Tècniques i cures auxiliars en geriatria

Ref: 85326

Inici: 16/09/24

Fi: 07/10/24

20h

Presencial

dilluns i dimecres de 16:00 a 19:00 hores

85326

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Perfil de l’estudiant

No es requereixen acreditacions/titulacions. No obstant això, s'han de posseir les habilitats de comunicació lingüística suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Dur a terme cures d'infermeria i terapèutics, aplicant els protocols de treball, a l'entorn geriàtric.

Objectius específics

   •  Distingir les característiques que defineixen les síndromes geriàtriques i aplicar unes cures eficaces i de qualitat.
   •  Exercir tasques de suport de les unitats de geriatria en residències, centres de dia i en l'àmbit domiciliari.
   •  Identificar les tècniques i les maniobres d'actuació davant de determinades situacions urgents i aplicar els principis bàsics de cures geriàtriques.

Contingut

85326

 Mòdul 1: Síndromes geriàtriques. 6h
Valoració de les necessitats en la persona gran
   •  Introducció
   •  Factors de la valoració infermera
   •  Preparació de la valoració infermera de la persona
   •  Etapes de la valoració infermera.
   •  Adequació a la persona gran
   •  Valoració interdisciplinària de la persona
Diferenciació de les afeccions més freqüents
   •  Valoració, prevenció i cura d'úlceres per pressió
   •  Valoració, prevenció i cura de la persona gran amb problemes d'incontinència
   •  Valoració, prevenció i cures davant la síndrome confusional aguda
   •  Valoració, prevenció i cures davant del dolor

 Mòdul 2: L'auxiliar a l'àmbit residencial i domiciliari. 9h
Atenció domiciliària
   •  Unitats convivencials amb persones dependents: tipologia i funcions
   •  Serveis, programes i professionals d'atenció directa domiciliària a persones dependents: característiques i estructura funcional
   •  Cuidadors principals i servei d'ajuda a domicili
   •  Ús del vocabulari bàsic de l'atenció domiciliària
   •  Higiene i presència física del professional d'ajuda a domicili
   •  Atenció integral de les persones: tècniques d'humanització de l'ajut
   •  Observació i registre d'evolució funcional i desenvolupament d'activitats d'atenció física
   •  Ajuts tècnics per a la cura i la higiene personal.
Atenció residencial
   •  Concepte de centre residencial.
   •  Classificació i cures bàsiques de geriatria
   •  Prevenció de les infeccions
   •  Mesures d'higiene residencial
   •  Cures bàsiques en geriatria

 Mòdul 3: Situacions d'urgència geriàtriques. 5h
Classificació identificació d'urgències
   •  Aparell respiratori
   •  Osteoarticular a la persona gran
   •  Cardiovascular
   •  Al·lergològiques
   •  Suport vital bàsic
Identificació de pràctiques geriàtriques
   •  Higiene
   •  Mobilitat
   •  Control de signes vitals
   •  Evacuació
   •  Recollida de mostres

Avaluació

Avaluació final:
• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Prova pràctica: Resolució d’un cas, exercici d’aplicació de coneixements, tècniques, estratègies, etc. O bé simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Lloc

+ TALENT
C ACADEMIA 1 ALTELL
25002
Lleida

Entitats col·laboradores


Valoració


Estudiants formats

215

Comparteix