El menjador escolar

Ref: 82726
El Menjador Escolar

Inici: 06/07/23

Fi: 20/07/23

20h

Presencial: 4h

Aula virtual: 16h

Aula Virtual

dimarts i dijous de 16:00 a 20:00 hores

82726

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Objectius generals

 Obtenir els coneixements pedagògics, organitzatius i tècnics necessaris per dur a terme la tasca específica d'educador/a en el
lleure al menjador escolar.
 Desenvolupar metodologies d'intervenció en la mediació infantil i juvenil

Continguts

82726

1. Contextualització: El temps lliure del migdia.
2. Plantejament i objectius educatius al menjador escolar.
3. El paper i funcions del monitor al temps del migdia.
4. Alimentació i nutrició. Intoleràncies i al·lèrgies.
5. Recursos tècnics:
5.1. Recursos d'expressió plàstica.
5.2. Jocs de pati i d'interior.
5.3. Expressió oral i corporal.

Avaluació

- Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes.
- Prova pràctica: Estudi de cas, creació d’un projecte (objectius, procés d’investigació i recull de dades, exposició oral i defensa) o d’una simulació d’una situació plantejada pel/la formador/a

Lloc

Fundació Paco Puerto Terrassa
C Unió 23 2a
08221
Terrassa

Entitats col·laboradores


Certificat

Assistència i Aprofitament

Valoració


Estudiants formats

135

Compartir