Tecnologia del vehicle elèctric. Nivell II

Tecnologia Del Vehicle Electric Nivell Ii

Objectius generals

 Conèixer el funcionament del vehicle elèctric.
 Conèixer e identificar els diferents components i sistemes que intervenen en la tracció.
 Conèixer el funcionament dels diferents tipus de bateries.
 Realitzar protocols de desconnexió d'alta tensió.

Contingut

10686

1. Classificació de motors elèctrics.
2. Funcionament motors.
3. Funcionament inversors.
4. Constitució de carregadors cc a ca i cc a cc
5. Constitució i funcionament bateria de tracció.
6. Desconnexió d’alta tensió.

Valoració


Estudiants formats

16

Comparteix