CAP. Formació contínua renovació

Ref: 79811
Transport Per Carretera

Inici: 24/10/22

Fi: 03/11/22

35h

Presencial

dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 15:15 a 18:15 i de 18:25 a 21:15 hores

79811

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Objectius generals

Actualitzar els coneixements essencials per a l'exercici de les funcions dels conductors inclosos en l'àmbit d'aplicació del Reial Decret 284/2021, de 20 d'abril, d'acord a l'establert en l'article 7

Continguts

79811

El contingut està establert segons normativa: Reial Decret 284/2021, 20 d'abril pel qual es regulen la qualificació inicial i la formació contínua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera i pel qual es modifica el Reglament de la Llei d'ordenació dels transports terrestres, aprovat pel Reial Decret 1211/1990, de 28 de setembre.
El contingut versarà, segons l'establert en l'apartat 2 de l'article 7 del Reial Decret 284/2021, de 20 d'abril, sobre les matèries que integren el programa assenyalat en l'annex I, lletra B.

Avaluació

Tipus de la prova: Prova teòrica. Constarà de 10 preguntes de tot el temari, amb quatre opcions de resposta i només sent una correcta


Tipus de la prova: Prova pràctica. Simulació d’una jornada de treball: els alumnes hauran de realitzar, en un disc-diagrama homologat, les anotacions corresponents a la conducció d’una jornada laboral, en què utilitzen dos vehicles diferents.


Lloc

Fundació Paco Puerto Terrassa
C Unió 23 2a
08221
Terrassa

Entitats col·laboradores


Certificat

Preparatòria Acreditació Certificat d’Aptitud professional CAP

Valoració


Estudiants formats

3314

Compartir