Energia solar fotovoltàica d'autoconsum. Nivell I

Ref: 84209
Enae0108 Muntatge I Manteniment Dinstal·lacions Solars Fotovoltaiques

Inici: 20/10/23

Fi: 17/11/23

30h

Presencial

dimecres, dijous i divendres de 18:00 a 21:00 hores

84209

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Objectius generals

 Formar i reciclar tècnics del sector de les instal·lacions elèctriques.

Continguts

84209

1a Sessió. Context actual.
2a Sessió. Marc regulador actual.
3a Sessió. El sol com a recurs energètic.
4a Sessió. Ubicació dels panells solars.
5a Sessió. El panell solar fotovoltaic.
6a Sessió. Elements de les instal·lacions d’autoconsum.
7a Sessió. Dimensionat de les instal·lacions d’autoconsum.

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
- Tipus test
- Preguntes breus i resolució de problemes
- Preguntes obertes

La prova pràctica consistirà en crear un producte o demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs. En funció de l’acció: configurar un circuit d’automatismes programables, muntar un sistema de circuits elèctrics i/o solar fotovoltaic, realitzar un circuit electropneumàtic, elaborar una peça mitjançant soldadura o amb eines de mecanitzat, una programació bàsica robòtica, desmuntatge, un treball pràctic sobre el motor tèrmic, sistemes auxiliars, suspensió, direcció i sistemes de transmissió o realització d’un manual pràctic amb tots els oscil·logrames del vehicle dels seus circuits elèctrics/electrònics.

Lloc

INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL
C PI I MARAGALL 49-51
25004
Lleida

Entitats col·laboradores


Valoració


Estudiants formats

39

Compartir