Contenció física i emocional: maneig de crisi d'agressivitat

Activitats Culturals I Recreatives

Continguts

10639

-Control de les conductes problemàtiques.
-Introducció al Sistema CF-NOV (Control Físic No Violent de les Conductes incontrolables)

Compartir