Guia caní

Ref: 83712
Guia Cani

Inici: 06/06/23

Fi: 09/06/23

20h

Presencial

dimarts, dimecres, dijous i divendres de 08:30 a 13:30 hores

83712

Observacions

Formació específica per Vigilants de Seguretat, vigilants d'explosius i escortes privats: Guia Caní

El dia 6 de juny la sessió formativa presencial s'impartirà a les instal·lacions de la Fundació Paco Puerto ubicades a la Via Laietana, 16-18 Planta 8 de 08003 BARCELONA.

Els dies 7-8-9 de juny les classes presencials seran teòric-pràctiques i s’impartiran a les instal·lacions del centre d’ensinistrament caní IDDT-INTERNATIONAL DETECTOR DOGS TEAM SL, ubicades al Camí dels Escalons, s/n de 08800 VILANOVA I LA GELTRÚ.

L’horari de les sessions formatives presencials serà de 08:30 a 13:30 hores tots els dies.

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Requisits de l’alumne

Aquest és un curs de formació permanent específica per a vigilants de seguretat privada. Per tant, és obligatori disposar d'aquesta formació per a poder realitzar el curs.

Objectius generals

 Desenvolupar els objectius establerts en la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la secretaria d'estat de seguretat.
 Capacitar els alumnes en les tècniques adients per acomplir les funcions de guia caní.

Objectius específics

 Conèixer les diferents races de gossos així com les seves característiques.
 Aprendre a comunicar-se i donar ordres al gossos.
 Aprendre a tractar l'agressivitat i reconduir la conducta del gos

Continguts

83712

1. Història del gos i les races
2. Sentits
3. Comunicació
4. Instint
5. Conducta
6. Agressivitat
7. Test de selecció
8. Normativa i cura
9. Exercicis pràctics
9.1. Excitació en grup i individual
9.2. Obediència bàsica
9.3. Defensa amb o sense morrió

Avaluació

Prova final de 20 preguntes tipus test. Aquestes accions formatives condueixen a l’especialització en servei de vigilància i els continguts estan regulats segons l’Ordre INT/318/2011, d'1 de febrer de 2011, sobre personal de seguretat privada, en la secció 3era (Formació permanent) i la Llei 5/2014 de seguretat privada de 4 d’abril.

Lloc

Fundació Paco Puerto
VIA Laietana 16-18 8è
08003
Barcelona

Entitats col·laboradores


Certificat

Assistència i Aprofitament

Valoració


Estudiants formats

262

Compartir