Formació per a tutors d'empresa

Ref: 82375
Formacio Per A Tutors Dempresa

Inici: 20/10/23

Fi: 10/11/23

25h

Presencial

divendres i dissabte de 09:00 a 13:00 i de 17:00 a 21:00 hores

82375

Observacions

En aquest curs no poden participar treballadors de l'administració pública

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Objectius generals

Estructurar i desenvolupar les funcions de tutoria en l'empresa durant la formació pràctica en centres de treball, d'acord a el que s'estableix en la normativa de Formació Professional, utilitzant les metodologies i instruments pedagògics adequats.

Continguts

82375

1. L'empresa com a agent formatiu.
2. Funcions de tutoria en l'empresa.
3. Planificació, desenvolupament i execució de les accions de tutorització.
4. Avaluació de les accions de tutorització

Avaluació

Prova tipus test, prova tipus test de resposta múltiple, de preguntes breus, de preguntes obertes o estudi i resolució d’un cas pràctic. Es poden combinar les diferents modalitats. El número de preguntes de les proves tipus test ha de contenir com a mínim 10 preguntes

Lloc

Fundació Paco Puerto
VIA Laietana 16-18 8è
08003
Barcelona

Entitats col·laboradores


Compartir