Disseny tridimensional paramètric per impressió 3D

Disseny Tridimensional Parametric Per Impressio 3d

Objectius generals

-Dissenyar o replicar models per imprimir en 3D des de la mesura fins el acabat final de la peça.

Continguts

8365

1.Biblioteques d’objectes, on trobar i compartir models
2.Adquisició de dades, mesura i escaneig
3.Tipologia de programari de disseny tridimensional
4.Disseny paramètric amb SOLIDWORKS
5.Característiques dels materials
6.Acabats funcionals
7.Recobriments

Avaluació

- Prova teòrica objectiva de tipus test de 20 preguntes amb resposta múltiple, i només una correcta.
- Prova final pràctica que consisteix en crear un producte vinculat al projecte treballat durant el curs.

Valoració


Estudiants formats

94

Compartir

Pròxims cursos