• Administració i gestió
 • Agrària
 • Comerç i màrqueting
 • Electricitat i electrònica
 • Ensenyament i formació
 • Fabricació mecànica
 • Formació complementària transversal
 • Hostaleria i turisme
 • Idiomes
 • Indústria alimentària
 • Informàtica i comunicacions
 • Química
 • Sanitat
 • Seguretat i medi ambient
 • Serveis socioculturals i a la comunitat
 • Transport i manteniment de vehicles
 • Activitats físiques i esportives
 • Alemany (1 curs)
 • Altres
 • Altres
 • Altres
 • Altres
 • Anàlisi i control
 • Anglès (12 cursos)
 • Atenció al client (1 curs)
 • Atenció sanitària (no infermeria) (4 cursos)
 • Atenció social (8 cursos)
 • Calçat i marroquineria
 • Català
 • Compra-Venda (1 curs)
 • Confecció
 • Construccions metàl·liques i soldadura (1 curs)
 • Cures auxiliars i infermeria (7 cursos)
 • Dietètica (1 curs)
 • Disseny de mitjans didàctics
 • Disseny gràfic
 • Disseny i multimèdia (3 cursos)
 • Educació en el lleure
 • Electricitat (5 cursos)
 • Electromecànica de vehicles
 • Embelliment tèxtil
 • Energia renovable
 • Especialitats sense àrea definida (agrària)
 • Fabricació ceràmica
 • Fabricació de fusteria i moble
 • Filatures
 • Gestió ambiental (2 cursos)
 • Habilitats personals i interpersonals (18 cursos)
 • Igualtat d'oportunitats
 • Indústries de begudes
 • Informàtica
 • Instal·lació i moblament
 • Instal·lacions i aïllaments
 • Intervenció educativa (6 cursos)
 • Logística comercial i gestió del transport (3 cursos)
 • Maquinària i equips industrials
 • Màrqueting i relacions públiques (6 cursos)
 • Mecànica (2 cursos)
 • Mecanització agrària
 • Metodologia didàctica
 • Obra i acabats d'obra
 • Ofimàtica i Internet (11 cursos)
 • Perruqueria i estètica
 • Publicitat i imatge
 • Ramaderia
 • Recursos humans i personal (1 curs)
 • Restauració (1 curs)
 • Rus
 • Seguretat i salut laboral (4 cursos)
 • Transformació de la fusta i del suro
 • Transport per carretera (1 curs)
 • Turisme
 • Vidre industrial
 • Forn, pastisseria, confiteria
 • Activitats físiques i esportives recreatives
 • Control i seguretat (2 cursos)
 • Desenvolupament (1 curs)
 • Administració i auditoria (4 cursos)
 • Activitats culturals i recreatives (3 cursos)
 • Formació i educació (2 cursos)
 • Informació i comunicació
 • Convivència i mediació escolar
 • Assistència social
 • Llengua de signes (4 cursos)
 • Suport administratiu a la gestió de recursos humans
 • Accés professional transport
 • Acompanyament durant el procés de dol (3 cursos)
 • Actualització fiscal i comptable
 • ADGD0108 Formació complementària
 • Administració de serveis d'internet
 • Administració de servidors
 • Administratiu ICS: acompanyament a la preparació d'oposicions per a la promoció interna
 • Adobe photoshop: Aplicaciones cámara digital
 • Advanced English Conversation (per a participants acreditats B2 i C1)
 • AFDA0209 Formació complementària
 • AFDA0611 Formació complementària
 • AGAU0108 Formació complementària
 • Agricultura ecològica
 • Ajudant de cuina
 • Alemany A1
 • Alemany nivell A1.A
 • Alemany nivell A1.B (1 curs)
 • Alemany nivell A2.A
 • Alemany nivell A2.B
 • Alemany_The job of my life
 • Alimentació com a base per la salut
 • Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries
 • Alzheimer i el seu tractament
 • Amor i bon humor
 • Anàlisi de balanços
 • Anàlisi dels comptes anuals d'una empresa
 • Anàlisi i aplicació de convenis
 • Anàlisi i assaigs de laboratori
 • Anàlisis de riscos i mitjans de cobertura en les operacions de comerç internacional
 • Analítica web. Certificat GAIQ
 • Analítica Web i pla de màrqueting digital
 • Anatomia palpatòria per a fisioterapeutes
 • Anglès: Atenció al públic
 • Anglès A1.A
 • Anglès A1.B
 • Anglès A2
 • Anglès A2.A (2 cursos)
 • Anglès A2.B
 • Anglès B1
 • Anglès B1.A (3 cursos)
 • Anglès B1.B (2 cursos)
 • Anglès B1.C
 • Anglès B1.D
 • Anglès B2
 • Anglès B2.A
 • Anglès B2.B (2 cursos)
 • Anglès B2.C (1 curs)
 • Anglès B2.D
 • Anglès C1.A
 • Anglès C1.B (1 curs)
 • Anglès C1.C
 • Anglès C1.D
 • Anglès oral i escrit en el comerç internacional
 • Anglès oral i escrit en el comerç internacional
 • Anglès professional per a activitats comercials
 • Anglès professional per a logística i transport internacionals
 • Anglès professional per a turisme
 • Anglès professional per al comerç internacional
 • Animació social de persones depenents en institutcions
 • Animació sociocultural
 • Animació turística
 • Aparadorisme
 • Aparadorisme.
