Control de pànic col·lectiu

Control De Panic Collectiu

Objectius generals

 Conèixer les característiques i fases d'una catàstrofe generadora de situacions de pànic col·lectiu
 Facilitar l'autoconeixement i la gestió de les pròpies emocions com a intervinents en situacions de pànic Saber com cal actuar enfront situacions de pànic

Continguts

7108

1. Introducció
   •  Tipus de catàstrofes: característiques i fases
   •  Característiques del lloc de la catàstrofe: soterranis, espais oberts, llocs d´oci, esdeveniments esportius, hospitals.
   •  Comportament col   • lectiu.
   •  Pànic.
   •  Trastorns: síndrome de l’estrès posttraumàtic. Síndrome del supervivent.
2. Àrea psicològica intervinents:
   •  Auto-coneixement emocional i autocontrol.
   •  Por i atacs de pànic.
   •  Habilitats socials i capacitat de lideratge.
   •  Atenció psicològica per a intervinents: Debriefing; desmobilització.
3. Àrea tècnica:
   •  Control del comportament de pànic.
   •  Actuacions davant d'altres comportaments.
   •  El recompte.
   •  Criteris a seguir en una adequada actuació en prevenció i avaluació d´una emergència.

Avaluació

- Prova teòrica objectiva tipus test
- Prova pràctica treballant: estudi i resolució d’un casEls alumnes hauran de superar una prova teòrica–pràctica que consistirà en resoldre un cas proposat pel formador/a.

El pes de l’avaluació final és del 20% de la nota final.

Valoració


Estudiants formats

78

Compartir