• Activitats físiques i esportives
 • Administració i gestió
 • Administració_Funció Pública (Oposicions)
 • Agrària
 • Arts gràfiques
 • Comerç i màrqueting
 • Electricitat i electrònica
 • Energia i aigua
 • Ensenyament i formació
 • Fabricació mecànica
 • Formació transversal
 • Hostaleria i turisme
 • Idiomes
 • Imatge i so
 • Indústria alimentària
 • Informàtica i comunicacions
 • Instal·lació i manteniment
 • Sanitat
 • Seguretat i medi ambient
 • Serveis socioculturals i a la comunitat
 • Transport i manteniment de vehicles
 • Activitats culturals i recreatives
 • Activitats físiques i esportives recreatives
 • Administració i auditoria
 • Agricultura
 • Alemany
 • Anglès
 • Assistència social (1 curs)
 • Atenció al client
 • Atenció sanitària (no infermeria)
 • Atenció social
 • Autonòmica: Generalitat (2 cursos)
 • Català (2 cursos)
 • Competències digitals
 • Compra-Venda
 • Construccions metàl·liques i soldadura
 • Control i seguretat
 • Convivència i mediació escolar
 • Cures auxiliars i infermeria
 • Desenvolupament
 • Dietètica
 • Disseny i multimèdia
 • Edició
 • Educació
 • Electricitat
 • Electromecànica de vehicles
 • Energia renovable
 • Equips electrònics
 • Especialització
 • Formació i educació
 • Forn, pastisseria, confiteria
 • Francès (1 curs)
 • Funció pública
 • Gestió ambiental
 • Gestió i consultoria empresarial-legislació
 • Habilitats personals i interpersonals
 • Igualtat a l'àmbit laboral i educatiu
 • Indústries de begudes
 • Informació i comunicació
 • Informàtica
 • Intervenció educativa (1 curs)
 • Llengua de signes
 • Local: Ajuntaments i Diputacions
 • Logística comercial i gestió del transport (2 cursos)
 • Maquinària i equips industrials
 • Mecànica
 • Metodologia didàctica
 • Màrqueting i relacions públiques
 • Ofimàtica i Internet (3 cursos)
 • Orientació laboral
 • Produccions fotogràfiques
 • Qualitat
 • Ramaderia
 • Recursos humans i personal
 • Restauració
 • Sanitat: ICS
 • Seguretat i salut laboral
 • Serveis i productes sanitaris
 • TIC 4.0
 • Transport per carretera
 • Turisme
 • Tècnic de formació
 • HOT091_Operacions bàsiques de cuina
 • A.2.A. Llengua de Signes Catalana
 • A.2.B. Llengua de Signes Catalana
 • A.2.C. Llengua de Signes Catalana
 • A.2.D. Llengua de Signes Catalana
 • ADGD0108 _MF0232_Auditoria
 • ADGD0108_MF0231_Comptabilitat i fiscalitat
 • ADGD0110_Assistència en la gestió dels procediments tributaris
 • ADGD0110_MF0233_Ofimàtica
 • ADGD0110_MF1783_Obtenció d'informació de transcendència tributària del contribuent
 • ADGD0110_MF1785_Gestió censal, notificació d'actes i emissió de documents de gestió tributària
 • ADGD0110_MF1786_Gestió administrativa dels procediments d'aplicació dels tributs
 • ADGD0110_MF1787_Gestió administrativa dels procediments sancionador i de revisió
 • ADOBE Ilustrator I
 • ADOBE Photoshop
 • AFDA0209_Guia per itineraris eqüestres en el medi natural
 • AFDA0611_Guia per itineraris de baixa i mitjana muntanya
 • AFDA0611_MF0272_Primers auxilis
 • AFDA0611_MF0507_Conducció de persones per itineraris de baixa i mitjana muntanya
 • AFDA0611_UF2286_Disseny i gestió d'Itineraris per baixa i mitja muntanya
 • AFDA0611_UF2287_Material esportiu i entreteniment bàsic per a la progressió de baixa i mitja muntanya
 • AFDA0611_UF2288_Tècniques de desplaçament en baixa i mitja muntanya
 • Acompanyament durant el procés de dol
 • Advanced English Conversation (per a participants acreditats B2 i C1)
 • Alemany A.2.A
 • Alemany A.2.B
 • Alemany A1.A
 • Alemany A1.B
 • Altes capacitats: intervenció educativa
 • Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries
 • Analítica Web i pla de màrqueting digital
 • Anglès A1.A
 • Anglès A1.B
 • Anglès A2.A
 • Anglès A2.B
 • Anglès B.1.A
 • Anglès B.1.B
 • Anglès B.1.C
 • Anglès B.1.D
 • Anglès B.2.A
 • Anglès B.2.B
 • Anglès B.2.C
 • Anglès B.2.D
 • Anglès C.1.A
 • Anglès C.1.B
 • Anglès C.1.C
 • Anglès C.1.D
 • Anglès C.2.A
 • Anglès C.2.B
 • Anglès C2.C
 • Anglès C2.D