 • Aplicació de recursos informàtics a l'aula
 • Aplicació de tècniques decoratives a l'aula
 • Aplicacions didàctiques de la pissarra digital
 • Aplicacions i recursos educatius online: Web quest, poster multimèdia i blogs
 • Aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals
 • Aplicacions informàtiques de comptabilitat
 • Aplicacions informàtiques de comptabilitat
 • Aplicacions informàtiques de fulls de càlcul
 • Aplicacions informàtiques de tractament de textos
 • Aplicacions informàtiques per a presentacions: gràfics d'informació
 • Aproximació a la història de Barcelona
 • Aproximació a les emocions d'una persona amb discapacitat
 • Aspectes ambientals de l'organizació (1 curs)
 • Aspirant a vigilant de seguretat privada (1 curs)
 • Aspirant escorta privat
 • Assessor sociolaboral
 • Assessores davant l'assetjament sexual i per raó de gènere
 • Assistència a la investigació de mercats
 • Assistència en la gestió dels procediments tributaris
 • Assistència sanitària immediata. Nivell II
 • Assistència sanitària immediata. Nivell II. Reciclatge
 • Atenció a la diversitat
 • Atenció a la diversitat als centres educatius
 • Atenció a la diversitat: dislèxia (1 curs)
 • Atenció a la diversitat: Iniciació a la Llengua de Signes Catalana
 • Atenció a la diversitat: TDA (2 cursos)
 • Atenció a les persones
 • Atenció a les persones afiliades i/o usuàries 2
 • Atenció a pacient amb accidents vasculars
 • Atenció al client
 • Atenció al client, consumidor o usuari
 • Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera
 • Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera: Anglès
 • Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera: Francès (1 curs)
 • Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera: Rus
 • Atenció al client en anglès
 • Atenció al contribuent en la gestió administrativa tributària
 • Atenció al pacient geriàtric
 • Atenció al pacient oncològic
 • Atenció al pacient politraumàtic per infermera
 • Atenció de l'auxiliar d'infermera al malalt quirúrgic
 • Atenció especialitzada en malalts d'Alzheimer
 • Atenció precoç de la dislèxia
 • Atenció sociosanitària a persones en institucions
 • ATEX Nivell 2
 • Atmosferes explosives ATX
 • Auditor intern de sistemes de gestió de seguretat i salut laboral
 • Auditor intern gestió de la qualitat
 • Auditor intern gestió mediambiental (ISO 14001:2004)
 • Auditoria
 • Auditoria de les àrees de l'empresa
 • Autisme i síndrome d'Asperger
 • Autocad
 • Autocura de la persona cuidadora
 • Autòmates programables
 • Automatismes elèctrics
 • Automatismes hidràulics
 • Automatismes industrials
 • Automatismes industrials
 • Automatismes pneumàtics
 • Automatismes pneumàtics i hidràulics
 • Automatització elèctrica cablada
 • Automatització pneumàtica i electropneumàtica
 • Automatització programable
 • Automatització Programable I (1 curs)
 • Automatització Programable II (1 curs)
 • Autòmats programables i robòtica
 • Autonomia i gestió de centres educatius
 • Avaluació del procés d'ensenyament–aprenentatge en formació professional per a l'ocupació
 • Benestar animal
 • Benestar animal avícola
 • Benestar animal boví
 • Benestar animal en el transport
 • Benestar animal porcí
 • CAD 2D
 • CAD 3D
 • Càlcul de costos en processos de mecanització per arrencament de ferritja
 • CAP Ampliació qualificació inicial permís C
 • CAP Ampliació qualificació inicial permís D
 • CAP. Formació contínua renovació. Mercaderies (1 curs)
 • CAP Qualificació inicial accelerada permís C
 • CAP Qualificació inicial accelerada permís D
 • Castellà
 • Castellà per a la integració social
 • Català B
 • Català bàsic
 • Català B1
 • Català B2
 • Català B3
 • Català C
 • Català D. Certificat de nivell superior de català (C2)
 • Català per a la integració social
 • Coaching
 • Coaching i lideratge d'equips
 • Coaching i lideratge personal
 • Cocteleria
 • Coeducant en el pati
 • Com parlar en públic (3 cursos)
 • Comerç a través de les xarxes socials (1 curs)
 • Comerç electrònic i botiga virtual
 • Comitès d'empresa europeus
 • COML0209 Formació complementària
 • COML0309 Mòdul de pràctiques professionals no laborals
 • [COML0309_M1014_U0926] Disseny i organització del magatzem
 • Community Manager.
 • Community manager (2 cursos)
 • COMM0111 Formació complementària
 • COMM0112 Formació complementària
 • Competencias básicas educativas. Educación por competencias y proyectos de innovación
 • Comprovació i optimització del programa CNC per a la mecanització per arrencament de ferritja
 • Comptabilitat avançada (2 cursos)
 • Comptabilitat avançada.
 • Comptabilitat bàsica (1 curs)
 • Comptabilitat de gestió
 • Comptabilitat informatitzada
 • COMT0411 Formació complementària
 • Comunicació efectiva i treball en equip
 • Comunicació i confidencialitat en l’entorn sanitari
 • Comunicació no verbal i educació
 • Conducció de carretons: Reciclatge
 • Confecció i publicació de pàgines web
 • Construcció de pàgines web (1 curs)
 • Contenció emocional per a educadors II
 • Contextos socials d'intervenció comunitària (1 curs)
 • Contractació
 • Contractació i retribució
 • Control de magatzem
 • Control numèric de màquines i eines. CNC
 • Controlador d'accessos
 • Converses en un establiment
 • Convivencia en los centros educativos: convivencia y resolución de conflictos
 • Convivència escolar habilitats socials i resolució de conflictes
 • Coordinador/a de proyectos pedagógicos y de ocio
 • Creació d'empreses
 • Creació i manteniment de pàgines web (avançat)
 • Creació i manteniment de pàgines web (bàsic) (1 curs)
 • Cuentos, canciones y juegos en la escuela infantil
 • Cuina bàsica
 • Cuina creativa
 • Cuina creativa o d'autor
 • Cuina espanyola i internacional
 • Cuina nacional
 • Cures auxiliars d'infermeria hospitalària
 • Cures auxiliars en geriatria (1 curs)
 • Cures auxiliars en geriatria.
 • Cures auxiliars en pacients amb risc de lesions cutànies (2 cursos)
 • Cures bàsiques per al pacient inestable
 • Cures pal·liatives
 • Curs bàsic de formació sindical
 • Curs bàsic de salut laboral
 • Curs de control postural i mobilitat
 • Curso básico de primeros auxilios en niños y bebés
 • Curso de orientación y mediación familiar
 • Danses del món i la seva aplicació a l'escola
 • Decoració d'espais nupcials
 • Decoració i exposició de plats
 • Delegat de prevenció
 • Delinqüencia jovenil - Bandes organitzades
 • Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologia web
 • Desenvolupament de productes turístics
 • Desenvolupament d'equips i gestió de l'estrès
 • Desenvolupament processos operatius de mecanitzat
 • Desenvolupar el programa CNC asistit per ordinador (CAD CAM)
 • DESIGNACIÓ DE MEMBRES DE COMISSIONS DE CONTROL
 • Diagnòstic, resolució d’avaries i manteniment d’ordinadors
 • Dibuix tècnic aplicat als automatismes i mecanització de quadres elèctrics
 • Dificultades específicas:dislexia y TDA causas del fracaso escolar
 • Dinàmica de grups, treball en equip
 • Dinamització, programació i desenvolupament d'accions culturals (1 curs)
 • Dirigir persones
 • Disseny de nous productes florals
 • Disseny de pàgines web: HTML, PHP i MySQL
 • Disseny de pàgines web: Wordpress
 • Disseny de productes i serveis turístics locals
 • Disseny de sistemes de control elèctric
 • Disseny i creació de pàgines web
 • Disseny i impressió 3D: Introducció al món de la fabricació additiva 3d
 • Disseny i organització del magatzem
 • Disseny industrial assistit per ordinador
 • Docència de la formació professional per a l'ocupació (1 curs)
 • Documentació en anglès per al comerç internacional
 • Documentació en anglès per al comerç internacional
 • Documentació en llengua estrangera, diferent de l'anglès, per al comerç internacional
 • Documentació tècnica de les instal·lacions elèctriques interiors
 • Domòtica
 • Drenatge limfàtic
 • Dret del treball
 • Dret sindical
 • Drogues i toxicomanies
 • Edició i tractament de la imatge
 • Educació de la veu
 • Educació emocional
 • Educació emocional. Eines i habilitats per estar bé i recuperar-se
 • Educació i tècnica de la veu a l'aula
 • Educació per la pau
 • Educació visual i plàstica
 • Eduquem en valors a través del teatre
 • EELE0109 Formació complementària
 • Eines de coaching nivell 1 (1 curs)
 • Eines de coaching nivell 2 (1 curs)
 • Eines de gestió de la formació avançat
 • Eines de gestió de l'estrès als centres educatius
 • Eines google
 • Eines Google aplicades a l'aula i altres recursos per a l'organització educativa
