Tècniques de guia caní per a vigilants de seguretat

Ref: 85321

Inici: 27/05/2024

Fi: 30/05/2024

20h

Presencial

dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 08:30 a 13:30 hores

85321

Comentaris

Aquest curs va adreçat a persones ocupades.

Les persones interessades hauran de complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà.

Curs adreçat principalment a persones que siguin Vigilants de seguretat privada.

Aquest curs serveix per poder certificat les 20 hores de formació obligatòria anual que han de fer els Vigilants de seguretat privada i pot anotar-se a la Cartilla de Seguretat.

La sessió formativa presencial del dia 6 de juny serà impartida a les instal·lacions de la FUNDACIÓ PER A LA FORMACIÓ I L'ESTUDI PACO PUERTO ubicades a Via Laietana, 16-18 de 08003 BARCELONA.

Les sessions formatives presencials dels dies 7-8-9 de juny seran de pràctiques amb gossos i s'impartiran a les instal·lacions de IDDT  INTERNATIONAL DETECTOR DOGS

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Per exercir la professió de Vigilant de Seguretat i Escolta Privat cal estar en possessió de la Targeta
d'Identitat Professional (TIP) expedida pel Director General de la Policia segons la Llei 5/2014, de 4 d'abril, de Seguretat Privada i la Resolució de 12 de novembre de 2012, de la Secretaria dEstat de Seguretat, per la qual es determinen els programes de formació del personal de seguretat privada.

Informació important

Curs adreçat principalment a persones que siguin Vigilants de seguretat privada.
 
Aquest curs serveix per poder certificat les 20 hores de formació obligatòria anual que han de fer els Vigilants de seguretat privada i pot anotar-se a la Cartilla de Seguretat.
 
La sessió formativa presencial del dia 6 de juny serà impartida a les instal·lacions de la FUNDACIÓ PER A LA FORMACIÓ I L'ESTUDI PACO PUERTO ubicades a Via Laietana, 16-18 de 08003 BARCELONA.
 
Les sessions formatives presencials dels dies 7-8-9 de juny seran de pràctiques amb gossos i s'impartiran a les instal·lacions de IDDT - INTERNATIONAL DETECTOR DOGS TEAM, S.L., ubicades al Cami dels Escalons, s/n de 08800 VILANOVA I LA GELTRÚ.

Objectius generals

Exercir les funcions de guia caní en els serveis de vigilància que així ho requereixin.

Objectius específics

   •  Identificar les diferents races de gossos així com les cures que precisen.
   •  Comunicar-se i donar ordenis així com tractar l'agressivitat del gos i reconduir la seva conducta.

Contingut

85321

 Mòdul 1: Característiques de les diferents races de gos i les seves cures. 10h
Identificació de les característiques de les diferents races de gossos:
   •  Races
   •  Sentits
   •  Comunicació
   •  Instint
   •  Conducta
   •  Agressivitat
Aplicació de les cures bàsiques:
   •  Alimentació
   •  Principals malalties i primers auxilis
   •  Zoonosi
   •  Documentació sanitària obligatòria
   •  Responsabilitat penal i civil

 Mòdul 2: Tècniques d'ensinistrament. 10h
Realització d'exercicis pràctics
   •  Ensinistrament
   •  Instint, estímuls
   •  Jerarquia
   •  Tipus d'aprenentatge aplicats a l'ensinistrament
Diferenciació de les fases de l'ensinistrament:
   •  Presa de contacte
   •  Obediència bàsica
   •  Defensa amb o sense morrió
   •  Fases de lladruc i mossegada

Avaluació

Es realitza mitjançant una prova teòrica tipus test particular a cadascuna de les especialitats i/o formacions d’actualització.

Lloc

Fundació Paco Puerto
VIA Laietana 16-18 8è
08003
Barcelona

Entitats col·laboradores


Estudiants formats

200

Comparteix