 • Anglès: Atenció al públic
 • Animació sociocultural
 • Anàlisi d'estats financers
 • Anàlisi de balanços
 • Aprenentatge basat en projectes
 • Aspirant a vigilant de seguretat privada
 • Aspirant escorta privat
 • Atenció a la diversitat
 • Atenció al client
 • Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera: Anglès
 • Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera: Francès
 • Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera: Rus
 • Atenció al contribuent en la gestió administrativa tributària
 • Atenció al pacient politraumàtic per infermera
 • Atenció de l'auxiliar d'infermera al malalt quirúrgic
 • Atenció infermera al pacient amb accidents vasculars
 • Atenció infermera al pacient oncològic
 • Atenció infermera al pacient ostomitzat
 • Atenció infermera en un servei d'urgències
 • Autocad 2D
 • Autocad 2D i 3D
 • Autocad 3D
 • Autocura en acció: superant vivències estressants
 • Automatització Programable I
 • Automatització Programable II
 • Avaluació de l'aprenentatge en línia
 • Benestar animal
 • Benestar animal durant el sacrifici: mòdul específic per al personal encarregat de benestar animal
 • Benestar animal: mòdul general + mòdul específic
 • Business English - Banking and Finances
 • CAP. Formació contínua renovació. Mercaderies
 • COML0309_MF1005_Optimització de la cadena logística
 • COML0309_MF1014_Organització de magatzems
 • COML0309_MF1015_Gestió de les operacions d'emmagatzematge
 • COML0309_Organització i gestió de magatzems (2 cursos)
 • COML0309_UF0926_Disseny i organització del magatzem
 • COML0309_UF0927_Gestió de l'equip de treball del magatzem
 • COML0309_UF0928_Seguretat i prevenció de riscos en el magatzem
 • COML0309_UF0929_Gestió de comandes i estoc
 • COMM0112_Gestió de màrqueting i comunicació
 • COMM0112_MF2186_Llançament i implantació de productes i serveis
 • COMT0110_Atenció al client, consumidor o usuari
 • COMT0110_MF0241_Informació i atenció al client/consumidor/usuari
 • COMT0110_MF0245_Gestió de queixes i reclamacions en matèria de consum
 • COMT0110_MF0246_Organització d'un sistema d'informació de consum
 • COMT0411_Gestió comercial de vendes
 • COMT0411_MF0503_Promocions en espais comercials
 • COMT0411_MF1000_Organització comercial
 • COMT0411_MF1001_Gestió de la força de vendes i equips de comercials
 • COMT0411_MF1002_Anglès professional per a activitats comercials
 • COMT0411_MF1002_Anglès professional per a activitats comercials
 • Canals de promoció i publicitat en els dispositius mòbils
 • Català B
 • Català C (1 curs)
 • Català bàsic
 • Català. Certificat de nivell superior de català (C2) (1 curs)
 • Ciberbullying: intervenció socioeducativa
 • Com elaborar un pla de màrqueting digital
 • Com organitzar una reunió virtual
 • Com parlar en públic
 • Comerç a través de les xarxes socials
 • Comerç electrònic en dispositius mòbils
 • Comerç electrònic i botiga virtual
 • Community manager
 • Competències per a un teletreball efectiu
 • Comptabilitat avançada
 • Comptabilitat bàsica
 • Comptabilitat informatitzada
 • Conducció de reunions
 • Contenció emocional per a educadors II
 • Contractació
 • Control de pànic col·lectiu
 • Controlador d'accessos
 • Creació i manteniment de pàgines web (avançat)
 • Creació i manteniment de pàgines web (bàsic)
 • Cuina
 • Cuina de temporada
 • Cuina japonesa
 • Cuinar i conservar al buit
 • Cures auxiliars d'infermeria en geriatria
 • Cures auxiliars d'infermeria en pacients amb risc de lesions cutànies
 • Cures auxiliars d'infermeria hospitalària
 • Cures bàsiques infermeres per al pacient inestable
 • Cures d'auxiliar d'infermeria en pediatria
 • Cures de l'auxiliar d'infermera hospitalària al nou nat
 • Cures infermeres al pacient cremat
 • Curs bàsic de salut laboral
 • Curs bàsic gestió de comandes 4.0
 • Desenvolupament aplicacions amb Android nivell bàsic
 • Desenvolupament d'aplicacions amb Android nivell avançat
 • Desenvolupament d'aplicacions web amb PHP i MYSQL
