• Activitats físiques i esportives
 • Administració i gestió
 • Agrària
 • Arts gràfiques
 • Comerç i màrqueting
 • Electricitat i electrònica
 • Energia i aigua
 • Ensenyament i formació
 • Fabricació mecànica
 • Formació complementària transversal
 • Hostaleria i turisme
 • Idiomes
 • Imatge i so
 • Informàtica i comunicacions
 • Sanitat
 • Seguretat i medi ambient
 • Serveis socioculturals i a la comunitat
 • Transport i manteniment de vehicles
 • Activitats culturals i recreatives (1 curs)
 • Activitats físiques i esportives recreatives
 • Administració i auditoria (3 cursos)
 • Agricultura
 • Alemany (2 cursos)
 • Altres
 • Anglès (11 cursos)
 • Anàlisi i control
 • Assistència social (1 curs)
 • Atenció al client
 • Atenció sanitària (no infermeria) (2 cursos)
 • Atenció social (4 cursos)
 • Català
 • Compra-Venda (1 curs)
 • Construccions metàl·liques i soldadura (1 curs)
 • Control i seguretat (2 cursos)
 • Convivència i mediació escolar
 • Cures auxiliars i infermeria (12 cursos)
 • Desenvolupament
 • Dietètica (3 cursos)
 • Disseny de mitjans didàctics
 • Disseny i multimèdia (3 cursos)
 • Edició (1 curs)
 • Educació en el lleure
 • Electricitat (1 curs)
 • Electromecànica de vehicles (1 curs)
 • Energia renovable
 • Formació i educació (1 curs)
 • Forn, pastisseria, confiteria
 • Francès
 • Funció pública (8 cursos)
 • Gestió ambiental
 • Gestió i consultoria empresarial-legislació
 • Habilitats personals i interpersonals (12 cursos)
 • Igualtat d'oportunitats
 • Indústries de begudes
 • Informació i comunicació
 • Informàtica (2 cursos)
 • Instal·lacions i aïllaments
 • Intervenció educativa (10 cursos)
 • Llengua de signes (1 curs)
 • Logística comercial i gestió del transport
 • Maquinària i equips industrials
 • Mecanització agrària
 • Mecànica
 • Metodologia didàctica (7 cursos)
 • Màrqueting i relacions públiques (7 cursos)
 • Obra i acabats d'obra
 • Ofimàtica i Internet (8 cursos)
 • Perruqueria i estètica
 • Produccions fotogràfiques (2 cursos)
 • Publicitat i imatge
 • Qualitat
 • Ramaderia
 • Recursos humans i personal (1 curs)
 • Restauració (3 cursos)
 • Rus
 • Seguretat i salut laboral (6 cursos)
 • Serveis i productes sanitaris (1 curs)
 • Transport per carretera (4 cursos)
 • Turisme (1 curs)
 • Suport administratiu a la gestió de recursos humans
 • ADOBE Ilustrator I (1 curs)
 • ADOBE Photoshop (1 curs)
 • ATEX Nivell 2
 • Accés professional transport
 • Acompanyament a l'oposició al cos tècnic de gestors tributaris de la Generalitat de Catalunya
 • Acompanyament durant el procés de dol (1 curs)
 • Actualització fiscal i comptable
 • Actualització i especialització per Vigilants de Seguretat, vigilants d'explosius i escortes privats
 • Administració de serveis d'internet
 • Administració de servidors
 • Administratiu ICS: acompanyament a la preparació d'oposicions per a la promoció interna
 • Adobe photoshop: Aplicaciones cámara digital
 • Advanced English Conversation (per a participants acreditats B2 i C1) (1 curs)
 • Agents del procès comunitari
 • Agricultura ecològica
 • Ajudant de cuina
 • Alemany A.1.A.
 • Alemany A.1.B. (1 curs)
 • Alemany A.2.A. (1 curs)
 • Alemany A.2.B.
 • Alemany A1
 • Alemany nivell A1.A
 • Alemany nivell A1.B
 • Alemany nivell A2.A
 • Alemany nivell A2.B
 • Alemany_The job of my life
 • Alimentació com a base per la salut
 • Alzheimer i el seu tractament
 • Amor i bon humor
 • Analítica Web i pla de màrqueting digital (2 cursos)
 • Analítica web. Certificat GAIQ
 • Anatomia palpatòria per a fisioterapeutes
 • Anglès A1.A
 • Anglès A1.B
 • Anglès A2
 • Anglès A2.A
 • Anglès A2.B (1 curs)
 • Anglès B1
 • Anglès B1.A (1 curs)
 • Anglès B1.B
 • Anglès B1.C
 • Anglès B1.D
 • Anglès B2
 • Anglès B2.A
 • Anglès B2.B (1 curs)
 • Anglès B2.C (1 curs)
 • Anglès B2.D (1 curs)
 • Anglès C1.A
 • Anglès C1.B
 • Anglès C1.C
 • Anglès C1.D
 • Anglès C2.A
 • Anglès C2.B (1 curs)
 • Anglès oral i escrit en el comerç internacional
 • Anglès oral i escrit en el comerç internacional
 • Anglès professional per a activitats comercials
 • Anglès professional per a activitats comercials
 • Anglès professional per a logística i transport internacionals
 • Anglès professional per a turisme
 • Anglès: Atenció al públic
 • Animació social de persones depenents en institutcions
 • Animació sociocultural
 • Anàlisi de balanços
 • Anàlisi dels comptes anuals d'una empresa
 • Anàlisi i aplicació de convenis
 • Anàlisi i assaigs de laboratori
 • Anàlisis de riscos i mitjans de cobertura en les operacions de comerç internacional
 • Aparadorisme
 • Aparadorisme.
