MOS: Microsoft Office Word

Ref: 82515
Mos Microsoft Office word

Inici: 29/03/23

Fi: 19/04/23

45h

Presencial: 11h

Teleformació: 34h

Mixta

dimecres de 18:00 a 20:45 hores

82515

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Objectius generals

  Entendre, comprendre i realitzar operacions per l’ús professional de l’eina Microsoft Word 2016, tals com la creació i administració de documents, aplicació de format al text, paràgrafs i seccions, creació de taules i llistes, aplicacions de referències i inserció i edició d’objectes.

 Superar la prova 77-725 Microsoft Office Word 2016 nivell inicial per obtenir la certificació.

Continguts

82515

1. Crear i administrar documents.
1.1. Crear documents.
1.2. Desplaçar-se entre documents.
1.3. Aplicar format als documents.
1.4. Personalitzar les opcions i vistes dels documents.
1.5. Imprimir i guardonar documents.
2. Aplicar format a text, paràgrafs i seccions.
2.1. Inserir texts i paràgrafs.
2.2. Aplicar format a texts i paràgrafs.
2.3. Ordenar i agrupar texts i paràgrafs.

3. Crear taules i llistes.
3.1. Crear taules.
3.2. Modificar taules.
3.3. Crear i modificar llistes.

4. Crear i administrar referències.
4.1. Crear i administrar marcadores de referències.
4.2. Crear i administrar referències senzilles.

5. Inserir i aplicar format a objectes.
5.1. Inserir elements gràfics.
5.2. Aplicar format a elements gràfics.

Avaluació

Microsoft 77-725 Word: l’alumne haurà de crear i editar documents (de 2 a 3 pàgines) amb una varietat de propòsits i situacions. Exemples: informes d’aspectes professionals, butlletins de notícies de vàries columnes, currículums i correspondència comercial.

Lloc

INSTITUT MONTILIVI
AV MONTILIVI 125
17003
Girona

Entitats col·laboradores


Certificat

Conduent Acreditació Certificat oficial en Microsoft Office Specialist Word 2016

Valoració


Estudiants formats

1368

Compartir