 • Diagnosis d'avaries mitjançant osciloscopi i màquina diagnosis. Nivell I
 • Diagnosis d'avaries mitjançant osciloscopi i màquina diagnosis. Nivell II
 • Dificultats d'aprenentatge: detecció, prevenció i tractament
 • Digitalització del teixit empresarial a través de la impressió 3D industrial: recerca de casos d'ús viables per a la teva indústria 
 • Disseny assistit per ordinador Autocad 2D i 3D
 • Disseny i mecanització 2D (MASTERCAM 2D)
 • Disseny i mecanització 3D (MASTERCAM 3D)
 • Disseny i mecanització per ordinador.CAD-CAM. NIVELL I
 • Disseny i mecanització per ordinador: Solidworks
 • Disseny tridimensional orgànic per impressió 3D
 • Disseny tridimensional paramètric per impressió 3D
 • Diversitat sexual i afectiva a l'empresa
 • Diversitat sexual i afectiva a l'escola
 • ELEE0109_MF0820_Instal·lacions elèctriques en edificis d'habitatges
 • ELEE0109_MF0821_Instal·lacions elèctriques en edificis d'oficines, comerços i indústries
 • ELEE0109_MF0823_Muntatge i manteniment de xarxes elèctriques aèries de baixa tensió
 • ELEE0109_MF0824_Muntatge i manteniment de xarxes elèctriques soterrades de baixa tensió
 • ELEE0109_MF0825_Muntatge i manteniment de màquines elèctriques
 • ELEE0109_Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió
 • ELEM0311_MF1978_Muntatge de sistemes d'automatització industrial
 • ELEM0311_MF1979_Manteniment de sistemes d'automatització industrial
 • ELEM0311_Muntatge i manteniment de sistemes d'automatització industrial
 • ENAE0108_MF0835_Replantejament d'instal·lacions solars fotovoltàiques
 • ENAE0108_MF0836_Muntatge d'instal·acions solars fotovoltàiques
 • ENAE0108_MF0837_Manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques
 • ENAE0108_Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques
 • Educació Inclusiva: dislèxia
 • Educació inclusiva: TDA
 • Educació inclusiva: autisme
 • Eines d'avaluació de l'aprenentatge en línia
 • Eines de coaching nivell 1
 • Eines de coaching nivell 2
 • Eines de comunicació per intervencions públiques
 • Eines google
 • Eines pel guia turístic
 • Eines per a la mediació
 • Eines per a un ús no sexista del llenguatge
 • El dret a morir dignament
 • El menjador escolar
 • Electricitat industrial
 • English immersion
 • Enologia
 • Ergonomia i higiene postural
 • Especialització de vigilants en actes esportius, espectacles i primers auxilis
 • Estratègies de Marketing 2.0
 • Estratègies de Màrqueting digital
 • Estratègies personals per al control de l'estrès, burnout i altres cingles psicosocials
 • FMEH0109 _UF0881_Procés de mecanització per arrencada de ferritja
 • FMEH0109 _UF0883 _Verificació del producte mecanitzat per arrencament de ferritja
 • FMEH0109_MF0089_Processos per arrencament de ferritja
 • FMEH0109_MF0090_Preparació i programació de màquines i sistemes d'arrencament de ferritja
 • FMEH0109_MF0091_Mecanitzat per arrancada de ferritja
 • FMEH0109_UF0881_Comprovació i optimització del programa CNC per a la mecanització per arrencament de ferritja
 • Fabricació additiva per impressió 3D
 • Finances per a no financers
 • Finances públiques
 • Fiscalitat operativa
 • Fisioteràpia Respiratòria
 • Fonaments educatius i normatius per la intervenció del/la Tècnic/a d'Integració Social en centres educatius
 • Formació en igualtat i prevenció de l'assetjament
 • Formació específica per Vigilants de Seguretat, vigilants d'explosius i escortes privats (Dues especialitats)
 • Formació específica: Serveis de vigilància en centres hospitalaris, en centres d'internament i altres dependències de seguretat
 • Formació específica: Serveis de vigilància en ports i en aeroports
 • Formació específica: Serveis de vigilància en ports i en el patrimoni històric i artístic
 • Formació específica: Serveis de vigilància en urbanitzacions, polígons, transports i espais públics i en centres comercials
 • Formació per a la Comissió d'Igualtat. La importància del seguiment i l'avaluació
 • Formació per a tutors d'empresa
 • Formació tècnica industrial: Manteniment bàsic
