Serveis assistencials en salut mental

Ref: 82797
Serveis Assistencials En Salut Mental

Inici: 09/10/23

Fi: 20/11/23

40h

Presencial: 3h

Aula virtual: 7h

Teleformació: 30h

Mixta

dilluns de 17:00 a 20:30 hores

82797

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Objectius generals

 Inculcar la importància de l'assimilació dels conceptes claus i metodologia en salut mental.

Objectius específics

 Preparar als participants per tractar i cuidar als pacients en les diverses fases o trastorns que puguin
sofrir.
 Aconseguir que el treballador prengui consciència de la importància de la seva funció en la rehabilitació
psicosocial del malalt.
 Descriure els principals trastorns mentals.
 Aprendre a reconèixer, comprendre i actuar en els diferents tipus de trastorns mentals.
 Conèixer i aplicar eines d'intervenció efectives en les persones amb trastorns mentals.

Continguts

82797

1. Marc conceptual de salut mental i generalitats
2. Principals trastorns psíquics
3. Trastorns de l’estat d’ànim
4. Trastorns d’ansietat
5. Trastorns de la personalitat
6. Delirium, demències, trastorns amnèsics i altres trastorns cognitius
7. Recolzament i orientació a les persones de l’entorn de la persona amb transtorn mental
8. Normes d'actuació de l'auxiliar en salut mental i drogodependències

Avaluació

Qüestionari amb preguntes obertes i dissenyar una infografia sobre el mòdul de demències.

El pes de l’avaluació final és del 40% de la nota final.
Per obtenir l'acreditació i reconeixement oficial del CFCC l'alumnat ha de fer al meny un 75% de la formació per poder obtenir la titulació.

Entitats col·laboradores


Certificat

Assistència i Aprofitament

Valoració


Estudiants formats

440

Compartir