Tècniques de massatge

Ref: 79803
Tecniques De Massatge

Inici: 13/09/22

Fi: 29/09/22

20h

Presencial

dimarts i dijous de 18:00 a 21:20 hores

79803

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Objectius generals

 Adquirir coneixements bàsics d’anatomia
 Conèixer la tècnica del massatge esportiu i els punts gatell
 Conèixer les semblances i diferències entre els diferents tipus de massatge
 Aprendre les maniobres i manipulacions bàsiques de les tècniques de massatges
 Conèixer les indicacions, contraindicacions i efectes de cadascuna de les diferents maniobres
 Adquirir la destresa, l’agilitat i l’harmonia necessàries per a aplicar el massatge, en relació amb les diferents tècniques i moviments

Objectius específics


Continguts

79803

1. Introducció al massatge
1.1 Historia, principis d’ actuació i efectes del massatge
2. Conceptes bàsics i funcions del massatge
2.1 Introducció a l’anatomia
2.2 Funcions del massatge
3. Tipus de massatges
3.1 Massatge esportiu
3.2 Punts gatell
3.3 Semblances i diferències entre els diferents tipus de massatges
4. Estratègies bàsiques en la realització de massatges
4.1 Maniobres bàsiques: fricció, pressió (vasoconstricció), amassament, vibració i percussió. Contraindicacions i efectes de
cadascuna
4.2 Tècniques per a entrenar la percepció, el tacte i la sensibilitat
4.3 Ergonomia del massatge

Avaluació

Prova teòrica:
- Tipus test
- Preguntes breus i resolució de problemes
- Preguntes obertes

- La prova pràctica consistirà en crear un producte o demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs: aplicar algunes de les tècniques treballades al llarg del curs.

Lloc

ALERTA PREVENCIÓ, SL
C DE LA FONT VELLA 93
08221
Terrassa

Entitats col·laboradores


Certificat

Assistència i Aprofitament

Valoració


Estudiants formats

290

Compartir