 • Fotografia digital i tractament d'imatges
 • Francès A1.A
 • Francès A1.B
 • Francès A2.A
 • Francès A2.B
 • Francès B1.A
 • Francès B1.B
 • Francès B1.C (1 curs)
 • Gestió administrativa sanitària
 • Gestió de l'estrès
 • Gestió de l'estrés per professionals sòcio-sanitaris
 • Gestió de la ciberseguretat en l'entorn del teletreball
 • Gestió de tresoreria
 • Gestió del canvi en l'organització
 • Gestió del temps
 • Google analytics I google metatags
 • Gramàtica Avançada de la Llengua de Signes Catalana
 • Gramàtica de la Llengua de Signes Catalana
 • Guia caní
 • Guia per a l'elaboració de la programació didàctica en la Formació Professional
 • HOTR0408_MF0260_Preelaboració i conservació d'aliments
 • HOTR0408_MF0261_Tècniques culinàries
 • Habilitats de comunicació
 • Habilitats directives
 • Higiene, cures i manteniment físic del bestiar equí
 • IFCD0110_MF0950_Construcció de pàgines web
 • IFCD0110_MF0951_Integració de components de programari en pàgines web
 • IFCD0110_Publicació de pàgines web
 • Infeccions nosocomials
 • Infermera i farmacologia avançada
 • Infermera i farmacologia bàsica
 • Informació i atenció turística en llengua estrangera: Anglès
 • Informació i atenció turística en llengua estrangera: Francès
 • Informació i atenció turística en llengua estrangera: Rus
 • Inglés básico
 • Iniciació a la Llengua de Signes Catalana
 • Instal·lacions elèctriques automatitzades i instal·lacions d'automatismes
 • Intel·ligència emocional
 • Interculturalitat i salut
 • Intermediate English Conversation
 • Internet de les coses (nivell avançat)
 • Introducció a Internet de les Coses
 • Introducció a la formació sindical
 • Introducció a la igualtat de gènere. Conceptes bàsics
 • Introducció al Lean Manufacturing
 • Introducció al posicionament web
 • L'assetjament en l'àmbit sanitari
 • La comunicació entre el professional sanitari i el malalt i família
 • La cuina dels arrossos
 • Legislació i normativa relacionada amb el diàleg social
 • Les intel·ligències múltiples a l'aula: de la teoria a les programacions
 • Lideratge d'equips
 • Llei de protecció de dades
 • Logística integral
 • M Formació programada per les empreses
 • MARKETING DIGITAL
 • MF1016 Suport en l'organització d'intervencions en l'àmbit institucional
 • MF1017 Intervenció en l'atenció higienicoalimentària en institucions
 • MOS: Microsoft Office Access
 • MOS: Microsoft Office Excel
 • MOS: Microsoft Office Excel II
 • MOS: Microsoft Office PowerPoint
 • MOS: Microsoft Office Word
 • MOS: Microsoft Office Word II
 • Malalts terminals i cures pal·liatives
 • Manipulador de productes fitosanitaris. Nivell bàsic
 • Manipulador de productes fitosanitaris. Nivell qualificat
 • Manipulador i aplicador de productes biocides d'ús ramader
 • Manteniment d'instal·lacions
 • Mecanització amb màquina eina convencional
 • Mecanizado por arranque de viruta multinivel torno, fresadora convencional y CNC
 • Mecànica d'automoció
 • Metodologia ABP en cicles formatius de FP
 • Metodologia CLIL (AICLE)
 • Metodologia CLIL (AICLE) 90 hores
 • Millora de la programació didàctica Educació Secundària Educació física
 • Millorant el coneixement de la Llengua de Signes Catalana
 • Mindfulness
 • Mobilització i trasllat de pacients
 • Mètode globalitzat. Treball per projectes
 • Navegació i comunicació en el món digital (ACTIC/C3). Nivell bàsic
 • Navegació i comunicació en el món digital (ACTIC/C3). Nivell mitjà
 • Negociació i tancament eficaç de vendes
 • Neurolideratge
 • Neuromàrqueting
 • Normativa legal en la implantació de la igualtat de gènere en l'àmbit laboral
 • Nutrició i dietètica
 • Nòmines i Seguretat Social I
 • Nòmines i Seguretat Social II
 • Operacions de venda
 • Operador en central receptora d'alarmes
 • Organització sector públic
 • Orientacions Bàsiques en educació secundària
 • Orientacions bàsiques per a la programació didàctica Educació Infantil
 • Orientacions per a la programació didàctica
 • Orientacions per a la programació didàctica Educació Especial
