Contenció física i emocional: maneig de crisi d'agressivitat

Contencio Fisica I Emocional Maneig De Crisi Dagressivitat

Continguts

10639

-Control de les conductes problemàtiques.
-Introducció al Sistema CF-NOV (Control Físic No Violent de les Conductes incontrolables)

Valoració


Estudiants formats

18

Compartir