 • Aplicacions didàctiques de la pissarra digital
 • Aplicacions i recursos educatius online: Web quest, poster multimèdia i blogs
 • Aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals
 • Aplicacions informàtiques de fulls de càlcul
 • Aplicacions informàtiques de tractament de textos
 • Aplicacions informàtiques per a presentacions: gràfics d'informació
 • Aplicació de recursos informàtics a l'aula
 • Aplicació de tècniques decoratives a l'aula
 • Aprenentatge basat en projectes
 • Aproximació a la història de Barcelona
 • Aproximació a les emocions d'una persona amb discapacitat
 • Aspectes ambientals de l'organizació
 • Aspirant a vigilant de seguretat privada
 • Aspirant escorta privat
 • Assessor sociolaboral
 • Assessores davant l'assetjament sexual i per raó de gènere
 • Assistència a la investigació de mercats
 • Assistència en la gestió dels procediments tributaris
 • Assistència sanitària immediata. Nivell II
 • Atenció a la diversitat
 • Atenció a la diversitat: TDA
 • Atenció a la diversitat: autisme (3 cursos)
 • Atenció a la diversitat: dislèxia (3 cursos)
 • Atenció a les persones afiliades i/o usuàries 2
 • Atenció al client
 • Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera
 • Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera: Anglès
 • Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera: Francès
 • Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera: Rus
 • Atenció al client en anglès
 • Atenció al client, consumidor o usuari (1 curs)
 • Atenció al contribuent en la gestió administrativa tributària
 • Atenció al pacient geriàtric
 • Atenció al pacient politraumàtic per infermera
 • Atenció de l'auxiliar d'infermera al malalt quirúrgic
 • Atenció infermera al pacient amb accidents vasculars (2 cursos)
 • Atenció infermera al pacient oncològic
 • Atenció infermera al pacient ostomitzat (1 curs)
 • Atenció infermera en un servei d'urgències (1 curs)
 • Atenció precoç de la dislèxia
 • Atenció sociosanitària a persones depenents en institucions socials
 • Atmosferes explosives ATX
 • Auditor intern de sistemes de gestió de seguretat i salut laboral
 • Auditor intern gestió de la qualitat
 • Auditor intern gestió mediambiental (ISO 14001:2004)
 • Auditoria
 • Auditoria de les àrees de l'empresa
 • Autisme i síndrome d'Asperger
 • Autocad
 • Autocad 2D (1 curs)
 • Autocad 2D i 3D
 • Autocad 3D (1 curs)
 • Autocura de la persona cuidadora
 • Automatismes elèctrics
 • Automatismes hidràulics
 • Automatismes industrials
 • Automatismes industrials
 • Automatismes pneumàtics
 • Automatismes pneumàtics i hidràulics
 • Automatització Programable I (1 curs)
 • Automatització Programable II
 • Automatització elèctrica cablada
 • Automatització pneumàtica i electropneumàtica
 • Automatització programable
 • Autonomia i gestió de centres educatius
 • Autòmates programables
 • Autòmats programables i robòtica
 • Avaluació del procés d'ensenyament–aprenentatge en formació professional per a l'ocupació
 • BLOC 1. Organització sector públic
 • BLOC 2. Finances públiques
 • BLOC 3. Funció pública (1 curs)
 • BLOC 4. Activitat de les administracions públiques. La contractació (1 curs)
 • BLOC 5. Bon govern i transparència. Administració digital (1 curs)
 • BLOC 6. Procediment administratiu de les administracions públiques i Règim jurídic del sector públic (1 curs)
 • Benestar animal
 • Benestar animal avícola
 • Benestar animal boví
 • Benestar animal durant el sacrifici: mòdul específic per al personal encarregat de benestar animal
 • Benestar animal en el transport
 • Benestar animal porcí
 • Benestar animal: mòdul general + mòdul específic
 • Business English - Banking and Finances
 • CAD 2D
 • CAD 3D
 • CAP Ampliació qualificació inicial permís C
 • CAP Ampliació qualificació inicial permís D
 • CAP Qualificació inicial accelerada permís C
 • CAP Qualificació inicial accelerada permís D
 • CAP. Formació contínua renovació. Mercaderies (4 cursos)
 • Castellà
 • Castellà per a la integració social
 • Català B
 • Català B1
 • Català B2
 • Català B3
 • Català C
 • Català bàsic
 • Català per a la integració social
 • Català. Certificat de nivell superior de català (C2)
 • Ciberbullying: intervenció socioeducativa (1 curs)
 • Coaching
 • Coaching i lideratge d'equips
 • Coaching i lideratge personal
 • Cocteleria
 • Coeducant en el pati
 • Com el·laborar un pla de màrqueting digital
 • Com parlar en públic
 • Comerç a través de les xarxes socials
 • Comerç electrònic i botiga virtual
 • Comitès d'empresa europeus
 • Community manager (4 cursos)
 • Competencias básicas educativas. Educación por competencias y proyectos de innovación
 • Comprovació i optimització del programa CNC per a la mecanització per arrencament de ferritja
 • Comptabilitat avançada (1 curs)
 • Comptabilitat bàsica
 • Comptabilitat de gestió
 • Comptabilitat i fiscalitat
 • Comptabilitat informatitzada (2 cursos)
 • Comunicació i confidencialitat en l'entorn sanitari
 • Comunicació no verbal i educació
 • Conducció de carretons: Reciclatge
 • Conducció de reunions
 • Confecció i publicació de pàgines web
 • Construcció de pàgines web
 • Contenció emocional per a educadors II
 • Contextos socials d'intervenció comunitària
 • Contractació
 • Contractació i retribució
 • Control de magatzem
 • Control de pànic col·lectiu (1 curs)
 • Control numèric de màquines i eines. CNC
 • Controlador d'accessos (1 curs)
 • Convivencia en los centros educativos: convivencia y resolución de conflictos
 • Convivència escolar habilitats socials i resolució de conflictes
 • Coordinador/a de proyectos pedagógicos y de ocio
 • Creació d'empreses
 • Creació i manteniment de pàgines web (avançat)
 • Creació i manteniment de pàgines web (bàsic)
 • Cuentos, canciones y juegos en la escuela infantil
 • Cuina (1 curs)
 • Cuina bàsica
 • Cuina creativa
 • Cuina creativa o d'autor
 • Cuina de temporada
 • Cuina espanyola i internacional
 • Cuina japonesa
 • Cuina nacional
 • Cuinar i conservar al buit
 • Cures auxiliars d'infermeria en geriatria (1 curs)
 • Cures auxiliars d'infermeria en pacients amb risc de lesions cutànies (1 curs)
 • Cures auxiliars d'infermeria hospitalària (2 cursos)
 • Cures auxiliars en geriatria.
