Cures auxiliars d'infermeria en geriatria

Cures Auxiliars Dinfermeria En Geriatria

Objectius generals

 Obtenir uns sòlids i complets coneixements sobre diferents aspectes relacionats amb la cura i atenció a la persona atesa en
l'entorn geriàtric.


Objectius específics

 Humanitzar el tracte amb la persona atesa sabent donar resposta a les demandes d'atenció en residències, centres de dia i ajuda
domiciliària.
 Capacitar als treballadors del sector en l'atenció bàsica a la gent gran des del punt de vista integral.
 Adquirir un coneixement ampliat i profund sobre les necessitats de la persona atesa i de les persones depenents.

Continguts

5466

1. Aspectes generals d'infermeria i geriatria
2. Principals patologies en les persones grans: Síndromes geriàtrics
3. El professional auxiliar en l'àmbit domiciliari
4. El professional auxiliar en l'àmbit residencial
5. L'auxiliar i l'atenció familiar
6. Actuació davant situacions d'urgència
7. Foment d'hàbits saludables

Avaluació

Prova teòrica:
- Prova de preguntes obertes
- Prova objectiva tipus test de 20 preguntes

Prova pràctica:
- Resolució d’un cas
- Exercici d’aplicació de coneixement.
- Simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Valoració


Estudiants formats

164

Compartir

Pròxims cursos