Metabolisme i equilibri nutricional

Ref: 85271

Inici: 10/09/24

Fi: 26/09/24

30h

Presencial

dimarts i dijous de 15:00 a 20:00 hores

85271

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat de nivell 1
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent
   •  Títol de Tècnic (FP Grau mitjà) o equivalent Certificat de professionalitat de nivell 2
   •  Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la universitat

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional , demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Identificar els aspectes bàsics de la nutrició i la dietètica en l'ésser humà, així com adquirir uns hàbits d'alimentació equilibrada i saludable.

Objectius específics

   •  Identificar els processos d'obtenció d'energia i els nutrients essencials que aporten els aliments que s'ingereixen.
   •  Analitzar les bases de l'equilibri nutricional, els nutrients que proporciona cada tipus d'aliment, així com conèixer-ne els mecanismes d'absorció.
   •  Identificar els principals trastorns alimentaris, així com els mètodes d'innocuïtat sanitària dels aliments.

Contingut

85271

 Mòdul 1 L'energia i els nutrients. 10h
Identificació de la nutrició a l'ésser humà.
   •  Alimentació.
   •  Nutrició i dietètica.
Descripció de l'energia i els nutrients.
   •  Energia i nutrients.
   •  Dependència nutritiva dels organismes.
   •  Valor energètic dels nutrients.
Anàlisi del metabolisme humà.
   •  Metabolisme.
   •  Factors per al càlcul de les necessitats energètiques.
   •  Balanç energètic i regulació energètica.
 Mòdul 2 Equilibri nutricional. 10h
Definició de l'equilibri nutricional.
   •  Equilibri qualitatiu i equilibri quantitatiu.
Anàlisi dels tipus d'aliments.
   •  Educació nutricional.
   •  Roda alimentària.
   •  Piràmide alimentària.
   •  Grup I: derivats dels cereals (preferentment integrals), patates i sucre
   •  Grup II: mantega, olis i greixos en general
   •  Grup III: llet i derivats
   •  Grup IV: productes carnis, ous, peixos, llegums i fruits secs
   •  Grup V: hortalisses i verdures
   •  Grup V: fruites fresques
Descripció del procés digestiu.
   •  Funcions de l'intestí gruixut.
   •  Mecanismes d'absorció.
   •  Reguladors de l'activitat gastrointestinal.
   •  Factors que afecten la digestió.
 Mòdul 3 Trastorns alimentaris i qualitat i higiene dels aliments. 10h
Descripció dels trastorns nutricionals.
   •  Trastorns per defecte de nutrició i trastorns per excés de nutrició.
Identificació dels Trastorns de la Conducta Alimentària (TCA).
   •  Categorització.
   •  Anorèxia nerviosa i bulímia nerviosa
   •  Altres trastorns de la conducta alimentària (TCA).
Identificació de l'alimentació i l'aterosclerosi
   •  Descripció i causes de l'aterosclerosi.
   •  Importància dels àcids grassos insaturats.
   •  Recomanacions dietètiques preventives.
Anàlisi dels tipus de contaminació dels aliments.
   •  Contaminació química, contaminació física i contaminació biològica
Explicació dels mètodes de conservació d'aliments.
   •  Mètodes físics i mètodes químics

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Prova pràctica: Resolució d’un cas, exercici d’aplicació de coneixements, tècniques, estratègies, etc. O bé simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Lloc

GREMI D'HOSTALERIA I TURISME DE MATARO I MARESME
C GERMANS THOS I CODINA 43
08302
Mataro

Entitats col·laboradores


Estudiants formats

1756

Comparteix