MOS: Microsoft Office Word

Ref: 82520
Mos Microsoft Office word

Inici: 08/06/23

Fi: 20/07/23

45h

Presencial: 5:30h

Aula virtual: 5:30h

Teleformació: 34h

Mixta

dijous de 18:00 a 20:45 hores

82520

Observacions

Les sessions presencials es faran en setmanes alternes.

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Objectius generals

  Entendre, comprendre i realitzar operacions per l’ús professional de l’eina Microsoft Word 2016, tals com la creació i administració de documents, aplicació de format al text, paràgrafs i seccions, creació de taules i llistes, aplicacions de referències i inserció i edició d’objectes.

 Superar la prova 77-725 Microsoft Office Word 2016 nivell inicial per obtenir la certificació.

Continguts

82520

1. Crear i administrar documents.
1.1. Crear documents.
1.2. Desplaçar-se entre documents.
1.3. Aplicar format als documents.
1.4. Personalitzar les opcions i vistes dels documents.
1.5. Imprimir i guardonar documents.
2. Aplicar format a text, paràgrafs i seccions.
2.1. Inserir texts i paràgrafs.
2.2. Aplicar format a texts i paràgrafs.
2.3. Ordenar i agrupar texts i paràgrafs.

3. Crear taules i llistes.
3.1. Crear taules.
3.2. Modificar taules.
3.3. Crear i modificar llistes.

4. Crear i administrar referències.
4.1. Crear i administrar marcadores de referències.
4.2. Crear i administrar referències senzilles.

5. Inserir i aplicar format a objectes.
5.1. Inserir elements gràfics.
5.2. Aplicar format a elements gràfics.

Avaluació

Microsoft 77-725 Word: l’alumne haurà de crear i editar documents (de 2 a 3 pàgines) amb una varietat de propòsits i situacions. Exemples: informes d’aspectes professionals, butlletins de notícies de vàries columnes, currículums i correspondència comercial.

Entitats col·laboradores


Certificat

Conduent Acreditació Certificat oficial en Microsoft Office Specialist Word 2016

Valoració


Estudiants formats

1368

Compartir