 • Cures bàsiques infermeres per al pacient inestable
 • Cures d'auxiliar d'infermeria en pediatria
 • Cures de l'auxiliar d'infermera hospitalària al nou nat
 • Cures pal·liatives
 • Curs bàsic de formació sindical
 • Curs bàsic de salut laboral
 • Curs de control postural i mobilitat
 • Curso básico de primeros auxilios en niños y bebés
 • Curso de orientación y mediación familiar
 • Càlcul de costos en processos de mecanització per arrencament de ferritja
 • DESIGNACIÓ DE MEMBRES DE COMISSIONS DE CONTROL
 • Danses del món i la seva aplicació a l'escola
 • Decoració d'espais nupcials
 • Decoració i exposició de plats
 • Delegat de prevenció
 • Delegats de prevenció
 • Delinqüencia jovenil - Bandes organitzades
 • Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologia web
 • Desenvolupament d'aplicacions web amb PHP i MYSQL
 • Desenvolupament d'equips i gestió de l'estrès
 • Desenvolupament de productes turístics
 • Desenvolupament processos operatius de mecanitzat
 • Desenvolupar el programa CNC asistit per ordinador (CAD CAM)
 • Diagnòstic, resolució d'avaries i manteniment d'ordinadors
 • Dibuix tècnic aplicat als automatismes i mecanització de quadres elèctrics
 • Dificultades específicas:dislexia y TDA causas del fracaso escolar
 • Dinamització, programació i desenvolupament d'accions culturals
 • Dinàmica de grups, treball en equip
 • Disseny assistit per ordinador Autocad 2D i 3D
 • Disseny de nous productes florals
 • Disseny de pàgines web: HTML, PHP i MySQL
 • Disseny de pàgines web: Wordpress
 • Disseny de sistemes de control elèctric
 • Disseny gràfic
 • Disseny i creació de pàgines web
 • Disseny i mecanització 2D (MASTERCAM 2D)
 • Disseny i mecanització 3D (MASTERCAM 3D)
 • Disseny i mecanització per ordinador.CAD-CAM. NIVELL I
 • Disseny i mecanització per ordinador: Solidworks
 • Disseny i organització del magatzem
 • Disseny industrial assistit per ordinador
 • Disseny tridimensional orgànic per impressió 3D (1 curs)
 • Disseny tridimensional paramètric per impressió 3D
 • Documentació en anglès per al comerç internacional
 • Documentació en anglès per al comerç internacional
 • Documentació en llengua estrangera, diferent de l'anglès, per al comerç internacional
 • Documentació tècnica de les instal·lacions elèctriques interiors
 • Docència de la formació professional per a l'ocupació
 • Domòtica
 • Drenatge limfàtic
 • Dret del treball
 • Dret sindical
 • Drogues i toxicomanies
 • ENAE0108 Mòdul de pràctiques professionals no laborals
 • Edició i tractament de la imatge
 • Educació de la veu
 • Educació emocional
 • Educació emocional. Eines i habilitats per estar bé i recuperar-se
 • Educació i tècnica de la veu a l'aula
 • Educació per la pau
 • Educació visual i plàstica
 • Eduquem en valors a través del teatre
 • Eines 2.0 per millorar l'organització del treball
 • Eines Google aplicades a l'aula i altres recursos per a l'organització educativa
 • Eines TIC-TAC per utilitzar el curriculum escolar
 • Eines de coaching nivell 1 (2 cursos)
 • Eines de coaching nivell 2
 • Eines de comunicació per intervencions públiques
 • Eines de gestió de l'estrès als centres educatius
 • Eines de gestió de la formació avançat
 • Eines google
 • Eines pel guia turístic
 • Eines per a la mediació
 • Eines per millorar el clima escolar i l'èxit educatiu. La intervenció en les primeres etapes i l'educació respectuosa
 • El conta contes com a recurs a l'aula
 • El docent-coach, facilitador del desenvolupament integral de l'alumne
 • El menjador escolar
 • El sistema d'APPCC en la indústria alimentària
 • El taller de les lletres: com ajudar als alumnes a llegir i escriure
 • El teatre de titelles a l'educació infantil
 • El tratamiento del autismo en el aula
 • El treball en equip: el lideratge, les tècniques de negociació i la resolució de conflictes
 • Elaboracions bàsiques de plats elementals amb carns, aus i caça
 • Elaboracions bàsiques de plats elementals amb hortalisses, llegums secs, pastes, arrossos i ous
 • Elaboracions bàsiques de plats elementals amb peixos, crustacis i mol·luscs
 • Elaboracions bàsiques de rebosteria i postres elementals
 • Elaboracions bàsiques per a pastisseria i rebosteria
 • Elaboració avançada de documents amb bases de dades
 • Elaboració culinària bàsica
 • Elaboració d'un pla de lectura del centre
 • Elaboració de la documentació de les instal•lacions elèctriques de baixa tensió en l'entorn d'edificis d'apartaments, indústries, oficines i locals de
 • Elaboració de la documentació dels sistemes de control per sistemes seqüencials dels processos d'automatització industrial
 • Elaboració de materials de màrqueting i comunicació autoeditables
 • Elaboració de programació i unitats didàctiques
 • Elaboració de programes en CNC per a la fabricació de peces per arrancament de ferritja
 • Eleccions sindicals
 • Electricitat de l'ordinador
 • Electricitat industrial
 • Electricitat industrial.
 • Electropneumàtica
 • Els prerequisits del sistema APPCC en el sector vitivinícola
 • Emprenedoria
 • Encarregat d'obra: nivell avançat
 • Enfrontant nous reptes
 • English immersion
 • Enologia
 • Entorn i informació de mercats
 • Equips, dispositius, materials i eines en instal·lacions elèctriques interiors
 • Ergonomia i higiene postural
 • Ergonomía aplicada a la movilización de enfermos
 • Especialització de vigilants amb aparell de raigs X
 • Especialització de vigilants amb gossos
 • Especialització de vigilants en actes esportius, espectacles i primers auxilis
 • Especialización en comedor escolar
 • Especialización en ludotecas
 • Especificacions tècniques en processos de mecanització per arrencament de ferritja
 • Estratègies de Marketing 2.0
 • Estratègies de Màrqueting digital
 • Estratègies personals per al control de l'estrès, burnout i altres cingles psicosocials
 • Estructures vegetals comercials
 • Estudiar i treballar a Alemanya
 • Exercicis i jocs de relaxació a l'aula
 • FMEH0109 Mòdul de pràctiques professionals no laborals
 • Fabricació additiva per impressió 3D
 • Facioteràpia
 • Finances per a no financers
 • Fiscalitat de les operacions de comerç internacional
 • Fiscalitat operativa
 • Fitoteràpia
 • Foment i suport associatiu
 • Fontaneria
 • Formació d'assessores davant l'assetjament sexual
 • Formació de formadors
 • Formació en igualtat i prevenció de l'assetjament
 • Formació específica: Serveis de vigilància en centres hospitalaris, en centres d'internament i dependències de seguretat
 • Formació específica: Serveis de vigilància en instal·lacions nuclears i altres infraestructures crítiques, en el patrimoni històric i artístic
 • Formació específica: Serveis de vigilància en ports i en aeroports
 • Formació tècnica industrial: Manteniment bàsic
 • Fotografia digital i tractament d'imatges (1 curs)
 • Francès A.1.A.
 • Francès A.1.B.
