Cures en pacients amb risc de lesions cutànies

Ref: 85198

Inici: 09/10/24

Fi: 30/10/24

20h

Presencial

dilluns i dimecres de 16:00 a 19:00 hores

85198

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Perfil de l’estudiant

No s'exigeix cap requisit per accedir a la formació, encara que s'han de posseir prou habilitats de comunicació lingüística que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Identificar les tipologies de les lesions cutànies i la seva prevenció, i aplicar el tractament i les cures adequades a pacients.

Objectius específics

   •  Identificar el risc de desenvolupar úlceres cutànies a les persones ateses, així com el tipus de lesió cutània.
   •  Aplicar les cures adequades als pacients amb úlceres vasculars.
   •  Conèixer mesures de prevenció per mantenir el bon estat de la persona atesa.
   •  Identificació i prevenció dels signes i símptomes de contaminació o infecció de la pell perilesional de les úlceres.

Contingut

85198

 Mòdul 1: Tipus de lesions cutànies. 5h
Identificació dels components de la pell
   •  Anatomia i fisiologia
   •  Canvis a la pell de la persona anciana
   •  Fases de formació d'úlceres
   •  Procés de cicatrització
Persones amb risc de patir lesions cutànies.
   •  Escales de valoració del risc
Prevenció de la formació d'úlceres i escares
   •  Pacients enllitats
   •  Cures de confort necessàries de forma correcta

 Mòdul 2: Principis generals de les úlceres vasculars. 8h
Classificació i etiologia
   •  Úlceres vasculars
   •  Úlceres per pressió
   •  Peu diabètic
Diferenciació de tractament
   •  Úlceres vasculars
   •  Úlceres per pressió
   •  Peu diabètic

 Mòdul 3: Mesures preventives davant de les úlceres per pressió. 5h
Prevenció de les úlceres per pressió
   •  Conceptes generals
   •  Protocols d'intervenció en la prevenció
   •  Alimentació
   •  Control d'humitat
   •  Control de pressió
   •  Ajuts tècnics

 Mòdul 4: Valoració i prevenció de les úlceres infectades. 2h
Introducció
   •  Colonització i infecció bacteriana.
   •  Dolor i el seu maneig terapèutic
Gestió de coneixements
   •  Diferències entre contaminació i infecció
   •  Signes primaris i secundaris d'infecció
   •  Tècniques per a l'obtenció de mostres per fer cultius

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Prova pràctica: Resolució d’un cas, exercici d’aplicació de coneixements, tècniques, estratègies, etc. O bé simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Lloc

+ TALENT
C ACADEMIA 1 ALTELL
25002
Lleida

Entitats col·laboradores


Valoració


Estudiants formats

300

Comparteix