Microsoft Word 2019 Nivell 2 – Certificació MOS-101: Word Expert

Ref: 85025
Ofimatica I Internet

Inici: 23/04/2024

Fi: 06/06/2024

45h

Presencial

dimarts i dijous de 18:00 a 21:15 hores

85025

Comentaris

En aquest curs ja estan esgotades les places per les persones treballadores d'administració pública.

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim alguns dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundaria Obligatòria (ESO) o equivalent
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mig) o equivalent
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2
   •  Haver superat la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mig
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la universitat

Quan l´aspirant no disposi de l´acreditació o titulació requerida demostrarà els coneixements i competències suficients a través d´una prova competencial.

Objectius generals

Obtenir els coneixements avançats per a la utilització professional de l'eina Microsoft Word 2019.

Objectius específics

   •  Adquirir les capacitats de personalitzar els entorns de Word per satisfer les necessitats d’un projecte i millorar la productivitat. Entre els exemples de documents de nivell expert s'inclouen un pla de negoci, un informe d'investigació, un llibre, un full.

Contingut

85025

Mòdul 1: MO-101: Microsoft Word Expert 2019. 45h

   •  Usar elements de disseny avançats
   •  Administrar documents
   •  Utilitzar eines de productivitat
   •  Treballar amb referències avançades

Avaluació

L’alumne haurà de crear i editar documents (4 pàgines o més) amb una varietat de propòsits i situacions especials. Personalitzaran els seus entorns Word per satisfer les necessitats del projecte i augmentar la productivitat. Exemples: un pla de negoci, un treball d’investigació, un llibre, un fullet especialitzat i un correu massiu. Els rols dels alumnes poden incloure: editors, gerents de projectes, treballadors d'informació comercial, educadors i altres.

Per aprovar l‘examen i obtenir la certificació caldrà una puntuació mínima de 700 punts sobre 1000.

Lloc

Fundació Paco Puerto Terrassa
C Unió 23 2a
08221
Terrassa

Entitats col·laboradores


Certificat

Conduent Acreditació Certificat oficial en Microsoft Office Word Expert 2019

Estudiants formats

965

Comparteix