Control de pànic col·lectiu

Ref: 79716
Control De Panic Collectiu

Inici: 05/07/22

Fi: 27/07/22

30h

Presencial: 3h

Aula virtual: 8h

Teleformació: 20h

Mixta

dimarts de 18:00 a 20:30 hores

79716

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Objectius generals

 Conèixer les característiques i fases d'una catàstrofe generadora de situacions de pànic col·lectiu
 Facilitar l'autoconeixement i la gestió de les pròpies emocions com a intervinents en situacions de pànic Saber com cal actuar enfront situacions de pànic

Continguts

79716

1. Introducció
   •  Tipus de catàstrofes: característiques i fases
   •  Característiques del lloc de la catàstrofe: soterranis, espais oberts, llocs d´oci, esdeveniments esportius, hospitals.
   •  Comportament col   • lectiu.
   •  Pànic.
   •  Trastorns: síndrome de l’estrès posttraumàtic. Síndrome del supervivent.
2. Àrea psicològica intervinents:
   •  Auto-coneixement emocional i autocontrol.
   •  Por i atacs de pànic.
   •  Habilitats socials i capacitat de lideratge.
   •  Atenció psicològica per a intervinents: Debriefing; desmobilització.
3. Àrea tècnica:
   •  Control del comportament de pànic.
   •  Actuacions davant d'altres comportaments.
   •  El recompte.
   •  Criteris a seguir en una adequada actuació en prevenció i avaluació d´una emergència.

Avaluació

Els alumnes hauran de superar una prova teòrica–pràctica que consistirà en resoldre un cas proposat pel formador/a.

El pes de l’avaluació final és del 20% de la nota final.

Entitats col·laboradores


Certificat

Assistència i Aprofitament

Valoració


Estudiants formats

69

Compartir