Infermera i farmacologia bàsica

Ref: 82745
Infermera I Farmacologia Basica

Inici: 17/10/23

Fi: 16/11/23

30h

Presencial: 3:20h

Aula virtual: 26:40h

Aula Virtual

dimarts i dijous de 16:30 a 19:50 hores

82745

Observacions

El 31/10 no hi ha classe.
El 16/11 la classe és presencial a la FPP Terrassa en el mateix horari.

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Objectius generals

 Identificar els principals bàsics de la farmacologia.
 Aprofundir en el coneixement de: farmacologia cardíaca i de la hipertensió arterial, renal, alteració
dels lípids, coagulació, dolor digestiva i respiratòria.

Continguts

82745

1. Correcta administració de medicaments.
2. Farmacodinàmica
3. Farmacocinètica
4. Farmacologia cardíaca i de la hipertensió arterial.
5. Farmacologia renal, farmacologia de les alteracions dels lípids i farmacologia de la coagulació
6. Farmacologia del dolor.
7. Farmacologia digestiva i farmacologia respiratòria.

Avaluació

Prova teòrica:
- Prova de preguntes obertes
- Prova objectiva tipus test de 20 preguntes

Prova pràctica:
- Resolució d’un cas
- Creació d’un projecte (objectius, procés d’investigació i recull de dades, exposició oral i defensa)
- Exercici d’aplicació de coneixement.
- Simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Entitats col·laboradores


Certificat

Assistència i Aprofitament

Valoració


Estudiants formats

78

Compartir