Introducció a Ciberseguretat

Introduccio A Ciberseguretat

Continguts

10628

-Fonaments
-Polítiques de Seguretat Informàtica
-Seguretat física i seguretat lògica
-Accés remot
-Control d'accés a aplicacions
-Aspectes legals

Valoració


Estudiants formats

6

Compartir