 • Francès A.2.A
 • Francès A.2.B
 • Funcions del representant legal dels treballadors
 • Gestió administrativa dels procediments d'aplicació dels tributs
 • Gestió administrativa dels procediments sancionador i de revisió
 • Gestió administrativa i financera del comerç internacional
 • Gestió administrativa sanitària
 • Gestió ambiental
 • Gestió censal, notificació d'actes i emissió de documents de gestió tributària
 • Gestió comercial de vendes
 • Gestió comptable i gestió administrativa per a auditoria
 • Gestió d'incidències
 • Gestió de comandes i estoc
 • Gestió de conflictes entre agents comunitaris
 • Gestió de conflictes i procés de mediació (1 curs)
 • Gestió de l'aula i benestar docent
 • Gestió de l'equip de treball del magatzem
 • Gestió de l'estrés
 • Gestió de l'estrés per professionals sòcio-sanitaris
 • Gestió de la força de vendes i equips de comercials
 • Gestió de la informació i documentació turística local
 • Gestió de la prevenció de riscos laborals a l'empresa
 • Gestió de la web i la botiga virtual
 • Gestió de les operacions d'emmagatzematge
 • Gestió de les operacions de finançament internacional
 • Gestió de màrqueting i comunicació
 • Gestió de queixes i reclamacions en matèria de consum
 • Gestió de reclamacions i queixes
 • Gestió de recursos humans i comportaments relacionats amb la seguretat i higiene de Gestor/a de magatzems
 • Gestió de residus
 • Gestió del canvi en l'organització
 • Gestió del temps
 • Gestió del temps i reunions
 • Gestió duanera del comerç internacional
 • Gestió fiscal
 • Gestió fiscal de l'empresa
 • Gestió per competències
 • Gestió personal del canvi
 • Gestor de magatzem
 • Google analytics I google metatags (2 cursos)
 • Gramàtica Avançada de la Llengua de Signes Catalana
 • Gramàtica de la Llengua de Signes Catalana (1 curs)
 • Guia caní
 • Guia per itineraris de baixa i mitjana muntanya
 • Guia per itineraris eqüestres en el medi natural
 • HOTR0108 Mòdul de pràctiques professionals no laborals
 • HOTR0408 - Mòdul de pràctiques professionals no laborals
 • Habilitació d'informadors i orientadors/assessors/avaluadors en l'acreditació de competències
 • Habilitats de comunicació (1 curs)
 • Habilitats directives
 • Habilitats directives i treball en equip
 • Higiene persones tercera edat
 • Higiene, cures i manteniment físic del bestiar equí
 • Homologació en soldadura
 • Igualtat d'oportunitats
 • Impartició i tutorització d'accions formatives per a l'ocupació
 • Implementació i control d'un sistema comptable informatitzat
 • Impuls de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes (1 curs)
 • Incorpora't: estratègies i recursos per a la incorporació al mercat laboral
 • Infeccions nosocomials (2 cursos)
 • Infermera i farmacologia avançada
 • Infermera i farmacologia bàsica (2 cursos)
 • Infermeria ICS: Acompanyament a la preparació d'oposicions per a promoció interna
 • Informació i atenció al client/consumidor/usuari
 • Informació i atenció al visitant
 • Informació i atenció turística en llengua estrangera
 • Informació i atenció turística en llengua estrangera: Anglès (1 curs)
 • Informació i atenció turística en llengua estrangera: Francès
 • Informació i atenció turística en llengua estrangera: Rus
 • Informació i gestió operativa de la compravenda internacional
 • Informació i gestió operativa de la compravenda internacional
 • Informàtica bàsica aplicada al càlcul i la representació gràfica de les instal·lacions elèctriques interiors
 • Inglés básico
 • Iniciació a la Llengua de Signes Catalana
 • Inspecció de Treball
 • Instal·lacions elèctriques automatitzades i instal·lacions d'automatismes
 • Instal·lacions elèctriques en edificis d'habitatges
 • Instal·lacions elèctriques en edificis d'oficines, comerços i indústries
 • Instal·lacions elèctriques interiors en locals, oficines i industries
 • Instal·lacions fotovoltaiques
 • Instal·lador de gas nivell 1
 • Instal·lador de gas nivell 2
 • Instrumentació i control
 • Integració d aplicacions ofimàtiques
 • Integració de components de programari en pàgines web
 • Integració sociolaboral en l'empresa
 • Intel·ligència emocional (1 curs)
 • Intel·ligència emocional i resolució de conflictes.
 • Intermediate English Conversation (4 cursos)
 • Internet y diseño de páginas web
 • Interpretació de plànols
 • Intervenció davant greus trastorns de conducta
 • Intervenció en l'atenció higienicoalimentària en institucions (1 curs)
 • Intervenció en l'atenció sociosanitària en institucions
 • Introducció a Internet de les Coses
 • Introducció a l'electricitat
 • Introducció a la formació sindical
 • Introducció a la formació sindical
 • Introducció a la mobilitat sostenible
 • Introducció a les xarxes socials a l'àmbit educatiu. Recursos, metodologies, experiències i eines TAC per una educació 2.0
 • Introducció al Lean Manufacturing
 • Investigació i recollida d'informació de mercats
 • Ioga per a educadors/es
 • Jardineria
 • Joc, creació i emocions: tres eixos fonamentals a l'acció educativa
 • Jornada sobre canvi de destinació de personal fix: Tècnica d'educació infantil (2 cursos)
 • Juguem amb la música, llum, colors i cos
 • L'assegurança de mercaderies en comerç internacional
 • L'assetjament en l'àmbit sanitari
 • L'àmbit jurídic en la negociació col·lectiva
 • La comunicació entre el professional sanitari i el malalt i família
 • La cuina dels arrossos
 • La programació pedagògica dels mòduls professionals
 • La pràctica holística
 • La qualitat dels serveis universitaris
 • La responsabilitat social de les empreses
 • La traçabilitat en el sector vitivinicola
 • La traçabilitat en la indústria agroalimentària
 • Lesionats medul·lars
 • Licitacions internacionals
 • Lideratge
 • Lideratge d'equips (2 cursos)
 • Linux Essential
 • Llançament i implantació de productes i serveis
 • Llei de protecció de dades
 • Llei del menor més actualització normativa
 • Llengua estrangera oral i escrita, diderent de l'anglès, en el comerç internacional
 • Llista d'espera Orientacions per a la programació didàctica Educació Especial
 • Llista d'espera Orientacions per a la programació didàctica Educació Infantil
 • Llista d'espera Orientacions per a la programació didàctica Educació Música
 • Llista d'espera Orientacions per a la programació didàctica Educació Primària
 • Llista d'espera Orientacions per a la programació didàctica Educació Primària Anglès
 • Llista d'espera Orientacions per a la programació didàctica Educació Primària Audició i Llenguatge
 • Llista d'espera Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària
 • Llista d'espera Orientacions per a la programació didàctica Formació Professional
 • Llista d'espera Orientacions per a la programació didàctica Primària Educació Física
 • Llista d'espera Preparació oposicions grup A1 Diputació de Barcelona
 • Llista d'espera Preparació oposicions grup A2 Diputació de Barcelona
 • Llista d'espera Preparació oposicions grup C1 Diputació de Barcelona
 • Llista d'espera Preparació oposicions grup C2 Diputació de Barcelona
 • Localització i anàlisi d'avaries en sistemes hidràulics i electrohidràulics
 • Localització i anàlisi d'avaries en sistemes pneumàtics i electropneumàtics
 • Logística integral
 • M Actualització normativa i armament i tir
 • M Formació programada per les empreses (1 curs)
 • M Mètode globalitzat. Treball per projectes (1 curs)
 • M Primers auxilis i prevenció d'incendis
 • M Treball amb les intel·ligències múltiples
 • M Tècniques d'intervenció i bandes organitzades
 • MOS: Microsoft Office Access (2 cursos)
 • MOS: Microsoft Office Excel (2 cursos)
 • MOS: Microsoft Office Excel II (2 cursos)
 • MOS: Microsoft Office PowerPoint (1 curs)
 • MOS: Microsoft Office Word (1 curs)
 • MOS: Microsoft Office Word II
 • Malalts terminals i cures pal·liatives
 • Maneig de màquines agrícoles d'accionament i tracció
 • Maneig de plataformes elevadores
 • Maneig i manteniment d'equips d'aplicació de fertilitzants
 • Maneig i manteniment d'equips d'aplicació de fitosanitaris
 • Maneig i manteniment d'equips de preparació del sòl
 • Maneig i manteniment d'equips de recol·lecció de productes agraris
 • Maneig i manteniment d'equips de recol·lecció, càrrega, descàrrega i transport de productes agraris
 • Maneig i manteniment d'equips de sembra i plantació
 • Maneig i manteniment d'equips per fer cures culturales
 • Maneig i manteniment de màquines agrícoles d'accionament i tracció
 • Maneig, prevenció i seguretat pont grua
 • Manipulación de alimentos en un centro educativo
 • Manipulador de productes fitosanitaris. Nivell bàsic
 • Manipulador de productes fitosanitaris. Nivell qualificat
 • Manipulador i aplicador de productes biocides d'ús ramader
 • Manteniment d'instal·lacions
 • Manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques
 • Manteniment de màquines agrícoles d'accionament i tracció
 • Manteniment de sistemes d'enllumenat i senyalització
 • Manteniment de xarxes multiplexades
 • Manteniment dels dispositius elèctrics d'habitatge i cofre motor
 • Manteniment i millora de les activitats diàries de persones dependents en institucions
 • Manteniment i reparació d'ordinadors
 • Manteniment industrial en general
 • Maquillatge nivell superior
 • Marc legal de les relacions laborals
 • Marc legal de les relacions laborals..