 • Eines pel guia turístic
 • Eines per millorar el clima escolar i l'èxit educatiu. La intervenció en les primeres etapes i l'educació respectuosa
 • Eines TIC-TAC per utilitzar el curriculum escolar
 • Eines 2.0 per millorar l’organització del treball
 • El conta contes com a recurs a l'aula
 • El deporte como herramienta dinamizadora
 • El docent-coach, facilitador del desenvolupament integral de l'alumne
 • El menjador escolar (1 curs)
 • El sistema d'APPCC en la indústria alimentària
 • El taller de les lletres: com ajudar als alumnes a llegir i escriure
 • El teatre de titelles a l'educació infantil
 • El tratamiento del autismo en el aula
 • El treball en equip: el lideratge, les tècniques de negociació i la resolució de conflictes
 • Elaboració avançada de documents amb bases de dades
 • Elaboració culinària bàsica
 • Elaboració de la documentació de les instal•lacions elèctriques de baixa tensió en l'entorn d'edificis d'apartaments, indústries, oficines i locals de
 • Elaboració de la documentació dels sistemes de control per sistemes seqüencials dels processos d'automatització industrial
 • Elaboració de materials de màrqueting i comunicació autoeditables
 • Elaboració de programació i unitats didàctiques
 • Elaboració de programes en CNC per a la fabricació de peces per arrancament de ferritja
 • Elaboració d'inventaris de consum de matèries primeres i recursos
 • Elaboració d'inventaris de focus contaminants
 • Elaboració d'un pla de lectura del centre
 • Elaboracions bàsiques de plats elementals amb carns, aus i caça
 • Elaboracions bàsiques de plats elementals amb hortalisses, llegums secs, pastes, arrossos i ous
 • Elaboracions bàsiques de plats elementals amb peixos, crustacis i mol·luscs
 • Elaboracions bàsiques de rebosteria i postres elementals
 • Elaboracions bàsiques per a pastisseria i rebosteria
 • Eleccions sindicals
 • Electricitat de l'ordinador
 • Electricitat industrial (2 cursos)
 • Electricitat industrial.
 • Electrónica
 • Electropneumàtica
 • ELEM0311 Formació complementària
 • Els càlculs i elaboració de plans per a sistemes seqüencials dels processos d'automatització industrial de control
 • Els prerequisits del sistema APPCC en el sector vitivinícola
 • Emprenedoria
 • Encarregat d'obra: nivell avançat
 • Energía solar fotovoltaica I
 • Energía solar térmica I
 • Enfrontant nous reptes
 • English immersion
 • Entorn i informació de mercats
 • Equips, dispositius, materials i eines en instal·lacions elèctriques interiors
 • Ergonomía aplicada a la movilización de enfermos
 • Ergonomia i higiene postural
 • Especialització de vigilants amb aparell de raigs X
 • Especialització de vigilants amb gossos
 • Especialització de vigilants en actes esportius, espectacles i primers auxilis
 • Especialización en comedor escolar
 • Especialización en ludotecas
 • Especificacions tècniques en processos de mecanització per arrencament de ferritja
 • Estratègies de Marketing 2.0
 • Estratègies personals per al control de l'estrès, burnout i altres cingles psicosocials
 • Estructures vegetals comercials
 • Estudiar i treballar a Alemanya
 • Exercicis i jocs de relaxació a l'aula
 • Facioteràpia
 • Financiació internacional
 • Fiscalitat de les operacions de comerç internacional
 • Fiscalitat operativa
 • Fitoteràpia
 • FMEH0109 Formació Complementària
 • FMEH0109 Mòdul de pràctiques professionals no laborals
 • Fonaments de xarxes
 • Fonaments del Mètode Montessori a l’Educació Primària
 • Fontaneria
 • Formació d'assessores davant l'assetjament sexual
 • Formació de formadors
 • Formació específica per Vigilants de Seguretat, vigilants d'explosius i escortes privats (Dos especialitats)
 • Formació específica: Serveis de vigilància en centres hospitalaris, en centres d'internament i dependències de seguretat
 • Formació específica: Serveis de vigilància en instal·lacions nuclears i altres infraestructures crítiques, en el patrimoni històric i artístic
 • Formació específica: Serveis de vigilància en ports i en aeroports
 • Formació específica: Serveis de vigilància en urbanitzacions, polígons, transports i espais públics, i en centres comercials
 • Formació tècnica industrial: Manteniment bàsic
 • Fotografia digital d'alta qualitat
 • Francès nivell A2.A
 • Francès nivell A2.B
 • Funció del comandament intermedi en la prevenció de riscos laborals
 • Funcions del representant legal dels treballadors
 • Gestió administrativa dels procediments d'aplicació dels tributs
 • Gestió administrativa dels procediments sancionador i de revisió
 • Gestió administrativa i financera del comerç internacional
 • Gestió administrativa sanitària (1 curs)
 • Gestió ambiental
 • Gestió censal, notificació d'actes i emissió de documents de gestió tributària
 • Gestió comercial de vendes
 • Gestió comptable i gestió administrativa per a auditoria
 • Gestió de comandes i estoc (1 curs)
 • Gestió de conflictes i procés de mediació (1 curs)
 • Gestió de la força de vendes i equips de comercials
 • Gestió de la informació i documentació turística local
 • Gestió de la prevenció de riscos laborals a l'empresa
 • Gestió de la qualitat
 • Gestió de la web i la botiga virtual
 • Gestió de l'aula i benestar docent
 • Gestió de l'equip de treball del magatzem
 • Gestió de les operacions de finançament internacional
 • Gestió de les operacions d'emmagatzematge
 • Gestió de l'estrés (2 cursos)
 • Gestió de l'estrés per professionals sòcio-sanitaris
 • Gestió de màrqueting i comunicació (1 curs)
 • Gestió de queixes i reclamacions en matèria de consum
 • Gestió de reclamacions i queixes
 • Gestió de recursos humans i comportaments relacionats amb la seguretat i higiene de Gestor/a de magatzems
 • Gestió de residus
 • Gestió de residus urbans i industrials
 • Gestió del temps i reunions
 • Gestió d'esdeveniments de màrqueting i comunicació
 • Gestió d'impostos
 • Gestió d'incidències
 • Gestió duanera del comerç internacional
 • Gestió fiscal
 • Gestió fiscal de l'empresa
 • Gestió i control de l'aprovisionament
 • Gestió per competències
 • Gestió personal del canvi
 • Gestor de magatzem
 • Gramàtica Avançada de la Llengua de Signes Catalana
 • Gramàtica de la Llengua de Signes Catalana
 • Guia caní
 • Guia per itineraris de baixa i mitjana muntanya
 • Guia per itineraris eqüestres en el medi natural
 • Habilitació d'informadors i orientadors/assessors/avaluadors en l'acreditació de competències
 • Habilitats de comunicació (2 cursos)
 • Habilitats directives i treball en equip
 • Higiene, cures i manteniment físic del bestiar equí
 • Higiene persones tercera edat
 • Homologació en soldadura
 • HOTI0108 Formació complementària
 • IFCD0110 Formació complementària
 • Igualtat d'oportunitats
 • Impartició i tutorització d'accions formatives per a l'ocupació
 • Implementació i control d'un sistema comptable informatitzat
 • Impuls de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes
 • Incorpora't: estratègies i recursos per a la incorporació al mercat laboral
 • Infeccions nosocomials (1 curs)
 • Infermeria ICS: Acompanyament a la preparació d'oposicions per a promoció interna
 • Informació i atenció al client/consumidor/usuari
 • Informació i atenció al visitant
 • Informació i atenció turística en llengua estrangera
 • Informació i atenció turística en llengua estrangera: Anglès
 • Informació i atenció turística en llengua estrangera: Francès
 • Informació i atenció turística en llengua estrangera: Rus
 • Informació i gestió operativa de la compravenda internacional
 • Informació i gestió operativa de la compravenda internacional
 • Informàtica bàsica aplicada al càlcul i la representació gràfica de les instal·lacions elèctriques interiors
 • Iniciació a la Llengua de Signes Catalana (3 cursos)
 • Inspecció de Treball
 • Instal·lacions elèctriques automatitzades i instal·lacions d'automatismes
 • Instal·lacions elèctriques en edificis d'habitatges
 • Instal·lacions elèctriques en edificis d'oficines, comerços i indústries
 • Instal·lacions elèctriques interiors en locals, oficines i industries
 • Instal·lacions fotovoltaiques
 • Instal·lador de gas nivell 1
 • Instal·lador de gas nivell 2
 • Instrumentació i control
 • Integració d aplicacions ofimàtiques
 • Integració de components de programari en pàgines web
 • Integració sociolaboral en l'empresa
 • Intel·ligència emocional (2 cursos)
 • Intel·ligència emocional i resolució de conflictes.
