MOS: Microsoft Office Word II

Mos Microsoft Office Word Ii

Objectius generals

   •  Conèixer les opcions avançades per editar un document de text am el programa Microsoft Office Word 2016 així com els complements que ofereix.

Objectius específics

   •  Conèixer la configuració de les opcions de Word, personalitzar la Cinta d’opcions i la Barra d’eines d’accés ràpid.
   •  Protegir un document, controlar l’edició i gestionar l’accés quan es comparteix el document.
   •  Aplicar plantilles predissenyades, modificar-les i crear-ne de noves.
   •  Aplicar format al text: lletra, efectes, estil, lletra capital.
   •  Inserir una taula i editar-la, afegir dades des d’Excel i utilitzar fórmules i càlculs dins la taula.
   •  Crear gràfics.
   •  Utilitzar els blocs de creació, el comandament Elements ràpids, els encapçalaments i peus de pàgina.
   •  Enllaçar quadres de text i crear enllaços entre seccions del document.
   •  Revisar, comparar i combinar documents.
   •  Afegir cites, administrar les fonts de les cites i crear una bibliografia.
   •  Utilitzar les referències creuades.
   •  Crear, editar i actualitzar taules d’autoritats i índexs.
   •  Combinar correspondència a partir d’una llista de Word i d’altres fonts.
   •  Crear, editar i imprimir etiquetes i sobres.
   •  Editar i executar macros i conèixer les diverses opcions d’execució.
   •  Crear un formulari, conèixer les opcions de disseny i control, afegir i eliminar camps del formulari.

Contingut

1921

1. Repàs de funcions principals de Microsoft Word
1.1. Creació i administració de documents: Protegir un document. Aplicar una plantilla
1.2. Format al text, paràgrafs i seccions: Revisió de les opcions bàsiques
1.3. Creació de taules i llistes
1.4. Aplicació de referències: Aplicar un enllaç. Crear notes al final i notes al peu. Crear taula de continguts
1.5. Inserció i format a objectes: Inserir i aplicar format a imatges, formes, text WordArt i objectes i quadres de text

2. Funcions avançades de Microsoft Word
2.1. Compartir i mantenir documents: Configuració de les opcions de Word
2.2. Aplicar format al contingut: Aplicar opcions de lletra avançades i atributs al paràgraf. Crear gràfics. Crear contingut reutilitzable en un document. Enllaçar quadres de text i seccions
2.3. Control de canvis i referències: Revisar, comparar i combinar documents. Crear una pàgina de referències. Crear un índex d’autoritats en un document. Marcar i compilar un índex per a un document
2.4. Combinació de correspondència: Combinar correspondència. Combinar correspondència utilitzant altres orígens de dades. Crear etiquetes i sobres
2.5. Gestió de macros i formularis: Aplicar i editar macros. Aplicar i editar opcions de macros. Crear formularis. Editar formularis

Avaluació

Tipus de prova: Prova pràctica a través de l’ordinador. Més concretament, mitjançant una aplicació de l’ordinador que fa una simulació interactiva d’un programa de Microsoft Office Word.

L’alumne haurà de crear i editar documents (4 pàgines o més) amb una varietat de propòsits i situacions especials. Personalitzaran els seus entorns Word per satisfer les necessitats del projecte i augmentar la productivitat. Exemples: un pla de negoci, un treball d’investigació, un llibre, un fullet especialitzat i un correu massiu. Els rols dels alumnes poden incloure: editors, gerents de projectes, treballadors de informació comercial, educadors i altres.

Per tal d’obtenir el certificat d’aprofitament i el certificat oficial en Microsoft Office Expert Word, l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior a 700 punts sobre 1000 en la prova final (examen oficial).
Per a obtenir el certificat d’aprofitament del curs els alumnes hauran de fer un examen oficial. Per aprovar el resultat ha de ser igual o superior a 700 sobre 1000, la nota de l’examen s’obté en el moment de finalitzar la prova.

Microsoft 77-726 Word II: l’alumne haurà de crear i editar documents (4 pàgines o més) amb una varietat de propòsits i situacions especials. Personalitzaran els seus entorns Word per satisfer les necessitats del projecte i augmentar la productivitat. Exemples: un pla de negoci, un treball d’investigació, un llibre, un fullet especialitzat i un correu massiu. Els rols dels alumnes poden incloure: editors, gerents de projectes, treballadors de informació comercial, educadors i altres.

Valoració


Estudiants formats

869

Comparteix