Disseny tridimensional orgànic per impressió 3D

Disseny Tridimensional Organic Per Impressio 3d 79416

Objectius generals

-Dissenyar o replicar models orgànics amb tècniques d’adquisició de dades com la fotometria i el seu modelatge tridimensional i els tipus de materials i acabats que la impressió 3d ofereix.

Continguts

8364

1.Biblioteques d’objectes, on trobar i compartir models orgànics
2.Tipologia de programari e disseny tridimensional
3.Adquisició de dades, escaneig i fotometria
4.Disseny orgànic Meshmixer
5.Tècniques de motllo de cera perduda
6.Característiques dels materials
7.Acabat estètic
7.1.Tractaments mecànics
7.2.Tractaments químics
8.Recobriments

Avaluació

- Prova teòrica objectiva de tipus test de 20 preguntes amb resposta múltiple, i només una correcta.
- Prova final pràctica que consisteix en crear un producte vinculat al projecte treballat durant el curs.

Valoració


Estudiants formats

64

Compartir