 • Internacionalització de l'empresa
 • Internet y diseño de páginas web
 • Interpretació de plànols
 • Intervenció davant greus trastorns de conducta
 • Intervenció en l'atenció higienicoalimentària en institucions
 • Intervenció en l'atenció sociosanitària en institucions
 • Introducció a la formació sindical
 • Introducció a la formació sindical
 • Introducció a la mobilitat sostenible
 • Introducció a la mobilitat sostenible als centres de treball
 • Introducció a l'electricitat
 • Introducció a les xarxes socials a l'àmbit educatiu. Recursos, metodologies, experiències i eines TAC per una educació 2.0
 • Investigació i recollida d'informació de mercats
 • Jardineria
 • Joc, creació i emocions: tres eixos fonamentals a l'acció educativa
 • Juguem amb la música, llum, colors i cos
 • La negociació col·lectiva
 • La pràctica holística
 • La programació pedagògica dels mòduls professionals
 • La qualitat dels serveis universitaris
 • La responsabilitat social de les empreses
 • la sostenibilitat com a valor a l'escola
 • La traçabilitat en el sector vitivinicola
 • La traçabilitat en la indústria agroalimentària
 • L'àmbit jurídic en la negociació col·lectiva
 • L'assegurança de mercaderies en comerç internacional
 • L'assetjament en l'àmbit sanitari
 • Les emocions: educar amb llenguatges expressius a l'educació infantil
 • Lesionats medul·lars
 • Licitacions internacionals
 • Lideratge
 • Lideratge d'equips (2 cursos)
 • Linux Essential
 • Llançament i implantació de productes i serveis
 • Llei del menor més actualització normativa
 • Llengua estrangera oral i escrita, diderent de l'anglès, en el comerç internacional
 • Llenguatge de signes
 • Llenguatge de signes 2
 • Llenguatge de signes 3
 • Localització i anàlisi d'avaries en sistemes hidràulics i electrohidràulics
 • Localització i anàlisi d'avaries en sistemes pneumàtics i electropneumàtics
 • Logística integral
 • M Actualització normativa i armament i tir
 • M Primers auxilis i prevenció d’incendis
 • M Tècniques d’intervenció i bandes organitzades
 • Malalts terminals i cures pal·liatives
 • Maneig de màquines agrícoles d'accionament i tracció
 • Maneig de plataformes elevadores
 • Maneig i manteniment de màquines agrícoles d'accionament i tracció
 • Maneig i manteniment d'equips d'aplicació de fertilitzants
 • Maneig i manteniment d'equips d'aplicació de fitosanitaris
 • Maneig i manteniment d'equips de càrrega, descàrrega i transport de productes agraris
 • Maneig i manteniment d'equips de fertilitzants i fitosanitaris
 • Maneig i manteniment d'equips de preparació del sòl
 • Maneig i manteniment d'equips de recol·lecció, càrrega, descàrrega i transport de productes agraris
 • Maneig i manteniment d'equips de recol·lecció de productes agraris
 • Maneig i manteniment d'equips de sembra i plantació
 • Maneig i manteniment d'equips per fer cures culturales
 • Maneig, prevenció i seguretat pont grua
 • Manipulación de alimentos en un centro educativo
 • Manipulador de productes fitosanitaris. Nivell bàsic
 • Manipulador de productes fitosanitaris. Nivell qualificat
 • Manipulador i aplicador de productes biocides d'ús ramader
 • Manteniment de màquines agrícoles d'accionament i tracció
 • Manteniment de sistemes d'enllumenat i senyalització
 • Manteniment de xarxes multiplexades
 • Manteniment del motor i dels seus sistemes auxiliars
 • Manteniment dels dispositius elèctrics d'habitatge i cofre motor
 • Manteniment d'instal·lacions
 • Manteniment d'instal•lacions solars fotovoltaiques
 • Manteniment i millora de les activitats diàries de persones dependents en institucions
 • Manteniment i reparació d'ordinadors
 • Manteniment industrial en general
 • Maquillatge nivell superior
 • Màquines elèctriques
 • Marc legal de les relacions laborals
 • Marc legal de les relacions laborals..
