Fisioteràpia Respiratòria

Ref: 82732
Fisioterapia Respiratoria

Inici: 02/10/23

Fi: 03/11/23

30h

Presencial: 8h

Teleformació: 22h

Mixta

dilluns de 17:00 a 20:00 hores

82732

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Objectius generals

 Dotar a l'alumne d'eines per tal d'afavorir la bona dinàmica respiratòria dels pacients.

Continguts

82732

1. Record fisicoanatòmic respiratori.

2. Principals patologies respiratòries i la seva relació amb el tipus de dificultat respiratòria.

3. Avaluació de l'estat respiratori.

4. Sistemes d'ajut per compensar les deficiències respiratòries.

5. Tècniques de drenatge de secrecions.

6.Tècniques assistides (no autònomes):
6.1. Tècniques expiratòries lentes.
6.2. Tècniques inspiratòries forçades.
6.3. Tècniques expiratòries forçades.
6.4. Tècniques inspiratòries lentes.
6.5. Tècniques d'hiperinsuflació pulmonar.
6.6. Ajudes instrumentals.
6.7. Aplicació de l'Aerosolterapia i Inhaloterapia en la higiene bronquial.
6.8. Principals fàrmacs utilitzats en patologia respiratòria.

7. Tècniques autònomes:
7.1. Tècniques expiratòries lentes.
7.2. Tècniques inspiratòries forçades: DRR
7.3. Tècniques expiratòries forçades: TP, TEF (tècnica respiració forçada).
7.4. Tècniques inspiratòries lentes: EDIC, EI.
7.5. Tècniques d'hiperinsuflació pulmonar: Cough assist®, ambú ...
7.6. Ajudes instrumentals.

Avaluació

El pes de l’avaluació final és del 30% de la nota final.

Lloc

Fundació Paco Puerto
VIA Laietana 16-18 8è
08003
Barcelona

Entitats col·laboradores


Certificat

Assistència i Aprofitament

Valoració


Estudiants formats

41

Compartir