Desenvolupament d'aplicacions amb Android nivell avançat

Ref: 82343
Desenvolupament Daplicacions Amb Android Nivell Avancat

Inici: 15/09/23

Fi: 01/12/23

40h

Presencial: 3:20h

Aula virtual: 36:40h

Aula Virtual

divendres de 18:00 a 21:20 hores

82343

Observacions

En aquest curs ja estan esgotades les places per les persones treballadores d´administració pùblica

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Objectius generals

 Aprendre els coneixements necessaris per crear, desenvolupar i optimitzar aplicacions en Android. (Per fer aquest curs cal haver fet el curs de desenvolupament d'aplicacions en Android nivell bàsic o demostrar els coneixements necessaris).

Continguts

82343

-Desenvolupament d'aplicacions amb interfícies complexes per Android.
-Consideracions a tenir en el desenvolupament i disseny d'aplicacions per mòbils i tauletes.
-Emmagatzemament de la informació.
-Serveis web: connexió i tecnologies.
-APIS
-Desenvolupament d'una App.
-Validació de l'App.

Avaluació

- Prova teòrica objectiva de tipus test de 20 preguntes amb resposta múltiple, i només una correcta.
- Prova final pràctica que consisteix en crear un producte vinculat al projecte treballat durant el curs.

Entitats col·laboradores


Certificat

Assistència i Aprofitament

Valoració


Estudiants formats

30

Compartir