 • Màrqueting cultural
 • Màrqueting digital
 • Màrqueting i compravenda internacional
 • Massatge neurosedant
 • Mecanització en màquines de CNC
 • Mecanització i instal·lacions agràries
 • Mediació comunitària (1 curs)
 • Medicaments, alimentació i nutrició
 • Medidas de intervención: Iniciación a la mediación
 • Merchandising
 • Mètode globalitzat. Treball per projectes
 • Metodologia CLIL (AICLE)
 • Metodologia CLIL (AICLE) 90 hores
 • Metodologia d'infermeria
 • Metodologies i propostes educatives de Finlàndia i com aplicar-les a les escoles de Catalunya
 • Metrologia i assajos
 • Microsoft office I
 • Microsoft Office specialist
 • Millorant el coneixement de la Llengua de Signes Catalana (1 curs)
 • Mindfulness (2 cursos)
 • Mitjans de pagament internacionals
 • Mobbing
 • Mobilitat sostenible als centres de treball
 • Mobilització de persones dependents
 • Mobilització i trasllat de pacients
 • Models organitzatius d'una empresa i la seva comptabilitat
 • Monitor de lleure
 • Moodle: creació d'unitats didàctiques
 • MOS: Microsoft Office Access
 • MOS: Microsoft Office Excel (1 curs)
 • MOS: Microsoft Office Excel II (1 curs)
 • MOS: Microsoft Office PowerPoint (1 curs)
 • MOS: Microsoft Office Word (4 cursos)
 • MOS: Microsoft Office Word II (4 cursos)
 • Motoserra
 • Multireflexos per estrès
 • Muntar, instal·lar, mantenir i reparar línies elèctriques interiors i exteriors de baixa tensió
 • Muntar, instal·lar, mantenir i reparar quadres i automatismes elèctrics i cablejat intern
 • Muntatge d'instal·lacions automatitzades
 • Muntatge elèctric d'instal·lacions solars tèrmiques
 • Muntatge elèctric i electrònic en instal·lacions solars fotovoltàiques
 • Muntatge i manteniment de màquines elèctriques
 • Muntatge i manteniment de sistemes d'automatització industrial
 • Muntatge i manteniment de xarxes elèctriques aèries de baixa tensió
 • Muntatge i manteniment de xarxes elèctriques soterrades de baixa tensió
 • Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió (1 curs)
 • Muntatge i reparació d'automatismes elèctrics
 • Muntatge mecànic en instal·lacions solars fotovoltaiques
 • Musicoteràpia
 • Nafres i escares
 • Negociació i contractació internacional
 • Nòmines i Seguretat Social I
 • Nòmines i seguretat social nivell avançat (1 curs)
 • Normativa i política interna de gestió ambiental de l'organització
 • Noves tecnologies aplicades a l'educació
 • Noves tecnologies en radiodiagnòstic
 • Noves tecnologies i educació. Aspectes legals i d'aplicació pràctica
 • Noves tecnologies i educació aspectes legals i d'aplicació pràctica
 • Nutrició i dietètica (1 curs)
 • Obtenció de la llicència d'armes tipus C
 • Obtenció d'informació de transcendència tributària del contribuent
 • Ofertes gastronòmiques senzilles i sistemes d'aprovisionament
 • Ofimàtica
 • Operació de carretons
 • Operació de màquines eina
 • Operacions bàsiques de planta química
 • Operacions de manteniment de sistemes de línies automatitzades
 • Operacions de venda
 • Operador de grua pont
 • Operador de mini carregadores amb implements
 • Operador en central receptora d'alarmes
 • Optimització de la cadena logística
 • Organització comercial
 • Organització de magatzems (1 curs)
 • Organització de processos de mecanitzat per arrencament de ferritja
 • Organització de processos de venda
 • Organització del servei d'informació turística local
 • Organització del transport i la distribució
 • Organització del treball i gestió del temps
 • Organització d'un sistema d'informació de consum
 • Organització i control del pla de mitjans de comunicació
 • Organització i gestió de magatzems (1 curs)
 • Organización del aula de bebés
 • Orientació al canvi: gestió de l'èxit i el fracàs
 • Orientació laboral i promoció de la qualitat en la formació professional per a l'ocupació
 • Orientación e inserción sociolaboral para personas con discapacidad
 • Orientacions per a la programació didàctica
 • Patotogia psiquiàtrica i discapacitat intelectual
 • Personal branding (1 curs)
 • Pissarra digital: com optimitzar-la
 • Pla de màrqueting empresarial
 • Pla General de Comptabilitat
 • Pla general de comptabilitat
 • Pla i informes de màrqueting internacional
 • Planificació de l'auditoria
 • Planificació dels sistemes de control per a processos seqüencials en sistemes d'automatització industrial, normes d'aplicació
 • Planificació d'instal·lacions elèctriques en edificis de vivendes, indústries, oficines i establiments de pública concurrència
 • Plans d'igualtat
 • Plans d'igualtat.
 • Plans d'igualtat..
 • Plans i fons de pensions
 • Plataformes e-learning
 • Pneumàtica
 • Polítiques de màrqueting
 • Polítiques de màrqueting internacional
 • Posada en servei i operació d'instal·lacions solars tèrmiques
 • Posicionament web SEO/SEM (1 curs)
 • Preelaboració i conservació de carns, aus i caça
 • Preelaboració i conservació de peixos, crustacis i mol·luscs
 • Preelaboració i conservació de vegetals i bolets
 • Preparació a treballadors socials, educadors socials, psicòlegs i metges avaluadors
 • Preparació accés a vigilant de seguretat
 • Preparació d'aperitius i canapès
 • Preparació de màquines CNC
 • Preparació de màquines, equips i eines en operacions de mecanització per arrencament de ferritja
 • Preparació de Promoció Interna d’Auxiliars Administratius a Administratius
 • Preparació i programació de màquines i sistemes d'arrencament de ferritja
 • Preparació obtenció carnet instal·lador gas nivell A
 • Preparació obtenció carnet instal·lador gas nivell B
 • Preparació oposicions al cos de bombers. Ajuntament de Barcelona
 • Preparació oposicions ICS: Auxiliars administratius/ves
 • Preparació oposicions ICS: DUI
 • Preparació oposicions ICS: TCAI
 • Preparació oposicions ICS: Zeladors/es
 • Preparació permis conducció C
 • Preparar i mecanitzar peces amb màquines convencionals CNC
 • Preparation for CAE (Cambridge English Advanced)
 • Preparation for FCE (Cambridge English First Certificate)
 • Presentació de buffets
 • Presentació de vins i begudes
 • Prevenció d'accidents en persones grans
 • Prevenció de conflictes (1 curs)
 • Prevenció de l'estrès
 • Prevenció de riscos ambientals
 • Prevenció de riscos laborals bàsic
 • Prevenció de riscos laborals en els centres educatius
 • Prevenció de riscos laborals en oficines
 • Prevenció de riscos laborals i ambientals en el muntatge i manteniment d'istal·lacions elèctriques
 • Prevenció de riscos laborals i mediambientals en el manteniment de línies automatitzades
 • Prevenció de riscos laborals i mediambientals en el mecanitzat per arrencada de ferritja
 • Prevenció de riscos laborals i mediambientals en manteniment de vehicles
 • Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic 30h., segons normativa) (1 curs)
 • Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic 50h., segons normativa del sector)
 • Prevenció del racisme, la xenofòbia i l'homofòbia a l'escola
 • Prevenció d'infeccions
 • Primers auxilis (1 curs)
 • Primers auxilis en l'atenció domiciliària
 • Procés de mecanització per arrencada de ferritja
 • Processador de textos, full de càlcul i iniciació a Internet
 • Processos auxiliars de fabricació en la mecanització per arrencament de ferritja
 • Processos de l'activitat laboral
 • Processos de mecanització
 • Processos de tall i preparació de vores
 • Processos per arrencament de ferritja (1 curs)
 • Productes culinaris
 • Profundització a l'estimulació basal
 • Programació d'aplicacions per a mòbil Android
 • Programació de màquines CNC
 • Programació didàctica d'accions formatives per a l'ocupació
 • Programació didàctica LOE a la FP inicial
 • Programació i control del funcionament de línies automatitzades
 • Programació neurolingüística (1 curs)
 • Programacions culturals
 • Programes d'intervenció educativa
 • Projectes d'animació cultural
 • Projectes d'autonomia de centres
 • Promoció de la seguretat viària
 • Promoció i comercialització de productes i serveis turístics locals
 • Promoció turística local i informació al visitant
 • Promocions en espais comercials
 • Protecció social
 • Protecció social
 • Psicogeriatria
 • Psicomotricitat a l'educació infantil i primària
 • Publicació de pàgines web
 • Quadres elèctrics
 • Qualificacions professionals i acció sindical
 • Qualitat en la gestió telefònica
 • Qualitat i servei per a delegats i delegades
 • Quiromassatge terapèutic
 • Radioscòpia
 • Rams de núvia / Tendències florals
 • Realització de càlculs i elaboració de plànols dels sistemes de control per a processos seqüencials en sistemes d’automatització industrial
 • Rebosteria-pastisseria
 • Recerca de feina 2.0
 • Recuperació del TIP
 • Recursos de plàstica: estampació a l'aula
 • Recursos didàctics per facilitar la tasca docent. La cal·ligrafia a la Secundària
 • Recursos i metodologies per una educació 2.0
 • Recursos informàtics a l'aula de música
 • Recursos TAG per al professorat
 • Reflexologia
 • Registres comptables
 • Reparació d'instal·lacions automatitzades
 • Representació legal a l'empresa
 • Representació legal dels treballadors
 • Requeriments generals en el sector vitivinícola
 • Rescat d'accidentats en espais esquiables, en transports mecànics per cable i en allaus
 • Resolució de conflictes
 • Resolució de conflictes.
