Formació específica per Vigilants de Seguretat, vigilants d'explosius i escortes privats (Dues especialitats)

Ref: 82734
Formacio Especifica Per Vigilants De Seguretat Vigilants Dexplosius I Escortes Privats Dues Especialitats

Inici: 24/04/23

Fi: 27/04/23

20h

Presencial

dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 15:15 a 20:15 hores

82734

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Objectius generals

 Els objectius d'aquestes accions formatives es corresponen amb la Resolució de 12 de novembre 2012 en la qual ;es defineixen
els mòduls de formació específica per a l'actualització dels Vigilants de seguretat, vigilants de seguretat i escortes privats.

Objectius específics

 Assimilar la necessitat d'una Formació Contínua per estar actualitzat enfront dels constants canvis en matèria legislativa que es
produeixen en el sector.
 Conèixer la legislació i les normes vigents que concerneixen a la seguretat privada.
 Conèixer les funcions pròpies dels vigilants de seguretat en àrees específiques de vigilància (vigilància en esdeveniments esportius i
espectacles públics, vigilància en centres hospitalaris, vigilància en centres comercials, vigilància en centres d’internament i
dependències de seguretat, vigilància en museus, sales d’exposicions, galeries d’art, subhastes, etc.)
 Aplicar en les seves actuacions els serveis de seguretat principis d'integritat i dignitat, protecció i tracte correcte, evitant abusos,
arbitrarietats i violències i actuant amb congruència i proporcionalitat en la utilització de les seves facultats i dels mitjans
disponibles.

Continguts

82734

Els continguts d'aquestes accions formatives es corresponen amb la Resolució de 12 de novembre de 2012, de la Secretaria d'Estat de Seguretat, en la qual es defineixen els continguts de formació per a cadascuna de les accions formatives específiques d’actualització dels vigilants de seguretat.

En aquest cas es faran les dues accions formatives de formació específica abans esmentades.

Lloc

Fundació Paco Puerto
VIA Laietana 16-18 8è
08003
Barcelona

Entitats col·laboradores


Compartir