Tècniques de massatge

Ref: 82806
Tecniques De Massatge

Inici: 29/05/23

Fi: 19/06/23

20h

Presencial

dilluns i dimecres de 19:00 a 22:00 hores

82806

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Objectius generals

 Adquirir coneixements bàsics d’anatomia
 Conèixer la tècnica del massatge esportiu i els punts gatell
 Conèixer les semblances i diferències entre els diferents tipus de massatge
 Aprendre les maniobres i manipulacions bàsiques de les tècniques de massatges
 Conèixer les indicacions, contraindicacions i efectes de cadascuna de les diferents maniobres
 Adquirir la destresa, l’agilitat i l’harmonia necessàries per a aplicar el massatge, en relació amb les diferents tècniques i moviments

Objectius específics


Continguts

82806

1. Introducció al massatge
1.1 Historia, principis d’ actuació i efectes del massatge
2. Conceptes bàsics i funcions del massatge
2.1 Introducció a l’anatomia
2.2 Funcions del massatge
3. Tipus de massatges
3.1 Massatge esportiu
3.2 Punts gatell
3.3 Semblances i diferències entre els diferents tipus de massatges
4. Estratègies bàsiques en la realització de massatges
4.1 Maniobres bàsiques: fricció, pressió (vasoconstricció), amassament, vibració i percussió. Contraindicacions i efectes de
cadascuna
4.2 Tècniques per a entrenar la percepció, el tacte i la sensibilitat
4.3 Ergonomia del massatge

Avaluació

Prova teòrica:
- Tipus test
- Preguntes breus i resolució de problemes
- Preguntes obertes

- La prova pràctica consistirà en crear un producte o demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs: aplicar algunes de les tècniques treballades al llarg del curs.

Lloc

+ TALENT
C ACADEMIA 1 ALTELL
25002
Lleida

Entitats col·laboradores


Certificat

Assistència i Aprofitament

Valoració


Estudiants formats

335

Compartir