Microsoft PowerPoint 2019 – Certificació MOS-300: PowerPoint Associate

Ref: 85018
Ofimatica I Internet

Inici: 07/10/24

Fi: 18/11/24

45h

Presencial

dilluns i dimecres de 17:30 a 21:00 hores

85018

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim alguns dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundaria Obligatòria (ESO) o equivalent
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mig) o equivalent
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2
   •  Haver superat la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mig
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la universitat

Quan l´aspirant no disposi de l'acreditació o titulació requerida demostrarà els coneixements i competències suficients a través d'una prova competencial.

Objectius generals

Obtenir els coneixements necessaris per a la utilització professional de l'eina Microsoft PowerPoint 2019.

Objectius específics

   •  Adquirir les capacitats per crear i administrar presentacions, inserir i formatar formes i diapositives, crear contingut de diapositives, aplicar transicions i animacions i administrar múltiples presentacions.

Contingut

85018

Mòdul 1: MOS-300: Microsoft PowerPoint Associate. 45h

   •  Introducció
   •  Treballar amb diapositives
   •  Treballar amb text
   •  Treballar amb gràfics i taules
   •  Afegir elements multimèdia
   •  Millorar les presentacions
   •  Preparar les presentacions amb diapositives
   •  Compartir presentacions

Avaluació

L’alumne haurà de crear, editar i millorar presentacions de diapositives. Exemples: presentacions de vendes de grau professional, materials d’instrucció i altres presentacions de diapositives de temàtiques vàries.

Per aprovar l‘examen i obtenir la certificació caldrà una puntuació mínima de 700 punts sobre 1000.

Lloc

INSTITUT CARLES VALLBONA
C CAMP DE LES MORERES 14
08401
Granollers

Entitats col·laboradores


Certificat

Conduent Acreditació Certificat oficial en Microsoft Office PowerPoint Associate 2019

Valoració


Estudiants formats

847

Comparteix