Guia caní

Guia Cani

Requisits de l’alumne

Aquest és un curs de formació permanent específica per a vigilants de seguretat privada. Per tant, és obligatori disposar d'aquesta formació per a poder realitzar el curs.

Objectius generals

 Desenvolupar els objectius establerts en la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la secretaria d'estat de seguretat.
 Capacitar els alumnes en les tècniques adients per acomplir les funcions de guia caní.

Objectius específics

 Conèixer les diferents races de gossos així com les seves característiques.
 Aprendre a comunicar-se i donar ordres al gossos.
 Aprendre a tractar l'agressivitat i reconduir la conducta del gos

Continguts

46

1. Història del gos i les races
2. Sentits
3. Comunicació
4. Instint
5. Conducta
6. Agressivitat
7. Test de selecció
8. Normativa i cura
9. Exercicis pràctics
9.1. Excitació en grup i individual
9.2. Obediència bàsica
9.3. Defensa amb o sense morrió

Avaluació

Prova final de 20 preguntes tipus test. Aquestes accions formatives condueixen a l’especialització en servei de vigilància i els continguts estan regulats segons l’Ordre INT/318/2011, d'1 de febrer de 2011, sobre personal de seguretat privada, en la secció 3era (Formació permanent) i la Llei 5/2014 de seguretat privada de 4 d’abril.

Valoració


Estudiants formats

194

Compartir