El menjador escolar des d’una perspectiva socioeducativa

Ref: 85219

Inici: 26/04/2024

Fi: 31/05/2024

20h

Presencial

divendres de 15:30 a 19:00 hores

85219

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Perfil de l’estudiant

No s'exigeix cap requisit per accedir a la formació, encara que s'han de posseir prou habilitats de comunicació lingüística que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Identificar i obtenir els coneixements pedagògics, organitzatius i tècnics necessaris per dur a terme la tasca específica del menjador escolar.

Objectius específics

   •  Distingir les etapes de la infància i el seu desenvolupament al menjador escolar, així com definir el rol de la persona monitora per fer servir les eines i recursos pedagògics.
   •  Aplicar els coneixements de bons hàbits de salut i d'higiene.

Contingut

85219

 Mòdul 1: Conceptes bàsics des d'una perspectiva pedagògica.
Distinció de l'evolució del grup a la infància
   •  Desenvolupament psicomotor
   •  Desenvolupament cognitiu
   •  Desenvolupament del llenguatge
   •  Desenvolupament social.
Identificació del rol del monitor de temps lliure
   •  Les funcions de la persona monitora de lleure.
   •  Habilitats socials i de comunicació
   •  Habilitats relacionades amb la dinamització i la creativitat.
Aplicació de recursos pedagògics al lleure
   •  Materials i espais didàctics
   •  Dinàmiques grupals
   •  Eines per a la resolució de conflictes.

Indicació dels fonaments bàsics de nutrició.
   •  Lalimentació saludable.
   •  Varietat i preferències a l'alimentació.
Aplicació de les recomanacions sobre seguretat i els hàbits d'higiene.
   •  El rentat de mans.
   •  Preparació daliments segurs.
Diferenciació d'al·lèrgies i intoleràncies als aliments.
   •  Trastorns aguts lleus de l'aparell digestiu (molèsties digestives i intestinals).
   •  Diabetis.
   •  Menús vegetarians.

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes.
• Prova pràctica: Estudi de cas, creació d’un projecte (objectius, procés d’investigació i recull de dades, exposició oral i defensa) o d’una simulació d’una situació plantejada pel/la formador/a

Lloc

+ TALENT
C ACADEMIA 1 ALTELL
25002
Lleida

Entitats col·laboradores


Estudiants formats

149

Comparteix