Serveis assistencials en salut mental

Serveis Assistencials En Salut Mental

Objectius generals

 Inculcar la importància de l'assimilació dels conceptes claus i metodologia en salut mental.

Objectius específics

 Preparar als participants per tractar i cuidar als pacients en les diverses fases o trastorns que puguin
sofrir.
 Aconseguir que el treballador prengui consciència de la importància de la seva funció en la rehabilitació
psicosocial del malalt.
 Descriure els principals trastorns mentals.
 Aprendre a reconèixer, comprendre i actuar en els diferents tipus de trastorns mentals.
 Conèixer i aplicar eines d'intervenció efectives en les persones amb trastorns mentals.

Continguts

30

1. Marc conceptual de salut mental i generalitats
2. Principals trastorns psíquics
3. Trastorns de l’estat d’ànim
4. Trastorns d’ansietat
5. Trastorns de la personalitat
6. Delirium, demències, trastorns amnèsics i altres trastorns cognitius
7. Recolzament i orientació a les persones de l’entorn de la persona amb transtorn mental
8. Normes d'actuació de l'auxiliar en salut mental i drogodependències

Avaluació

Prova teòrica:
- Prova de preguntes obertes
- Prova objectiva tipus test de 20 preguntes

Prova pràctica:
- Resolució d’un cas
- Creació d’un projecte (objectius, procés d’investigació i recull de dades, exposició oral i defensa)
- Exercici d’aplicació de coneixement.
- Simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.
Qüestionari amb preguntes obertes i dissenyar una infografia sobre el mòdul de demències.

El pes de l’avaluació final és del 40% de la nota final.
Per obtenir l'acreditació i reconeixement oficial del CFCC l'alumnat ha de fer al meny un 75% de la formació per poder obtenir la titulació.

Valoració


Estudiants formats

321

Compartir

Pròxims cursos