Atenció infermera a la persona malalta amb ictus

Ref: 82668
Atencio Infermera A La Persona Malalta Amb Ictus

Inici: 10/05/23

Fi: 07/06/23

20h

Presencial: 5h

Teleformació: 15h

Mixta

dimecres de 17:00 a 19:30 hores

82668

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Objectius generals

Adquirir el coneixement per tenir cura d´aquelles persones que han sofert un accident vascular cerebral.

Objectius específics

 Oferir als participants coneixements bàsics de l'anatomia i la fisiologia de l'encèfal i de les seves patologies més comunes.
 Millorar els coneixements per tenir cura de les persones que han sofert un accident vascular cerebral.
 Dotar els professionals d'eines a l'hora d'atendre i realitzar les cures a les persones amb AVC i la seva familia, per permetre una major efectivitat en la intervenció infermera.

Continguts

82668

1. L’accident cervell vascular
1.1. Tipologies: isquèmia, hemorràgia
2. El perfil clínic de les persones que han sofert AVC
2.1. Atac isquèmic transitori
2.2. Dèficit neurològic isquèmic reversible
2.3. Ictus establert
2.4. Ictus progressiu o en evolució
3. Diagnòstics infermers
4. Introducció a la disfagia
5. Atenció infermera
6. Mètodes de mobilització
7. Cas pràctic

Avaluació

Els alumnes hauran de superar un qüestionari d’avaluació, 20 preguntes d’opció múltiple i un cas pràctic
El pes de l’avaluació final és del 40% de la nota final.

En cas d’estar acreditades pel CCFCPS, per obtenir aquest reconeixement, la puntuació de l’examen final ha de ser igual o superior a 7 punts i la persona ha d’acreditar un 80% d’assistència,

Lloc

Fundació Paco Puerto
VIA Laietana 16-18 8è
08003
Barcelona

Entitats col·laboradores


Estudiants formats

15

Compartir