Fabricació additiva per impressió 3D

Fabricacio Additiva Per Impressio 3d

Objectius generals

-Conèixer les tecnologies de fabricació digital, i aprendre el funcionament i parametrització de les impressores 3D adquirint els coneixements necessaris per desenvolupar tasques d’operador de impressió 3D.

Continguts

8366

1. Que és la fabricació digital
2. Metodologia en la fabricació digital
3. Tipus de fabricació digital
3.1. Additiva
3.2. Sostractiva
4. Pros i contres de la fabricació digital
5. Maquinari per la fabricació digital
6. Programari per la fabricació digital
7. Tipus de maquinari
8. Imitacions i com salvar-les
9. Materials
10. Preparació de fitxers
11. Programari de laminatge
12. Parametrització
13. Calibrat del maquinari FDM
14. Procés de fabricació

Avaluació

- Prova teòrica objectiva de tipus test de 20 preguntes amb resposta múltiple, i només una correcta.
- Prova final pràctica que consisteix en crear un producte vinculat al projecte treballat durant el curs.

Valoració


Estudiants formats

81

Compartir