Energia solar fotovoltàica d'autoconsum. Nivell I

Energia Solar Fotovoltaica Dautoconsum Nivell Ii

Continguts

10643

-Context actual.
-Marc regulador actual.
-El sol com a recurs energètic.
-Ubicació dels panells solars.
-El panell solar fotovoltaic.
-Elements de les instal·lacions d’autoconsum.
-Dimensionat de les instal·lacions d’autoconsum.

Valoració


Estudiants formats

19

Compartir