 • Orientacions per a la programació didàctica Educació Infantil
 • Orientacions per a la programació didàctica Educació Primària
 • Orientacions per a la programació didàctica Educació Primària Anglès
 • Orientacions per a la programació didàctica Educació Primària Audició i Llenguatge
 • Orientacions per a la programació didàctica Educació Primària Educació Física
 • Orientacions per a la programació didàctica Educació Primària Música
 • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària
 • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària Anglès
 • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària Educació física
 • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària Francès
 • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària Música
 • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària Orientació Educativa
 • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària àmbit Científic-Tecnològic
 • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària àmbit Humanístic- Social
 • Orientacions per a la programació didàctica Formació Professional
 • Orientacions per a la programació didàctica Formació Professional FOL
 • Orientacions per a la realització dels supòsits pràctics. Anglès
 • Orientacions per a la realització dels supòsits pràctics. FOL
 • Orientacions per a la realització dels supòsits pràctics. FP Informàtica
 • Orientacions per a la realització dels supòsits pràctics. FP Manteniment de vehicles
 • Orientacions per a la realització dels supòsits pràctics. FP Mecanitzat i manteniment de màquines PTFP 0611
 • Orientacions per a la realització dels supòsits pràctics. Infantil
 • Orientacions per a la realització dels supòsits pràctics. Música
 • Orientacions per a la realització dels supòsits pràctics. Primària
 • Orientacions per a la realització dels supòsits pràctics. Primària. Educació especial
 • Orientacions per a la realització dels supòsits pràctics. TEI
 • Part general: marc normatiu TEI/TIS
 • Personal branding
 • Pla de màrqueting per a dispositius mòbils
 • Plans d'igualtat
 • Plataforma virtual
 • Pneumàtica. Nivell 1
 • Pneumàtica. Nivell 2
 • Posicionament web SEO/SEM
 • Postres de restaurant
 • Preparació ACTIC nivell avançat (1 curs)
 • Preparació ACTIC nivell bàsic (1 curs)
 • Preparació ACTIC nivell mitjà (1 curs)
 • Preparació a la borsa de treball de la Diputació de Barcelona: Tècnic/a mitjà/ana gestió
 • Preparació accés a l'administració local. Grup A
 • Preparació accés a l'administració local. Grup C
 • Preparació d'oposicions per a Auxiliars de gestió C2 Ajuntament de Terrassa
 • Preparació de l'oposició al cos administratiu de la Generalitat de Catalunya
 • Preparació de l'oposició al cos d'agents rurals de la Generalitat de Catalunya
 • Preparació de l'oposició al cos d'agents rurals de la Generalitat de Catalunya. Part General
 • Preparació de l'oposició al cos superior d'administració de la Generalitat de Catalunya. Part general
 • Preparació de l'oposició al cos tècnic especialista en serveis penitenciaris Generalitat de Catalunya
 • Preparació de promoció Interna d'Auxiliars Administratius a Administratius
 • Preparació oposicions Cossos Especials_Educadors/es i Treballadors/es Socials Generalitat de Catalunya. Temari comú
 • Preparació oposicions ICS: Auxiliar d'hoteleria
 • Preparació oposicions ICS: Auxiliars administratius/ves
 • Preparació oposicions ICS: tècnic/a de grau mitjà sanitari en cures d'auxiliars d'infermeria
 • Preparació oposicions a Subaltern/a de l'Ajuntament de Barcelona
 • Preparació oposicions a Subaltern/a de la Generalitat de Catalunya
 • Preparació oposicions a la Diputació de Barcelona: grup C2
 • Preparació oposicions a la Diputació de Barcelona: temari general grups A1
 • Preparació oposicions a la Diputació de Barcelona: temari general grups A2
 • Preparació oposició cos Superior: Casos pràctics
 • Preparació per a l'accés al cos d'Auxiliars Administratius a la Generalitat de Catalunya