 • Massatge neurosedant
 • Mecanització en màquines de CNC
 • Mecanització i instal·lacions agràries
 • Mecanització per arrencament de ferritja
 • Mecanitzat per arrancada de ferritja
 • Mecanizado por arranque de viruta multinivel torno, fresadora convencional y CNC
 • Mediació comunitària
 • Medicaments, alimentació i nutrició
 • Medidas de intervención: Iniciación a la mediación
 • Merchandising
 • Metodologia CLIL (AICLE)
 • Metodologia CLIL (AICLE) 90 hores
 • Metodologia d'infermeria
 • Metodologia de la dinamització comunitària
 • Metrologia i assajos
 • Microsoft Office specialist
 • Microsoft office I
 • Millorant el coneixement de la Llengua de Signes Catalana
 • Mindfulness (1 curs)
 • Mitjans de pagament internacionals
 • Mobilització de persones dependents
 • Mobilització i trasllat de pacients
 • Models organitzatius d'una empresa i la seva comptabilitat
 • Monitor de lleure
 • Moodle: creació d'unitats didàctiques
 • Motoserra
 • Multireflexos per estrès
 • Muntar, instal·lar, mantenir i reparar línies elèctriques interiors i exteriors de baixa tensió
 • Muntar, instal·lar, mantenir i reparar quadres i automatismes elèctrics i cablejat intern
 • Muntatge d'instal·acions solars fotovoltàiques
 • Muntatge d'instal·lacions automatitzades
 • Muntatge elèctric d'instal·lacions solars tèrmiques
 • Muntatge elèctric i electrònic en instal·lacions solars fotovoltàiques
 • Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió
 • Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques
 • Muntatge i manteniment de màquines elèctriques
 • Muntatge i manteniment de sistemes d'automatització industrial
 • Muntatge i manteniment de xarxes elèctriques aèries de baixa tensió
 • Muntatge i manteniment de xarxes elèctriques soterrades de baixa tensió
 • Muntatge i reparació d'automatismes elèctrics
 • Muntatge mecànic en instal·lacions solars fotovoltaiques
 • Musicoteràpia
 • Màquines elèctriques
 • Màrqueting cultural
 • Màrqueting digital
 • Mètode globalitzat. Treball per projectes
 • Nafres i escares
 • Negociació i contractació internacional
 • Negociació i tancament eficaç de vendes
 • Neurolideratge (1 curs)
 • Neuromàrqueting
 • Normativa i política interna de gestió ambiental de l'organització
 • Noves tecnologies aplicades a l'educació
 • Noves tecnologies en radiodiagnòstic
 • Noves tecnologies i educació aspectes legals i d'aplicació pràctica
 • Noves tecnologies i educació. Aspectes legals i d'aplicació pràctica
 • Nutrició i dietètica (3 cursos)
 • Nòmines i Seguretat Social I
 • Nòmines i Seguretat Social II (1 curs)
 • Nòmines i seguretat social nivell avançat
 • Obtenció d'informació de transcendència tributària del contribuent
 • Obtenció de la llicència d'armes tipus C
 • Ofertes gastronòmiques senzilles i sistemes d'aprovisionament
 • Ofimàtica
 • Operacions bàsiques de cuina
 • Operacions bàsiques de planta química
 • Operacions de manteniment de sistemes de línies automatitzades
 • Operacions de venda
 • Operació de carretons
 • Operació de carretons Norma UNE 58451
 • Operació de màquines eina
 • Operador de grua pont
 • Operador de mini carregadores amb implements
 • Operador en central receptora d'alarmes
 • Optimització de la cadena logística
 • Organització comercial
 • Organització d'un sistema d'informació de consum
 • Organització de magatzems
 • Organització de processos de mecanitzat per arrencament de ferritja
 • Organització de processos de venda
 • Organització del servei d'informació turística local
 • Organització del transport i la distribució
 • Organització del treball i gestió del temps
 • Organització i gestió de magatzems
 • Organización del aula de bebés
 • Orientacions bàsiques per a la programació didàctica Educació Infantil
 • Orientacions bàsiques per a la programació didàctica Educació Primària
 • Orientacions per a la programació didàctica
 • Orientacions per a la programació didàctica Educació Especial
 • Orientacions per a la programació didàctica Educació Infantil
 • Orientacions per a la programació didàctica Educació Primària
 • Orientacions per a la programació didàctica Educació Primària Anglès
 • Orientacions per a la programació didàctica Educació Primària Audició i Llenguatge
 • Orientacions per a la programació didàctica Educació Primària Música
 • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària..
 • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària.
 • Orientacions per a la programació didàctica Formació Professional
 • Orientacions per a la programació didàctica Formació Professional FOL
 • Orientacions per a la programació didàctica Primària Educació Física
 • Orientació al canvi: gestió de l'èxit i el fracàs
 • Orientació laboral i promoció de la qualitat en la formació professional per a l'ocupació
 • Orientación e inserción sociolaboral para personas con discapacidad
 • Part general: marc normatiu TEI
 • Participació ciutadana
 • Patotogia psiquiàtrica i discapacitat intelectual
 • Pedagogia sistémica. Eines per a la gestió saludable dels contextos educatius
 • Personal branding
 • Pissarra digital: com optimitzar-la
 • Pla i informes de màrqueting internacional
 • Planificació d'instal·lacions elèctriques en edificis de vivendes, indústries, oficines i establiments de pública concurrència
 • Planificació de l'auditoria
 • Planificació dels sistemes de control per a processos seqüencials en sistemes d'automatització industrial, normes d'aplicació
 • Plans d'igualtat
 • Plans d'igualtat.
 • Plans d'igualtat..
 • Plans i fons de pensions
 • Plataformes e-learning
 • Pneumàtica
 • Polítiques de màrqueting
 • Polítiques de màrqueting internacional
 • Posada en servei i operació d'instal·lacions solars tèrmiques
 • Posicionament web SEO/SEM (1 curs)
 • Preelaboració i conservació d'aliments
 • Preelaboració i conservació de carns, aus i caça
 • Preelaboració i conservació de peixos, crustacis i mol·luscs
 • Preelaboració i conservació de vegetals i bolets
 • Preparació ACTIC nivell bàsic
 • Preparació ACTIC nivell mitjà
 • Preparació accés a l'administració local. Grup A
 • Preparació accés a l'administració local. Grup C (1 curs)
 • Preparació accés a vigilant de seguretat
 • Preparació d'aperitius i canapès
 • Preparació de l'oposició al cos d'Administratius a la Generalitat de Catalunya.
