Acompanyament durant el procés de dol

Acompanyament Durant El Proces De Dol

Objectius generals

 Descriure que és el procés de dol
 Conèixer les habilitats necessàries per poder acompanyar les persones i les famílies que viuen un procés de dol

Objectius específics

 Revisar la visió sobre les pèrdues i de la mort en les diferents cultures
 Identificar els diferents tipus de pèrdues
 Identificar les diferents fases del procés de dol
 Adquirir eines per iniciar-se en l’ acompanyament a les persones que es troben en situació de dol

Continguts

246

1.La visió de les pèrdues i de la mort en les diferents cultures
1.1. Visió de les diferents cultures
1.2. Espiritualitat – religió –pèrdua mort
2. Pèrdues
2.1. El significat de pèrdua
2.2. Tipus de pèrdua
3. Procés de dol
3.1. Definició de procés de dol
3.2. Tipus de dol.
3.3. Fases del procés de dol.
4: L’acompanyament a la persona i la família que viuen un procés de dol
4.1. Necessitats de la persona i la família.
4.2. Eines per saber actuar davant de cada fase del procés de dol.
5: El professional de la salut davant el procés de dol
5.1. Com se sent el professional que realitza l’acompanyament?
5.2. Eines que faciliten iniciar-se correctament en l’acompanyament

Avaluació

Prova teòrica:
- Prova de preguntes obertes
- Prova objectiva tipus test de 20 preguntes

Prova pràctica:
- Resolució d’un cas
- Exercici d’aplicació de coneixement.
- Simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Els alumnes hauran de superar un qüestionari d’avaluació, 20 preguntes d’opció múltiple i un cas pràctic.

El pes de l’avaluació final és del 40% de la nota final.

Valoració


Estudiants formats

481

Compartir

Pròxims cursos