 • Preparació per a l'oposició d'Auxiliar de Geriatria
 • Presentacions orals tècniques en anglès
 • Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic 30h., segons normativa)
 • Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic 50h., segons normativa del sector)
 • Prevenció de riscos: higiene i protocols de prevenció front al COVID-19
 • Prevenció del maltractament en l'àmbit geriàtric
 • Prevenció del racisme, la xenofòbia i l'homofòbia a l'escola
 • Primers auxilis
 • Principis coeducatius a l'escola
 • Procediment administratiu
 • Procediments de Recursos Humans objectius i lliures de estereotips
 • Programació de màquines eina i control numèric (CNC)
 • Programació neurolingüística
 • Programar en competències
 • Promoció i negoci a través de les xarxes socials
 • Protocols per a la prevenció i abordatge de l'assetjament sexual i per raó de sexe: formació de la persona de referència
 • Radioscòpia
 • Rebosteria
 • Recursos educatius per crear continguts i activitats multimèdia
 • Resolució de conflictes
 • Resolució de conflictes i mediació escolar
 • Robòtica
 • SEAD0112 Mòdul de pràctiques professionals no laborals
 • SEAG0211_MF1971_Normativa i política interna de gestió ambiental de l'organització
 • SEAG0211_MF1972_Apectes ambientals de l'organizació
 • SEAG0211_MF1973_Sistemes de gestió ambiental
 • SEAG0211_MF1974_Prevenció de riscos ambientals
 • SSCB0109_MF1020_Agents del procés comunitari
 • SSCB0109_MF1020_Participació ciutadana
 • SSCB0109_MF1022_Metodologia de la dinamització comunitària
 • SSCB0109_MF1023_Foment i suport associatiu
 • SSCB0109_MF1024_Tècniques i instruments d'informació i difusió a la dinamització
 • SSCB0109_MF1025_Gestió de conflictes entre agents comunitaris
 • SSCB0110_Dinamització, programació i desenvolupament d'accions culturals
 • SSCB0110_MF1431_Programacions culturals
 • SSCB0110_MF1432_Projectes d'animació cultural
 • SSCB0110_MF1433_Màrqueting cultural
 • SSCB0209_MF1040_Gestió de conflictes i procés de mediació
 • SSCE0110_Docència de la formació professional per a l'ocupació
 • SSCE0110_MF1443_Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en formació professional per a l'ocupaciót
 • SSCE0110_MF1444_Impartició i tutorització d'accions formatives per a l'ocupació
 • SSCE0110_MF1445_Avaluació del procés d'ensenyament–aprenentatge en formació professional per a l'ocupació
 • SSCE0110_MF1446_Orientació laboral i promoció de la qualitat en la formació professional per a l'ocupació
 • SSCG0209 _MF1026_Impuls de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes
 • SSCG0209_MF1038_Contextos socials d'intervenció comunitària
 • SSCG0209_MF1039_Prevenció de conflictes
 • SSCG0209_MF1041_Valoració, seguiment i difusió d'accions de mediació
 • SSCG0209_Mediació comunitària
 • SSCS0208_Atenció sociosanitària a persones depenents en institucions socials (1 curs)
 • SSCS0208_MF1018_Intervenció en l'atenció sociosanitària en institucions
 • SSCS0208_MF1019_Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions
 • Salut emocional per a educadors i docents
 • Salut i exercici físic per l'esquena
 • Seguretat a Internet i dispositius mòbils
 • Seguretat privada: La violència sexual en espais d'oci; prevenció, detecció i atenció a les víctimes
 • Sensibilització i prevenció de l'assetjament
 • Serveis assistencials a persones amb dependència
 • Serveis assistencials a víctimes de maltractaments
 • Serveis assistencials en salut mental
 • Serveis assistencials en salut mental
 • Serveis en el núvol (cloud) amb AWS – Nivell I: Eines pel teletreball
 • Sistema smed i metodologia 5S
 • Soldadura per elèctrode revestit (SMAW)
 • Soldadura: MIG-MAG
 • Soldadura: TIG
 • TEI. Preparació concurs oposició
 • TEI_Preparació concurs oposició
 • Taller de preparació de les proves d'avaluació de les competències professionals
 • Tapes, canapès i pinxos
 • Tecnologia específica d'automoció: Software
 • Tinc una botiga física: com puc vendre per internet?
