Intervenció socioeducativa en casals gent gran

Ref: 82747
Atencio Social

Inici: 04/03/23

Fi: 01/04/23

25h

Presencial

dissabte de 09:00 a 14:00 hores

82747

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Objectius generals

 Aprendre a planificar, dissenyar, desenvolupar i avaluar les dinàmiques i activitats programades.
 Potenciar i desenvolupar les capacitats, habilitats i destreses de les persones grans.

Continguts

82747

1. La gent gran avui, evolució i conceptes
2. Els casals o equipaments de gent gran a Catalunya, models
3. El rol de l’educador/a en els equipaments: funcions i tasques
4. Suport a l’associacionisme
4.1. Funcionament d’una associació
4.2. Especificitats de l’associacionisme de gent gran
4.3. Socialització i participació
5. Dinamització educativa
5.1. Programació d’activitats al casal de gent gran
5.2. Cultura
5.3. Lleure
5.4. Activitat física
6. Suport a la socialització i mediació
6.1. Espais de diàleg
6.2. Abordatge i mediació en els conflictes
7. Atenció social
7.1. Suports específics
7.2. Salut física i mental

Avaluació

- Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
- Prova pràctica:: Resolució d’un cas, exercici d’aplicació de coneixements, tècniques, estratègies, etc. O bé simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Lloc

Fundació Paco Puerto
VIA Laietana 16-18 8è
08003
Barcelona

Entitats col·laboradores


Compartir