MOS: Microsoft Office Word II

Ref: 82534
Mos Microsoft Office Word Ii

Inici: 01/06/23

Fi: 13/07/23

45h

Presencial: 11h

Teleformació: 34h

Mixta

dijous de 18:00 a 20:45 hores

82534

Observacions

Les sessions presencials es faran en setmanes alternes.

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Objectius generals

   •  Conèixer les opcions avançades per editar un document de text am el programa Microsoft Office Word 2016 així com els complements que ofereix.

Objectius específics

   •  Conèixer la configuració de les opcions de Word, personalitzar la Cinta d’opcions i la Barra d’eines d’accés ràpid.
   •  Protegir un document, controlar l’edició i gestionar l’accés quan es comparteix el document.
   •  Aplicar plantilles predissenyades, modificar-les i crear-ne de noves.
   •  Aplicar format al text: lletra, efectes, estil, lletra capital.
   •  Inserir una taula i editar-la, afegir dades des d’Excel i utilitzar fórmules i càlculs dins la taula.
   •  Crear gràfics.
   •  Utilitzar els blocs de creació, el comandament Elements ràpids, els encapçalaments i peus de pàgina.
   •  Enllaçar quadres de text i crear enllaços entre seccions del document.
   •  Revisar, comparar i combinar documents.
   •  Afegir cites, administrar les fonts de les cites i crear una bibliografia.
   •  Utilitzar les referències creuades.
   •  Crear, editar i actualitzar taules d’autoritats i índexs.
   •  Combinar correspondència a partir d’una llista de Word i d’altres fonts.
   •  Crear, editar i imprimir etiquetes i sobres.
   •  Editar i executar macros i conèixer les diverses opcions d’execució.
   •  Crear un formulari, conèixer les opcions de disseny i control, afegir i eliminar camps del formulari.

Continguts

82534

1. Repàs de funcions principals de Microsoft Word
1.1. Creació i administració de documents: Protegir un document. Aplicar una plantilla
1.2. Format al text, paràgrafs i seccions: Revisió de les opcions bàsiques
1.3. Creació de taules i llistes
1.4. Aplicació de referències: Aplicar un enllaç. Crear notes al final i notes al peu. Crear taula de continguts
1.5. Inserció i format a objectes: Inserir i aplicar format a imatges, formes, text WordArt i objectes i quadres de text

2. Funcions avançades de Microsoft Word
2.1. Compartir i mantenir documents: Configuració de les opcions de Word
2.2. Aplicar format al contingut: Aplicar opcions de lletra avançades i atributs al paràgraf. Crear gràfics. Crear contingut reutilitzable en un document. Enllaçar quadres de text i seccions
2.3. Control de canvis i referències: Revisar, comparar i combinar documents. Crear una pàgina de referències. Crear un índex d’autoritats en un document. Marcar i compilar un índex per a un document
2.4. Combinació de correspondència: Combinar correspondència. Combinar correspondència utilitzant altres orígens de dades. Crear etiquetes i sobres
2.5. Gestió de macros i formularis: Aplicar i editar macros. Aplicar i editar opcions de macros. Crear formularis. Editar formularis

Avaluació

Per a obtenir el certificat d’aprofitament del curs els alumnes hauran de fer un examen oficial. Per aprovar el resultat ha de ser igual o superior a 700 sobre 1000, la nota de l’examen s’obté en el moment de finalitzar la prova.

Microsoft 77-726 Word II: l’alumne haurà de crear i editar documents (4 pàgines o més) amb una varietat de propòsits i situacions especials. Personalitzaran els seus entorns Word per satisfer les necessitats del projecte i augmentar la productivitat. Exemples: un pla de negoci, un treball d’investigació, un llibre, un fullet especialitzat i un correu massiu. Els rols dels alumnes poden incloure: editors, gerents de projectes, treballadors de informació comercial, educadors i altres.

Lloc

Fundació Paco Puerto Terrassa
C Unió 23 2a
08221
Terrassa

Entitats col·laboradores


Certificat

Conduent Acreditació Certificat oficial en Microsoft Office Expert Word 2016

Valoració


Estudiants formats

950

Compartir