Programa de Formació Continua CAP. per conductors amb Sensibilització i Educació Vial . Mercaderies i Viatgers

Ref: 82779
Transport Per Carretera

Inici: 16/10/23

Fi: 26/10/23

35h

Presencial

dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 16:00 a 18:15 i de 18:30 a 20:45 hores

82779

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Requisits de l’alumne

Conductors professionals que siguin titulars del certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial i que es trobin en possessió del permís de conduir D1, D1+E, D, D+E o C1, C, C1+E o C+E en vigor.

Experiència

No es requereix.

Objectius generals

Mantenir actualitzats els coneixements inicialment exigits als conductors de vehicles
destinats a transport de mercaderies o de viatgers per carretera per a la conducció dels quals s'exigeixi els
permisos C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E a l'exercici de la seva activitat professional, en matèria
de sensibilització i reeducació vial.

Continguts

82779

-Formació continua de conductors, part comú (CAP)
-Formació sobre sensibilització i educació vial

Lloc

CCOO Cornellà
CTRA d'Esplugues 68
08940
Cornellà de Llobregat

Entitats col·laboradores


Valoració


Estudiants formats

3305

Compartir