Fisioteràpia Respiratòria

Ref: 79744
Fisioterapia Respiratoria

Inici: 03/10/22

Fi: 31/10/22

30h

Presencial: 3h

Aula virtual: 5h

Teleformació: 22h

Mixta

dilluns de 17:00 a 20:00 hores

79744

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Objectius generals

 Dotar a l'alumne d'eines per tal d'afavorir la bona dinàmica respiratòria dels pacients.

Continguts

79744

1. Record fisicoanatòmic respiratori.

2. Principals patologies respiratòries i la seva relació amb el tipus de dificultat respiratòria.

3. Avaluació de l'estat respiratori.

4. Sistemes d'ajut per compensar les deficiències respiratòries.

5. Tècniques de drenatge de secrecions.

6.Tècniques assistides (no autònomes):
6.1. Tècniques expiratòries lentes.
6.2. Tècniques inspiratòries forçades.
6.3. Tècniques expiratòries forçades.
6.4. Tècniques inspiratòries lentes.
6.5. Tècniques d'hiperinsuflació pulmonar.
6.6. Ajudes instrumentals.
6.7. Aplicació de l'Aerosolterapia i Inhaloterapia en la higiene bronquial.
6.8. Principals fàrmacs utilitzats en patologia respiratòria.

7. Tècniques autònomes:
7.1. Tècniques expiratòries lentes.
7.2. Tècniques inspiratòries forçades: DRR
7.3. Tècniques expiratòries forçades: TP, TEF (tècnica respiració forçada).
7.4. Tècniques inspiratòries lentes: EDIC, EI.
7.5. Tècniques d'hiperinsuflació pulmonar: Cough assist®, ambú ...
7.6. Ajudes instrumentals.

Entitats col·laboradores


Certificat

Assistència i Aprofitament

Valoració


Estudiants formats

16

Compartir