Creació i manteniment de pàgines web (bàsic)

Linkedin Funcionalitats Posicionament I Desenvolupament Professional 82498

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
 Certificat de professionalitat nivell 1.
 Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
 Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
 Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
 Certificat de Professionalitat de nivell 2.
 Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
 Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

 Formular, publicar i gestionar llocs web aplicant els principis bàsics de disseny i programació

Contingut

10876

Mòdul 1 Introducció i Disseny de pàgines web 15 hores
   •  Caracterització de la informàtica, internet i disseny gràfic
¿ Internet
¿ Funció dels proveïdors de serveis d'Internet
¿ Definició d'URL, adreça IP i DNS
   •  Resum de la pàgina web i el seu disseny
¿ Concepte de llenguatge d'etiquetes i protocols
¿ Color i disseny gràfic
¿ Estructura i funcionament duna pàgina web
¿ Definició de títols
¿ Paràmetres de format en pàgines i paràgrafs
¿ Tipus d'incompatibilitats entre navegadors

Mòdul 2 Creació i gestió de pàgines web 35 hores
   •  Confecció de pàgines web a partir d'editors de plantilla
¿ Edició d'una pàgina web amb Tova Dreamweaver
¿ Diferenciació de les parts duna pàgina web
¿ Implementació d'una pàgina web bàsica amb text
¿ Aplicació d'estils sobre textos i títols
¿ Definició de llistes numerades i no numerades
¿ Generació de llistes de text amb botons
   •  Aplicació de la publicació de pàgines web
¿ Comparació entre servei FTP i servei HTTP
¿ Identificació dels paràmetres d'usuari/servidor FTP
¿ Contractació d'un espai web en línia gratuït
¿ Contractació i associació d'un nom de domini
¿ Modificar el lloc web local seguint la política del proveïdor web remot
¿ Publicació d'un lloc web al servidor remot
¿ Identificació dels problemes de publicació existents
¿ Realització de l'alta el lloc web remot als cercadors d'Internet
¿ Configuració de seguiment amb Google Analytics
   •  Anàlisi del manteniment de la pàgina web
¿ Necessitat de mobilitat i accessibilitat a un lloc web
¿ Gestió de còpies de seguretat
¿ Gestió d'actualitzacions

Mòdul 3 Imatges web 10 hores
   •  Aplicació del tractament i publicació d'imatges web
¿ Paràmetres que defineixen una imatge
¿ Formats estàndard d'imatge
¿ Inserció d'imatges a pàgines web
¿ Edició bàsica d'imatges amb programes de tractament d'imatges
¿ Assignació imatge de fons i color per defecte a una pàgina web
¿ Assignació d'un enllaç a una imatge
¿ Assignació d'imatge de substitució a una imatge inserida

Comparteix