 • Preparació de l'oposició al cos d'agents rurals de la Generalitat de Catalunya
 • Preparació de l'oposició al cos superior d'administració de la Generalitat de Catalunya. Part general
 • Preparació de l'oposició al cos tècnic especialista en serveis penitenciaris Generalitat de Catalunya
 • Preparació de màquines CNC
 • Preparació de màquines, equips i eines en operacions de mecanització per arrencament de ferritja
 • Preparació de promoció Interna d'Auxiliars Administratius a Administratius
 • Preparació i programació de màquines i sistemes d'arrencament de ferritja
 • Preparació obtenció carnet instal·lador gas nivell A
 • Preparació obtenció carnet instal·lador gas nivell B
 • Preparació oposicions Cossos Especials_Educadors/es i Treballadors/es Socials Generalitat de Catalunya. Temari comú
 • Preparació oposicions ICS: Auxiliar d'hoteleria (1 curs)
 • Preparació oposicions ICS: Auxiliars administratius/ves
 • Preparació oposicions ICS: DUI
 • Preparació oposicions ICS: Zeladors/es
 • Preparació oposicions ICS: tècnic/a de grau mitjà sanitari en cures d'auxiliars d'infermeria
 • Preparació oposicions a Subaltern/a de l'Ajuntament de Barcelona
 • Preparació oposicions a la Diputació de Barcelona: grup C2
 • Preparació oposicions a la Diputació de Barcelona: temari general grup C1
 • Preparació oposicions a la Diputació de Barcelona: temari general grups A1
 • Preparació oposicions a la Diputació de Barcelona: temari general grups A2
 • Preparació oposicions al cos de bombers. Ajuntament de Barcelona
 • Preparació per a l'accés al cos d'Auxiliars Administratius a la Generalitat de Catalunya.
 • Preparació permis conducció C
 • Preparar i mecanitzar peces amb màquines convencionals CNC
 • Preparation for CAE (Cambridge English Advanced)
 • Preparation for FCE (Cambridge English First Certificate)
 • Presentació de buffets
 • Presentació de vins i begudes
 • Prevenció de conflictes
 • Prevenció de l'estrès
 • Prevenció de riscos ambientals
 • Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic 30h., segons normativa) (3 cursos)
 • Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic 50h., segons normativa del sector) (1 curs)
 • Prevenció de riscos laborals bàsic
 • Prevenció de riscos laborals en els centres educatius
 • Prevenció de riscos laborals en oficines
 • Prevenció de riscos laborals i ambientals en el muntatge i manteniment d'istal·lacions elèctriques
 • Prevenció de riscos laborals i mediambientals en el manteniment de línies automatitzades
 • Prevenció de riscos laborals i mediambientals en el mecanitzat per arrencada de ferritja
 • Prevenció de riscos laborals i mediambientals en manteniment de vehicles
 • Prevenció del racisme, la xenofòbia i l'homofòbia a l'escola
 • Primers auxilis (2 cursos)
 • Primers auxilis en l'atenció domiciliària
 • Procediment administratiu
 • Processador de textos, full de càlcul i iniciació a Internet
 • Processos auxiliars de fabricació en la mecanització per arrencament de ferritja
 • Processos de l'activitat laboral
 • Processos de mecanització
 • Processos de tall i preparació de vores
 • Processos per arrencament de ferritja
 • Procés de mecanització per arrencada de ferritja
 • Productes culinaris
 • Profundització a l'estimulació basal
 • Programacions culturals (1 curs)
 • Programació d'aplicacions per a mòbil Android
 • Programació de màquines CNC
 • Programació didàctica LOE a la FP inicial
 • Programació didàctica d'accions formatives per a l'ocupació
 • Programació i control del funcionament de línies automatitzades
 • Programació neurolingüística (2 cursos)
 • Programar en competències
 • Programes d'intervenció educativa
 • Projectes d'animació cultural
 • Projectes d'autonomia de centres
 • Promocions en espais comercials
 • Promoció de la seguretat viària
 • Promoció i negoci a través de les xarxes socials
 • Promoció turística local i informació al visitant
 • Protecció social
 • Protecció social
 • Psicogeriatria
 • Psicomotricitat a l'educació infantil i primària
 • Publicació de pàgines web
 • Quadres elèctrics
 • Qualificacions professionals i acció sindical
 • Qualitat en la gestió telefònica
 • Qualitat i servei per a delegats i delegades
 • Quiromassatge terapèutic
 • Radioscòpia
 • Rams de núvia / Tendències florals
 • Realització de càlculs i elaboració de plànols dels sistemes de control per a processos seqüencials en sistemes d'automatització industrial
 • Rebosteria
 • Rebosteria-pastisseria
 • Recerca de feina 2.0
 • Recuperació del TIP
 • Recursos TAG per al professorat
 • Recursos de plàstica: estampació a l'aula
 • Recursos didàctics per facilitar la tasca docent. La cal·ligrafia a la Secundària
 • Recursos i metodologies per una educació 2.0
 • Recursos informàtics a l'aula de música
 • Reflexologia
 • Registres comptables
 • Reparació d'instal·lacions automatitzades
 • Replantejament d'instal·lacions solars fotovoltàiques
 • Representació legal a l'empresa
 • Representació legal dels treballadors
 • Requeriments generals en el sector vitivinícola
 • Resolució de conflictes (1 curs)
 • Resolució de conflictes i mediació escolar
 • Resolució de conflictes.
