MOS: Microsoft Office PowerPoint

Ref: 82551
Ofimatica I Internet

Inici: 27/06/23

Fi: 18/07/23

35h

Presencial: 8h

Teleformació: 27h

Mixta

dimarts de 19:00 a 22:00 hores

82551

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Objectius generals

   •  Entendre, comprendre i realitzar operacions per l’ús professional de l’eina Microsoft PowerPoint 2016, tals com la creació i administració de presentacions, la inserció i formatar de texts, formes i imatges, la inserció de taules, gràfics, SMARTART i medis, l’aplicació de transicions i animacions i la gestió de múltiples presentacions.

   •  Superar la prova MOS 77-729: Microsoft PowerPoint 2016 per obtenir la certificació.

Continguts

82551

1. Crear i gestionar presentacions.
1.1. Crear presentacions.
1.2. Inserir i donar format a diapositives.
1.3. Modificar diapositives, documents i notes.
1.4. Ordenar i agrupar diapositives.
1.5. Canviar vistes i opcions de presentació.
1.6. Configurar presentacions per a la seva impressió.
1.7. Configurar i mostrar presentacions de diapositives.

2. Inserir i donar format a text, formes i imatges.
2.1. Inserir i donar format a text.
2.2. Inserir i donar format a formes i quadres de text.
2.3. Inserir i donar format a imatges.
2.4. Ordenar i agrupar objectes.

3. Inserir taules, gràfics, SmartArt i arxius multimèdia.
3.1. Inserir i donar format a taules.
3.2. Inserir i donar format a gràfics.
3.3. Inserir i donar format a gràfics SmartArt.
3.4. Inserir i donar format a arxius multimèdia.

4. Aplicar transicions i animacions.
4.1. Aplicar transicions entre diapositives.
4.2. Animar contingut de diapositives.
4.3. Configurar intervals per a transicions i animacions.

5. Gestionar diferents presentacions.
5.1. Combinar contingut de diferents presentacions.
5.2. Finalitzar presentacions.

Avaluació

Microsoft 77-729 PowerPoint: l’alumne haurà de crear, editar i millorar presentacions de diapositives. Exemples: presentacions de vendes de grau professional, materials d’instrucció i altres presentacions de diapositives de temàtiques vàries.

Lloc

+ TALENT
C ACADEMIA 1 ALTELL
25002
Lleida

Entitats col·laboradores


Certificat

Conduent Acreditació Certificat oficial en Microsoft Office Specialist PowerPoint 2016

Valoració


Estudiants formats

789

Compartir