CAP. Formació contínua renovació amb Sensibilització i Educació Vial . Mercaderies i Viatgers

Ref: 82783
Transport Per Carretera

Inici: 10/03/23

Fi: 25/03/23

35h

Presencial

divendres i dissabte de 08:30 a 14:30 i de 14:30 a 20:30 hores

82783

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Objectius generals

Mantenir actualitzats els coneixements inicialment exigits als conductors de vehicles
destinats a transport de mercaderies o de viatgers per carretera per a la conducció dels quals s'exigeixi els
permisos C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E a l'exercici de la seva activitat professional, en matèria
de sensibilització i reeducació vial.

Continguts

82783

-Formació continua de conductors, part comú (CAP)
-Formació sobre sensibilització i educació vial

Lloc

CCOO Reus
PL Villarroel 2 bxos
43204
Reus

Entitats col·laboradores


Estudiants formats

3240

Compartir