 • Responsabilitat ambiental i riscos ambientals
 • Responsabilitat social de les empreses
 • Responsable sindical d'igualtat
 • Riscos específics: contaminants risc químic
 • Riscos específics: llocs de treball
 • Riscos específics: musculoesquelètics
 • Riscos específics: psicosocials
 • Risoteràpia i dinàmiques del riure als centres educatius
 • Robòtica
 • Rus conversa
 • Rus nivell A0+: Certificat Pushkin
 • Rus nivell A1.A
 • Rus nivell A1.B
 • Rus nivell A1.C
 • Rus nivell A1: Certificat Pushkin
 • Rus nivell A2.A
 • Rus nivell A2.B
 • Rus nivell A2.C
 • Rus nivell A2: Certificat Pushkin
 • Rus nivell B1: Certificat Pushkin
 • Rus nivell B2: Certificat Pushkin
 • SQL Server
 • SSCB0109 Mòdul de pràctiques professionals no laborals
 • SSCS0208 Mòdul de pràctiques professionals no laborals
 • Salut del docent i primer auxilis
 • Salut del docent. Camins per al benestar
 • Salut emocional per a educadors i docents
 • Salut i exercici físic per l'esquena
 • Salut i exercici físic per l'esquena
 • Salut mental i toxicomanies
 • Seguretat a Internet i dispositius mòbils
 • Seguretat hospitalària
 • Seguretat i higiene i protecció ambiental en hoteleria
 • Seguretat i prevenció de riscos en el magatzem
 • Selecció d'equips i materials en les instal·lacions elèctr. de baixa tensió a l'entorn d'edificis d'habitatges, indústries, oficines i locals públics
 • Selecció i formació
 • Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en formació professional per a l'ocupaciót
 • Sensibilització i atenció al client
 • Serveis assistencials a persones amb dependència
 • Serveis assistencials a víctimes de maltractaments
 • Serveis assistencials en salut mental (2 cursos)
 • Sindicalisme a l'àmbit d'ensenyament públic a Catalunya
 • Sindicalisme i medi ambient 2
 • Sistema operatiu, cerca de la informació: Internet/intranet i correu electrònic
 • Sistema smed i metodologia 5S
 • Sistemas alternativos de comunicación
 • Sistemas alternativos de comunicación (lenguaje de signos, comunicación bimodal...): curso básico de lenguaje bimodal
 • Sistemes de gestió ambiental
 • Sistemes de seguretat i comoditat de vehicles
 • Sistemes mecànics i processos de fabricació
 • Sistemes mecànics, pneumàtics i hidràulics de línies automatitzades
 • Sistemes operatius i xarxes locals
 • Socorrisme i primers auxilis
 • Socorrisme i primers auxilis als centres docents
 • Soldadura TIG d'acer carboni
 • Soldadura TIG d'acer inoxidable
 • Soldadura TIG d'alumini i aliatges
 • Soldadura TIG, MIG/MAG i elèctrode revestit
 • Soldadura amb arc elèctric sota gas protector i elèctrode consumible (MIG-MAG)
 • Soldadura amb arc sota gas protector i elèctrode no consumible (TIG)
 • Soldadura amb electrodes revestits d'estructures d'acer carboni, inoxidables i altres materia
 • Soldadura amb electrodes revestits de xapes i perfils d'acer carboni amb electrodes rútil
 • Soldadura amb elèctrodes i revestit i TIG
 • Soldadura amb elèctrodes revestits de xapes i perfils
 • Soldadura de prolipropilè
 • Soldadura per elèctrode revestit (SMAW)
 • Soldadura: MIG-MAG
 • Soldadura: TIG (1 curs)
 • Soldadura: Xapes i perfils
 • Suport a la recepció i acollida en institucions de persones dependents
 • Suport en l'organització d'activitats per persones dependents en institucions
 • Suport en l'organització d'intervencions en l'àmbit institucional
 • Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions
 • Supòsits pràctics Primària
 • T Community manager
 • T Introducció a la formació sindical
 • TEI_Pack preparació concurs oposició (Actic Mitjà) (3 cursos)
 • TEI_Pack preparació concurs oposició (Actic bàsic) (3 cursos)
 • TEI_Preparació concurs oposició
 • Taller de memòria
 • Talleres y rincones en EI
 • Tapes, canapès i pinxos (2 cursos)
 • Tecnologia elèctrica i electrònica en automoció
 • Tecnologia específica d'automoció: Software (1 curs)
 • Tendències florals tardor-hivern
 • Terapia miofuncional
 • Teràpia del riure
 • Tipologia de delinqüents
 • Tractament de cervicalgies amb quiromassatge
 • Tractament de lumbalgies amb quiromassatge
 • Tractament i anàlisi de la informació de mercats
 • Transport de seguretat
 • Treball en equip (1 curs)
 • Treball per projeces
 • Tècniques culinàries
 • Tècniques d'autodefensa, immobilització i control
 • Tècniques d'emmagatzematge
 • Tècniques d'observació del comportament gestual
 • Tècniques de coaching
 • Tècniques de comunicació 1
 • Tècniques de comunicació a clients/consumidors
 • Tècniques de comunicació amb persones dependents en institucions
 • Tècniques de correció postural
 • Tècniques de defensa personal policial
 • Tècniques de gestió d'estocs i de mitjans materials
 • Tècniques de massatge (1 curs)
 • Tècniques de negociació
 • Tècniques de paqueteria
 • Tècniques de rehabilitació: fisioteràpia i psicomotricitat
 • Tècniques de relaxació
 • Tècniques de venda
 • Tècniques de venda (uf0031)
 • Tècniques de venda i formació de venedors
 • Tècniques i instruments d'informació i difusió a la dinamització
 • Valoració, seguiment i difusió d'accions de mediació
 • Vehicles híbrids: diagnosi i funcionament
 • Venda online
 • Verificació del producte mecanitzat per arrencament de ferritja
 • Verificació dels sistemes de suspensió, direcció, frens i pneumàtics
 • Vetllador/a: Suport a la inclusió escolar (1 curs)
 • Vetlladora escolar
 • Vigilant d'explosius
 • Vigilant d'explosius.
 • Violència de gènere
 • Violència masclista: eines d'intervenció socioeducativa
 • Xarxes socials
 • Xarxes socials..
 • [COML0309_M1014_U0926] Disseny i organització del magatzem
 • la sostenibilitat com a valor a l'escola
 • Àmbit jurídic en relacions laborals
 • Entrevista per competències (1 curs)
 • Fonaments educatius i normatius per la intervenció del/la Tècnic/a d'Integració Social en centres educatius
 • Microexpresiones faciales y lenguaje no verbal en la atención al cliente
 • Microexpresiones faciales y lenguaje no verbal en la atención jurídica
 • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària
 • Preparació accés a l´administració local. Grups C1-C2 (1 curs)
 • Preparació oposicions a Subaltern/a de la Generalitat de Catalunya (1 curs)

Cursos amb preinscripcions obertes


 • Acompanyament durant el procés de dol - + TALENT del 17-09-2019 a 08-10-2019
 • ADOBE Ilustrator I - del a
 • ADOBE Photoshop - IES MONTILIVI del 19-09-2019 a 12-11-2019
 • Advanced English Conversation (per a participants acreditats B2 i C1) - IES MONTILIVI del 25-09-2019 a 18-11-2019
 • Alemany A.1.B. - FOMENT DE TERRASSA, S.A. - ED. CAMPUS VALLPARADIS del 09-09-2019 a 27-11-2019
