La comunicació entre el professional sanitari i el malalt i família

Ref: 79755
La Comunicacio Entre El Professional Sanitari I El Malalt I Familia

Inici: 04/10/22

Fi: 27/10/22

24h

Presencial: 3h

Aula virtual: 21h

Aula Virtual

dimarts i dijous de 18:00 a 21:00 hores

79755

Observacions

L´ultima classe del 27/10 es fa presencialment a IES Carles Vallbona (Granollers) en el mateix horari (de 18 a 21)

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Objectius generals

 Desenvolupar les habilitats comunicatives necessàries per millorar la comunicació que s'estableix entre el professional de la
salut i la persona atesa i la seva família.

Continguts

79755

1. La comunicació
2. Abordatge de situacions complexes
3. Notícies dolentes i recolçament emocional

Avaluació

Prova teòrica:
- Prova de preguntes obertes
- Prova objectiva tipus test de 20 preguntes

Prova pràctica:
- Resolució d’un cas
- Exercici d’aplicació de coneixement.
- Simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Entitats col·laboradores


Certificat

Assistència i Aprofitament

Valoració


Estudiants formats

68

Compartir