Creació i manteniment de pàgines web (bàsic)

Ref: 82298
Creacio I Manteniment De Pagines Web Basic

Inici: 07/02/23

Fi: 20/04/23

60h

Presencial

dimarts i dijous de 19:00 a 22:00 hores

82298

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Objectius generals

  Aprofitar eficaçment la connexió a Internet, mitjançant la creació de web i blog amb plantilles, com a font d'informació i publicitat aplicada al disseny.

Objectius específics

  Crear un lloc web bàsic a partir de la informació lliurada per una PIME.
  Editar i formatar text a una pàgina web amb estils predissenyats o personalitzats.
  Formatar paràgrafs i pàgines.
  Inserir vincles “entre pàgines”, “dins d’una pàgina” i a serveis externs.
  Detectar vincles trencats i fitxers orfes.
  Licitar i mantenir un lloc web local en un servidor remot (publicar).
  Donar d’alta el lloc web als cercadors d’Internet.
  Contractar i associar un domini propi al lloc web.
  Editar i inserir imatges i mapes d’imatge.
  Estructurar dades amb taules.
  Afegir àudio i vídeo a una web.
  Afegir capacitats de comerç electrònic amb formularis.
  Estructurar una web complexa amb marcs i menús.
  Estendre els capacitats de la web amb objectes Flaix i Java predissenyats.

Continguts

82298

1.Conceptes fonamentals d'informàtica, internet i disseny gràfic (12 h)
1.1. El servei web : Els conceptes de site, pàgina, domini, URL i enllaç. Com funciona el servei WWW (Client, servidor web i HTTP). Estructura d’una pàgina web. HTML i CSS. Conceptes generals del llenguatge HTML i CSS. Diferències entre una pàgina estàtica i una dinámica. Estàndards Web. El consorci W3C. Que és la web 2.0
1.2. Publicació Web : Que cal per publicar una web. Servidor de web propi o servei d’allotjament. Registre del domini. Whois. Que és l’Allotjament Web. Tipus d’allotjament. Consideracions a l’hora d’escollir un allotjament
1.3. Desenvolupament Web : Cicle de vida d’un projecte web. Rols professionals. Plataformes de desenvolupament web. Sistemes de Gestió de Continguts (CMS). Que és WordPress. Com crea les pàgines WordPress. WordPress.com vs WordPress.org

2.La pàgina web i el seu disseny (7 h)
2.1. Definició de l’Estratègia
2.2. Planificació de Costos: Quant estic disposat a invertir? Quant costa el desenvolupament d’un site? Quant costa el manteniment d’un site? Que és el retorn d’inversió (ROI)?

3.Creació de pàgines web a partir d'editors de plantilles (25 h)
3.1. Requisits per la instal·lació de WordPress : Servidor Web. Base de Dades. Llenguatge PHP
3.2. Instal·lació en Local : 1 Els paquets XAMP, WAMP, LAMP, MAMP
3.3. Instal·lació en Remot
3.4. L’Escriptori o Entorn d’Administració de WordPress
3.5. Disseny i maquetació : Usabilitat. Imatge Corporativa. Disseny Adaptatiu. Regles bàsiques per a la construcció d’un site. Els Temes de WordPress
3.6. Generar contingut escrit
3.7. Generar contingut audiovisual: Llicencies. Documents. Imatges. Àudio. Vídeo
3.8. Rols i usuaris
3.9. Aspectes legals : Llei LOPD. Llei LSSI. Avis Legal. Política de Cookies

4.Publicació de pàgines web (13 h)
4.1. Com traslladar el nostre site
4.2. Optimització, test i validació
4.3. Generar tràfic cap el blog : Comentaris. Sindicació (RSS i feeds). Trackbacks i pinbacks. Enllaços externs. Connexió amb Xarxes Socials
4.4. SEO:. Personalitzar WordPress per a SEO. Anàlisi de les paraules clau. Errors més comuns. Introducció a Google Analytics

5.Manteniment de la pàgina web (3 h)
5.1 còpia de Seguretat
5.2. Protegir el site

Avaluació

- Prova teòrica objectiva de tipus test de 20 preguntes amb resposta múltiple, i només una correcta.
- Prova final pràctica que consisteix en crear un producte vinculat al projecte treballat durant el curs.

Lloc

+ TALENT
C ACADEMIA 1 ALTELL
25002
Lleida

Entitats col·laboradores


Certificat

Assistència i Aprofitament

Valoració


Estudiants formats

402

Compartir