Microsoft Word 2019 Nivell 2 – Certificació MOS-101: Word Expert

Ref: 85023
Ofimatica I Internet

Inici: 10/09/24

Fi: 29/10/24

45h

Presencial

dimarts i dijous de 19:00 a 22:00 hores

85023

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim alguns dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundaria Obligatòria (ESO) o equivalent
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mig) o equivalent
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2
   •  Haver superat la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mig
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la universitat

Quan l´aspirant no disposi de l´acreditació o titulació requerida demostrarà els coneixements i competències suficients a través d´una prova competencial.

Objectius generals

Obtenir els coneixements avançats per a la utilització professional de l'eina Microsoft Word 2019.

Objectius específics

   •  Adquirir les capacitats de personalitzar els entorns de Word per satisfer les necessitats d’un projecte i millorar la productivitat. Entre els exemples de documents de nivell expert s'inclouen un pla de negoci, un informe d'investigació, un llibre, un full.

Contingut

85023

Mòdul 1: MO-101: Microsoft Word Expert 2019. 45h

   •  Usar elements de disseny avançats
   •  Administrar documents
   •  Utilitzar eines de productivitat
   •  Treballar amb referències avançades

Avaluació

L’alumne haurà de crear i editar documents (4 pàgines o més) amb una varietat de propòsits i situacions especials. Personalitzaran els seus entorns Word per satisfer les necessitats del projecte i augmentar la productivitat. Exemples: un pla de negoci, un treball d’investigació, un llibre, un fullet especialitzat i un correu massiu. Els rols dels alumnes poden incloure: editors, gerents de projectes, treballadors d'informació comercial, educadors i altres.

Per aprovar l‘examen i obtenir la certificació caldrà una puntuació mínima de 700 punts sobre 1000.

Lloc

+ TALENT
C ACADEMIA 1 ALTELL
25002
Lleida

Entitats col·laboradores


Certificat

Conduent Acreditació Certificat oficial en Microsoft Office Word Expert 2019

Valoració


Estudiants formats

966

Comparteix