 • Transport de seguretat
 • Treball amb les intel·ligències múltiples
 • Treball en equip
 • Tècniques de massatge
 • Tècniques de negociació
 • Tècniques de relaxació
 • Tècniques de venda i formació de venedors
 • UF2284_Entorn de baixa i mitja muntanya,cartografia, conservació, meteorologia i orientació
 • UF2285_Anàlisi diagnòstica i avaluació en activitats en activitats de conducció en baixa i mitja muntanya
 • UF2289_Guia per itineraris de baixa i mitja muntanya
 • UF2672_Aspectes jurídics en el desenvolupament de les funcions del personal de seguretat
 • UF2673_Psicologia aplicada a la protecció de persones i béns
 • UF2674_Tècniques i procediments en la protecció de persones, instal·lacions i béns
 • UF2675_Mitjans de protecció i armament
 • UF2676_Tècniques de protecció de persones
 • Vetllador/a: Suport a la inclusió escolar (1 curs)
 • Vigilant d'explosius
 • Violència masclista a la escola
 • Violència masclista: eines d'intervenció socioeducativa
 • Xarxes socials
 • Ajuda per la preparació de l'oposició de Parcs i jardins de Barcelona
 • Francès B1.D
 • Introducció a la utilització d'eines digitals
 • Preparació personal laboral de la Generalitat. Categoria B1. Part comuna (1 curs)
 • Preparació personal laboral de la Generalitat. Categoria E. Part comuna
 • Preparació personal laboral de la Generalitat. Categories C1/C2. Part comuna (1 curs)
 • Preparació personal laboral de la Generalitat. Categories D1/D2. Part comuna
 • Tècniques de rehabilitació: fisioteràpia i psicomotricitat
 • IFCD0210_MF0491_Programació web a l'entorn client
 • IFCD0210_MF0492_Programació web a l'entorn servidor
 • IFCD0210_MF0493_Implantació d'aplicacions web en entorns Internet, intranet i extranet
 • SEAD0112 Vigilància, Seguretat privada i Protecció de persones

Cursos amb preinscripcions obertes


 • Català C - + TALENT del 10-01-2022 a 01-06-2022
 • Català. Certificat de nivell superior de català (C2) - + TALENT del 11-01-2022 a 28-04-2022
 • COML0309_Organització i gestió de magatzems - CCOO Cornellà del 12-01-2022 a 07-04-2022
 • COML0309_Organització i gestió de magatzems - CCOO Reus del 12-01-2022 a 07-04-2022
 • Francès B1.C - INSTITUT EL PALAU del 14-12-2021 a 03-03-2022
 • Preparació ACTIC nivell avançat - del a 01-05-2022
 • Preparació ACTIC nivell bàsic - del a 01-05-2022
 • Preparació ACTIC nivell mitjà - del a 01-05-2022
 • Preparació personal laboral de la Generalitat. Categoria B1. Part comuna - del 14-01-2022 a 13-05-2022
 • Preparació personal laboral de la Generalitat. Categories C1/C2. Part comuna - del 12-01-2022 a 16-03-2022
 • SSCS0208_Atenció sociosanitària a persones depenents en institucions socials - Fundació Paco Puerto del 13-12-2021 a 08-04-2022
 • Vetllador/a: Suport a la inclusió escolar - Fundació Paco Puerto Terrassa del 16-12-2021 a 09-02-2022