 • Responsabilitat ambiental i riscos ambientals
 • Responsabilitat social de les empreses
 • Responsable sindical d'igualtat
 • Riscos específics: contaminants risc químic
 • Riscos específics: llocs de treball
 • Riscos específics: musculoesquelètics
 • Riscos específics: psicosocials
 • Risoteràpia i dinàmiques del riure als centres educatius
 • Rus conversa
 • Rus nivell A0+: Certificat Pushkin
 • Rus nivell A1: Certificat Pushkin
 • Rus nivell A1.A
 • Rus nivell A1.B
 • Rus nivell A1.C
 • Rus nivell A2: Certificat Pushkin
 • Rus nivell A2.A
 • Rus nivell A2.B
 • Rus nivell A2.C
 • Rus nivell B1: Certificat Pushkin
 • Rus nivell B2: Certificat Pushkin
 • Rus professional per al turisme I
 • Salut del docent. Camins per al benestar
 • Salut del docent i primer auxilis
 • Salut emocional per a educadors i docents
 • Salut mental i toxicomanies
 • SEAG0211 Formació complementària
 • Seguretat hospitalària
 • Seguretat i higiene i protecció ambiental en hoteleria
 • Seguretat i prevenció de riscos en el magatzem
 • Selecció d'equips i materials en les instal·lacions elèctr. de baixa tensió a l'entorn d'edificis d'habitatges, indústries, oficines i locals públics
 • Selecció, elaboració, adaptació i utilizació de materials, mitjans i recursos didàctics en formació professional per a l'ocupació (1 curs)
 • Selecció i formació
 • Sensibilització i atenció al client
 • Serveis assistencials a persones amb dependència
 • Serveis assistencials a víctimes de maltractaments
 • Serveis assistencials en salut mental
 • Sindicalisme i medi ambient 2
 • Sindicalisme a l'àmbit d'ensenyament públic a Catalunya
 • Sindicalisme i medi ambient 1
 • Sindicalisme i medi ambient 2
 • Sistema operatiu, cerca de la informació: Internet/intranet i correu electrònic
 • Sistemas alternativos de comunicación
 • Sistemas alternativos de comunicación (lenguaje de signos, comunicación bimodal...): curso básico de lenguaje bimodal
 • Sistemes de gestió ambiental (1 curs)
 • Sistemes de seguretat i comoditat de vehicles
 • Sistemes mecànics i processos de fabricació
 • Sistemes mecànics, pneumàtics i hidràulics de línies automatitzades
 • Sistemes operatius i xarxes locals
 • Socorrisme i primers auxilis
 • Socorrisme i primers auxilis als centres docents
 • Soldadura amb arc elèctric sota gas protector i elèctrode consumible (MIG-MAG)
 • Soldadura amb arc sota gas protector i elèctrode no consumible (TIG)
 • Soldadura amb elèctrodes i revestit i TIG
 • Soldadura amb elèctrodes revestits de xapes i perfils
 • Soldadura amb electrodes revestits de xapes i perfils d'acer carboni amb electrodes bàsics
 • Soldadura amb electrodes revestits de xapes i perfils d'acer carboni amb electrodes rútil
 • Soldadura amb electrodes revestits d'estructures d'acer carboni, inoxidables i altres materia
 • Soldadura de prolipropilè
 • Soldadura: MIG-MAG (1 curs)
 • Soldadura: TIG
 • Soldadura TIG d'acer carboni
 • Soldadura TIG d'acer inoxidable
 • Soldadura TIG d'alumini i aliatges
 • Soldadura TIG, MIG/MAG i elèctrode revestit
 • Soldadura: Xapes i perfils
 • SQL Server
 • SSCB0110 Formació complementària
 • SSCG0209 Formació complementària
 • SSCG0209 Mòdul de pràctiques professionals no laborals
 • SSCS0208 Mòdul de pràctiques professionals no laborals
 • Suport a la recepció i acollida en institucions de persones dependents
 • Suport en l’organització d’activitats per persones dependents en institucions
 • Suport en l'organització d'intervencions en l'àmbit institucional
 • Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions
 • T Introducció a la formació sindical
 • Taller de memòria
 • Talleres y rincones en EI
 • Tècniques culinàries
 • Tècniques d'ajuda odontològica/estomatològica
 • Tècniques d'autodefensa, immobilització i control
 • Tècniques de coaching
 • Tècniques de comunicació a clients/consumidors
 • Tècniques de comunicació amb persones dependents en institucions
 • Tècniques de comunicació en medis audiovisuals
 • Tècniques de comunicació 1
 • Tècniques de correció postural
 • Tècniques de defensa personal policial
 • Tècniques de desplaçament amb esquís alpins, transportant materials de prevenció i rescat
 • Tècniques de gestió d'estocs i de mitjans materials
 • Tècniques de massatge
 • Tècniques de negociació (1 curs)
 • Tècniques de paqueteria
 • Tècniques de rehabilitació: fisioteràpia i psicomotricitat
 • Tècniques de relaxació (1 curs)
 • Tècniques de venda
 • Tècniques de venda i formació de venedors
 • Tècniques de venda (uf0031)
 • Tècniques d'emmagatzematge
 • Tècniques d'entrevista i enquesta
 • Tècniques d'observació del comportament gestual
 • Tècniques i recursos per a la gestió de l'estrès
 • Tecnologia elèctrica i electrònica en automoció
 • Tendències florals tardor-hivern
 • Teràpia del riure
 • Terapia miofuncional
 • Tipologia de delinqüents
 • TMVG0409 Formació complementària
 • Tractament de cervicalgies amb quiromassatge
 • Tractament de lumbalgies amb quiromassatge
 • Tractament i anàlisi de la informació de mercats
 • Treball en equip (1 curs)
 • Treball per projeces
 • Valoració, seguiment i difusió d'accions de mediació (3 cursos)
 • Vehicles híbrids: diagnosi i funcionament
 • Venda online
 • Verificació del producte mecanitzat per arrencament de ferritja
 • Verificació dels sistemes de suspensió, direcció, frens i pneumàtics
 • Vetlladora escolar
 • Vetllador/a: Suport a la inclusió escolar (2 cursos)
 • Vigilant d'explosius
 • Vigilant d'explosius.
