Cures auxiliars d'infermeria en pacients amb risc de lesions cutànies

Cures Auxiliars Dinfermeria En Pacients Amb Risc De Lesions Cutanies

Objectius generals

 Conèixer les diferents tipologies de les lesions cutànies i la seva prevenció.

Continguts

6287

1. Tipus de lesions cutànies elementals
2. Patrons morfològics
3. Forma i disposició de les lesions
4. Normes de prevenció de lesions cutànies

Avaluació

Prova teòrica:
- Prova de preguntes obertes
- Prova objectiva tipus test de 20 preguntes

Prova pràctica:
- Resolució d’un cas
- Exercici d’aplicació de coneixement.
- Simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Valoració


Estudiants formats

250

Compartir