Dol i interculturalitat

Ref: 82712
Atencio Social

Inici: 10/06/23

Fi: 08/07/23

20h

Presencial

dissabte de 09:00 a 14:00 hores

82712

Observacions

Aquest curs està reconegut pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS) amb 2,9 crèdits
Formadora del curs ESTHER MORANCHO JULIA
L'horari efectiu del curs serà de les 09:00 a les 11:00 hores i de les 11:15 als 14:15 hores. De les 11:00 a les 11:15 es farà un descans.

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Requisits de l’alumne

Complir com a mínim alguns dels següents requisits:
a. Certificat de professionalitat nivell 1
b. Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
c. Títol de Graduat en Educació Secundaria Obligatòria (ESO) o equivalent
d. Títol de Tècnic (FP Grau Mig) o equivalent
e. Certificat de Professionalitat de nivell 2
f. Haver superat la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mig
j. Haver superat qualsevol prova oficial ;accés a la universitat

Requisits del curs

Quan l’aspirant no disposi de l’acreditació o titulació requerida
demostrarà els coneixements i competències suficients a través d’una
prova competencial.

Experiència

No es requereix

Objectius generals

Reconèixer els costums i valors relacionat amb la mort i acompanyament al dol de les cultures
més destacades que conviuen en el del territori català

Objectius específics

 Identificar les característiques generals dels costums i valors en relació amb la mort i de les
cultures més habituals que conviuen al territori català.
 Analitzar, articular i respondre a les necessitats de la persona en situació de dol i la seva família
des d’una vessant intercultural i integradora.
 Gestió de l’acompanyament al procés de dol a partir de l’anàlisi i comprensió dels propis processos.

Continguts

82712

1. La visió i la mort en les diferents cultures: valors i costums.
2. Acompanyar a la persona i la família durant el procés de dol des de la interculturalitat
3. El rol del professional de salut davant la diversitat cultural i els processos de dol.

Avaluació

Prova teòrica:
- Prova de preguntes obertes
- Prova objectiva tipus test de 20 preguntes

Prova pràctica:
- Resolució d’un cas
- Exercici d’aplicació de coneixement.
- Simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Lloc

Fundació Paco Puerto
VIA Laietana 16-18 8è
08003
Barcelona

Entitats col·laboradores


Compartir