 • Violència de gènere
 • Xarxes socials
 • Xarxes socials..
 • Atenció a la diversitat.

Cursos amb preinscripcions obertes


 • Acompanyament durant el procés de dol - CCOO Reus del 07-03-2018 a 04-04-2018
 • Acompanyament durant el procés de dol - Fundació Paco Puerto Terrassa del 26-02-2018 a 14-03-2018
 • Acompanyament durant el procés de dol - + TALENT del 03-04-2018 a 24-04-2018
 • Alemany nivell A1.B - INSTITUT ESTEVE TERRADES I ILLA del 17-04-2018 a 28-06-2018
 • Anglès A2.A - CCOO Badalona del 13-03-2018 a 05-06-2018
 • Anglès A2.A - FOMENT DE TERRASSA, S.A. - ED. CAMPUS VALLPARADIS del 13-03-2018 a 05-06-2018
 • Anglès B1.A - INSTITUT CARLES VALLBONA del 26-02-2018 a 07-05-2018
 • Anglès B1.A - Fundació Paco Puerto Barcelona del 12-04-2018 a 21-06-2018
 • Anglès B1.A - IES La Garrotxa del 27-02-2018 a 10-05-2018
 • Anglès B1.B - IES La Garrotxa del 24-04-2018 a 28-06-2018
 • Anglès B1.B - INSTITUT ESTEVE TERRADES I ILLA del 04-04-2018 a 04-06-2018
 • Anglès B2.B - Fundació Paco Puerto Terrassa del 20-03-2018 a 24-05-2018
 • Anglès B2.B - INSTITUT ESTEVE TERRADES I ILLA del 07-03-2018 a 16-05-2018
 • Anglès B2.C - CCOO Girona del 05-03-2018 a 10-05-2018
 • Anglès C1.B - INSTITUT ESTEVE TERRADES I ILLA del 08-03-2018 a 15-05-2018
 • Aspectes ambientals de l'organizació - Fundació Paco Puerto Barcelona del 26-02-2018 a 24-04-2018
 • Aspirant a vigilant de seguretat privada - CCOO LLEIDA del 04-04-2018 a 27-07-2018
 • Atenció a la diversitat: autisme - CCOO Cornellà del 13-03-2018 a 19-04-2018
 • Atenció a la diversitat: dislèxia - Fundació Paco Puerto Terrassa del 28-02-2018 a 09-04-2018
 • Atenció a la diversitat: TDA - Fundació Paco Puerto Barcelona del 19-02-2018 a 21-03-2018
 • Atenció a la diversitat: TDA - IES SERRALLARGA del 19-03-2018 a 04-05-2018
 • Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera: Francès - CCOO Tarragona del 19-02-2018 a 21-03-2018
 • Atenció infermera al pacient ostomitzat - Fundació Paco Puerto Barcelona del 11-04-2018 a 25-04-2018
 • Automatització Programable I - INSTITUT ESTEVE TERRADES I ILLA del 19-03-2018 a 08-05-2018
 • Automatització Programable II - INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL del 05-03-2018 a 26-04-2018
 • CAP. Formació contínua renovació. Mercaderies - CCOO LLEIDA del 23-03-2018 a 28-04-2018
 • Com parlar en públic - ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL - AJUNTAMENT DE GRANOLLERS del 01-03-2018 a 22-03-2018
 • Com parlar en públic - Fundació Paco Puerto Terrassa del 27-02-2018 a 15-03-2018
 • Com parlar en públic - CCOO Badalona del 05-03-2018 a 04-04-2018
 • Comerç a través de les xarxes socials - CCOO Reus del 12-03-2018 a 09-04-2018
 • Community manager - INSTITUT DE LA POBLA DE SEGUR del 09-04-2018 a 09-05-2018
 • Community manager - EFOSI del 10-04-2018 a 12-06-2018
 • Comptabilitat avançada - EFOSI del 16-04-2018 a 25-06-2018
 • Comptabilitat avançada - IES MONTILIVI del 17-05-2018 a 05-07-2018
 • Comptabilitat bàsica - IES MONTILIVI del 27-02-2018 a 22-05-2018
 • Comptabilitat i fiscalitat - Fundació Paco Puerto Barcelona del 03-04-2018 a 17-07-2018
 • Construcció de pàgines web - Fundació Paco Puerto Terrassa del 16-04-2018 a 27-06-2018
 • Contextos socials d'intervenció comunitària - INSTITUT ESTEVE TERRADES I ILLA del 03-05-2018 a 19-06-2018
 • Control de pànic col·lectiu - CCOO Reus del 21-04-2018 a 26-05-2018
 • Creació i manteniment de pàgines web (bàsic) - Fundació Paco Puerto Terrassa del 20-03-2018 a 31-05-2018
 • Cures auxiliars d'infermeria en geriatria - CCOO Cornellà del 09-04-2018 a 30-04-2018
 • Cures auxiliars en pacients amb risc de lesions cutànies - CCOO Reus del 18-04-2018 a 16-05-2018
 • Cures auxiliars en pacients amb risc de lesions cutànies - Fundació Paco Puerto Terrassa del 19-03-2018 a 16-04-2018
 • Dinamització, programació i desenvolupament d'accions culturals - EFOSI del 19-02-2018 a 10-04-2018
 • Disseny assistit per ordinador Autocad 2D i 3D - IES La Garrotxa del 24-04-2018 a 28-06-2018
 • Disseny assistit per ordinador Autocad 2D i 3D - Fointec Informàtica, SLU del 16-02-2018 a 13-04-2018
 • Disseny i mecanització per ordinador.CAD-CAM. NIVELL I - INSTITUT EL PALAU del 16-05-2018 a 13-06-2018
 • Docència de la formació professional per a l'ocupació - Fundació Paco Puerto Barcelona del 08-03-2018 a 20-06-2018
 • Eines de coaching nivell 1 - Fundació Paco Puerto Terrassa del 18-04-2018 a 21-05-2018
 • Eines de coaching nivell 2 - Fundació Paco Puerto Barcelona del 05-03-2018 a 18-04-2018
 • El menjador escolar - + TALENT del 06-03-2018 a 12-04-2018
 • Electricitat industrial - Fundació Paco Puerto Barcelona del 23-04-2018 a 23-05-2018
 • Electricitat industrial - FOMENT DE TERRASSA, S.A. - ED. CAMPUS VALLPARADIS del 09-04-2018 a 21-05-2018
 • Estratègies de Màrqueting digital - INSTITUT ESTEVE TERRADES I ILLA del 04-04-2018 a 28-05-2018
 • Foment i suport associatiu - CCOO Cornellà del 13-03-2018 a 10-04-2018
 • Francès A.1.A. - Fundació Paco Puerto Barcelona del 24-04-2018 a 12-07-2018
 • Francès A.1.A. - IES MONTILIVI del 26-02-2018 a 30-04-2018
 • Gestió administrativa sanitària - EFOSI del 05-03-2018 a 21-03-2018
 • Gestió de comandes i estoc - CCOO Reus del 12-03-2018 a 16-04-2018
 • Gestió de conflictes i procés de mediació - Fundació Paco Puerto Terrassa del 16-03-2018 a 18-04-2018
 • Gestió de l'estrés - CENTRE DE PROMOCIO ECONOMICA (AJ. PRAT DE LLGAT) del 01-03-2018 a 22-03-2018
 • Gestió de l'estrés - FOMENT DE TERRASSA, S.A. - ED. CAMPUS VALLPARADIS del 12-04-2018 a 03-05-2018
 • Gestió de màrqueting i comunicació - Fundació Paco Puerto Barcelona del 27-02-2018 a 21-03-2018
 • Habilitats de comunicació - + TALENT del 26-02-2018 a 09-04-2018
 • Habilitats de comunicació - Fundació Paco Puerto Barcelona del 03-04-2018 a 03-05-2018
 • Infeccions nosocomials - Fundació Paco Puerto Terrassa del 18-04-2018 a 07-05-2018
 • Infermera i farmacologia avançada - Fundació Paco Puerto Manresa del 04-04-2018 a 09-05-2018
 • Infermera i farmacologia bàsica - Fundació Paco Puerto Barcelona del 24-04-2018 a 22-05-2018
 • Iniciació a la Llengua de Signes Catalana - IES MONTILIVI del 06-03-2018 a 19-04-2018
 • Iniciació a la Llengua de Signes Catalana - Fundació Paco Puerto Terrassa del 03-04-2018 a 03-05-2018
 • Iniciació a la Llengua de Signes Catalana - + TALENT del 06-04-2018 a 28-04-2018
 • Intel·ligència emocional - Fundació Paco Puerto Terrassa del 07-03-2018 a 16-04-2018
 • Intel·ligència emocional - Fundació Paco Puerto Barcelona del 17-04-2018 a 15-05-2018
 • Intermediate English Conversation - + TALENT del 06-04-2018 a 01-06-2018
 • Lideratge d'equips - Fundació Paco Puerto Barcelona del 23-04-2018 a 28-05-2018
 • Lideratge d'equips - + TALENT del 27-02-2018 a 05-04-2018
 • Mediació comunitària - IPM MIQUEL BIADA del 19-02-2018 a 04-06-2018
 • Millorant el coneixement de la Llengua de Signes Catalana - INSTITUT ESTEVE TERRADES I ILLA del 08-03-2018 a 12-04-2018
 • Mindfulness - Fundació Paco Puerto Barcelona del 05-03-2018 a 11-04-2018
 • Mindfulness - Fundació Paco Puerto Terrassa del 27-02-2018 a 03-04-2018
 • MOS: Microsoft Office Excel - Fundació Paco Puerto Barcelona del 03-04-2018 a 04-05-2018
 • MOS: Microsoft Office Excel II - Fundació Paco Puerto Terrassa del 12-03-2018 a 23-04-2018
 • MOS: Microsoft Office PowerPoint - Fundació Paco Puerto Barcelona del 06-03-2018 a 23-03-2018
 • MOS: Microsoft Office Word - + TALENT del 01-03-2018 a 26-04-2018
 • MOS: Microsoft Office Word - INSTITUT CARLES VALLBONA del 21-02-2018 a 04-04-2018
 • MOS: Microsoft Office Word - Fundació Paco Puerto Manresa del 15-02-2018 a 24-04-2018
 • MOS: Microsoft Office Word - CCOO Gavà del 15-03-2018 a 23-04-2018
 • MOS: Microsoft Office Word II - INSTITUT CARLES VALLBONA del 06-04-2018 a 27-04-2018
 • MOS: Microsoft Office Word II - Fundació Paco Puerto Terrassa del 24-03-2018 a 05-05-2018
 • MOS: Microsoft Office Word II - Fundació Paco Puerto Manresa del 19-04-2018 a 24-05-2018
 • MOS: Microsoft Office Word II - CCOO Tarragona del 03-04-2018 a 03-05-2018
 • Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió - INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL del 26-02-2018 a 26-06-2018
 • Neurolideratge - ASSOCIACIÓ MIFAS del 27-02-2018 a 05-04-2018
 • Nòmines i seguretat social nivell avançat - INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL del 09-04-2018 a 23-05-2018
 • Nutrició i dietètica - Fundació Paco Puerto Manresa del 26-02-2018 a 12-03-2018
 • Operacions bàsiques de cuina - IES ESCOLA D'HOSTALERIA I TURISME DE GIRONA del 16-02-2018 a 08-06-2018
 • Organització de magatzems - IPM MIQUEL BIADA del 20-02-2018 a 06-04-2018
 • Organització i gestió de magatzems - Fundació Paco Puerto Terrassa del 05-03-2018 a 13-04-2018
 • Personal branding - + TALENT del 10-04-2018 a 15-05-2018
 • Posicionament web SEO/SEM - INSTITUT CARLES VALLBONA del 26-02-2018 a 19-04-2018
 • Prevenció de conflictes - Fundació Paco Puerto Terrassa del 26-02-2018 a 15-03-2018
 • Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic 30h., segons normativa) - ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL - AJUNTAMENT DE GRANOLLERS del 21-02-2018 a 26-03-2018
 • Primers auxilis - + TALENT del 04-04-2018 a 04-05-2018
 • Processos per arrencament de ferritja - INSTITUT EL PALAU del 11-04-2018 a 11-06-2018
 • Programació neurolingüística - Fundació Paco Puerto Barcelona del 13-03-2018 a 12-04-2018
 • Selecció, elaboració, adaptació i utilizació de materials, mitjans i recursos didàctics en formació professional per a l'ocupació - Fundació Paco Puerto Terrassa del 16-04-2018 a 29-05-2018
 • Sistemes de gestió ambiental - Fundació Paco Puerto Barcelona del 02-05-2018 a 12-06-2018
 • Soldadura: MIG-MAG - INSTITUT EL PALAU del 10-04-2018 a 23-05-2018
 • Tècniques de negociació - + TALENT del 16-04-2018 a 21-05-2018
 • Tècniques de relaxació - Fundació Paco Puerto Barcelona del 24-04-2018 a 15-05-2018
 • Treball en equip - + TALENT del 01-03-2018 a 24-03-2018
 • Valoració, seguiment i difusió d'accions de mediació - Fundació Paco Puerto Terrassa del 19-04-2018 a 14-05-2018
 • Valoració, seguiment i difusió d'accions de mediació - CCOO LLEIDA del 05-03-2018 a 15-05-2018
 • Valoració, seguiment i difusió d'accions de mediació - Fundació Paco Puerto Barcelona del 27-02-2018 a 10-04-2018
 • Vetllador/a: Suport a la inclusió escolar - IES MONTILIVI del 01-03-2018 a 19-04-2018
 • Vetllador/a: Suport a la inclusió escolar - + TALENT del 07-04-2018 a 02-06-2018
 • Violència masclista: eines d’intervenció socioeducativa - Fundació Paco Puerto Barcelona del 10-04-2018 a 10-05-2018