 • Alemany A.2.A. - INSTITUT ESTEVE TERRADES I ILLA del 17-09-2019 a 14-11-2019
 • Analítica Web i pla de màrqueting digital - FOMENT DE TERRASSA, S.A. - ED. CAMPUS VALLPARADIS del 08-10-2019 a 14-11-2019
 • Analítica Web i pla de màrqueting digital - INSTITUT CARLES VALLBONA del 03-09-2019 a 03-10-2019
 • Anglès A2.B - Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (ACEB) del 10-09-2019 a 28-11-2019
 • Anglès B1.A - CCOO Girona del 12-09-2019 a 21-11-2019
 • Anglès B2.B - INSTITUT CARLES VALLBONA del 16-09-2019 a 20-11-2019
 • Anglès B2.C - FOMENT DE TERRASSA, S.A. - ED. CAMPUS VALLPARADIS del 10-09-2019 a 14-11-2019
 • Anglès B2.D - INSTITUT ESTEVE TERRADES I ILLA del 17-09-2019 a 05-11-2019
 • Anglès C2.B - Fundació Paco Puerto del 16-09-2019 a 20-11-2019
 • Atenció a la diversitat: autisme - Fundació Paco Puerto del 21-09-2019 a 09-11-2019
 • Atenció a la diversitat: autisme - CCOO Cornellà del 21-09-2019 a 09-11-2019
 • Atenció a la diversitat: autisme - Fundació Paco Puerto Terrassa del 14-09-2019 a 26-10-2019
 • Atenció a la diversitat: dislèxia - + TALENT del 16-09-2019 a 23-10-2019
 • Atenció a la diversitat: dislèxia - FOMENT DE TERRASSA, S.A. - ED. CAMPUS VALLPARADIS del 16-09-2019 a 09-10-2019
 • Atenció a la diversitat: dislèxia - INSTITUT CARLES VALLBONA del 16-09-2019 a 16-10-2019
 • Atenció al client, consumidor o usuari - + TALENT del 02-09-2019 a 16-10-2019
 • Atenció infermera al pacient amb accidents vasculars - + TALENT del 07-10-2019 a 28-10-2019
 • Atenció infermera al pacient amb accidents vasculars - CCOO Tortosa del 07-10-2019 a 21-10-2019
 • Atenció infermera al pacient ostomitzat - + TALENT del 21-10-2019 a 11-11-2019
 • Atenció infermera en un servei d'urgències - Fundació Paco Puerto Terrassa del 10-09-2019 a 26-09-2019
 • Autocad 2D - INSTITUT EL PALAU del 24-09-2019 a 16-10-2019
 • Autocad 3D - INSTITUT EL PALAU del 22-10-2019 a 13-11-2019
 • Automatització Programable I - INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL del 07-10-2019 a 14-11-2019
 • BLOC 3. Funció pública - Fundació Paco Puerto del 15-10-2019 a 05-11-2019
 • BLOC 4. Activitat de les administracions públiques. La contractació - Fundació Paco Puerto del 10-10-2019 a 21-11-2019
 • BLOC 5. Bon govern i transparència. Administració digital - Fundació Paco Puerto del 19-09-2019 a 03-10-2019
 • BLOC 6. Procediment administratiu de les administracions públiques i Règim jurídic del sector públic - Fundació Paco Puerto del 17-09-2019 a 08-10-2019
 • CAP. Formació contínua renovació. Mercaderies - CCOO Cornellà del 21-10-2019 a 31-10-2019
 • CAP. Formació contínua renovació. Mercaderies - CCOO Girona del 28-09-2019 a 09-11-2019
 • CAP. Formació contínua renovació. Mercaderies - Fundació Paco Puerto Terrassa del 17-09-2019 a 27-09-2019
 • CAP. Formació contínua renovació. Mercaderies - CCOO LLEIDA del 13-09-2019 a 19-10-2019
 • Ciberbullying: intervenció socioeducativa - IES MONTILIVI del 17-10-2019 a 14-11-2019
 • Community manager - INSTITUT CARLES VALLBONA del 07-10-2019 a 20-11-2019
 • Community manager - CENTRE DE PROMOCIO ECONOMICA (AJ. PRAT DE LLGAT) del 23-09-2019 a 20-11-2019
 • Community manager - del 16-09-2019 a 31-10-2019
 • Community manager - IES MONTILIVI del 17-09-2019 a 14-11-2019
 • Comptabilitat avançada - INSTITUT CARLES VALLBONA del 16-09-2019 a 20-11-2019
 • Comptabilitat informatitzada - INSTITUT CARLES VALLBONA del 01-10-2019 a 21-11-2019
 • Comptabilitat informatitzada - Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (ACEB) del 16-09-2019 a 30-10-2019
 • Control de pànic col·lectiu - Fundació Paco Puerto del 14-10-2019 a 21-10-2019
 • Controlador d'accessos - CCOO LLEIDA del 16-09-2019 a 30-10-2019
 • Cuina - CEMFO AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET del 23-10-2019 a 13-11-2019
 • Cures auxiliars d'infermeria en geriatria - CCOO Cornellà del 16-09-2019 a 02-10-2019
 • Cures auxiliars d'infermeria en pacients amb risc de lesions cutànies - CCOO Cornellà del 28-10-2019 a 13-11-2019
 • Cures auxiliars d'infermeria hospitalària - CCOO Cornellà del 07-10-2019 a 23-10-2019
 • Cures auxiliars d'infermeria hospitalària - + TALENT del 03-09-2019 a 19-09-2019
 • Disseny tridimensional orgànic per impressió 3D - INSTITUT EL PALAU del 16-09-2019 a 09-10-2019
 • Eines de coaching nivell 1 - EFOSI del 25-09-2019 a 23-10-2019
 • Eines de coaching nivell 1 - ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL - AJUNTAMENT DE GRANOLLERS del 09-09-2019 a 16-10-2019
 • Entrevista per competències - Fundació Paco Puerto del 01-10-2019 a 08-10-2019
 • Fotografia digital i tractament d'imatges - FOMENT DE TERRASSA, S.A. - ED. CAMPUS VALLPARADIS del 19-09-2019 a 24-10-2019
 • Gestió de conflictes i procés de mediació - Fundació Paco Puerto Terrassa del 16-09-2019 a 09-10-2019
 • Google analytics I google metatags - FOMENT DE TERRASSA, S.A. - ED. CAMPUS VALLPARADIS del 02-09-2019 a 02-10-2019
 • Google analytics I google metatags - EFOSI del 09-10-2019 a 06-11-2019
 • Gramàtica de la Llengua de Signes Catalana - CCOO Granollers del 23-09-2019 a 24-10-2019
 • Habilitats de comunicació - + TALENT del 18-09-2019 a 18-10-2019
 • Impuls de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes - INSTITUT ESTEVE TERRADES I ILLA del 26-09-2019 a 12-11-2019
 • Infeccions nosocomials - Fundació Paco Puerto Terrassa del 09-09-2019 a 25-09-2019
 • Infeccions nosocomials - + TALENT del 08-10-2019 a 29-10-2019
 • Infermera i farmacologia bàsica - HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU del 16-09-2019 a 09-10-2019
 • Infermera i farmacologia bàsica - Fundació Paco Puerto del 21-10-2019 a 11-11-2019
 • Informació i atenció turística en llengua estrangera: Anglès - CCOO Girona del 23-09-2019 a 11-11-2019
 • Intel·ligència emocional - Fundació Paco Puerto del 07-10-2019 a 06-11-2019
 • Intermediate English Conversation - Fundació Paco Puerto del 17-09-2019 a 10-10-2019
 • Intermediate English Conversation - FOMENT DE TERRASSA, S.A. - ED. CAMPUS VALLPARADIS del 16-09-2019 a 09-10-2019
 • Intermediate English Conversation - CCOO Badalona del 01-10-2019 a 19-11-2019
 • Intermediate English Conversation - INSTITUT CARLES VALLBONA del 14-10-2019 a 13-11-2019
 • Intervenció en l'atenció higienicoalimentària en institucions - + TALENT del 02-09-2019 a 20-09-2019
 • Jornada sobre canvi de destinació de personal fix: Tècnica d'educació infantil - Fundació Paco Puerto del 14-09-2019 a 14-09-2019
 • Jornada sobre canvi de destinació de personal fix: Tècnica d'educació infantil - Fundació Paco Puerto del 14-09-2019 a 14-09-2019
 • Lideratge d'equips - ASSOCIACIÓ MIFAS del 24-10-2019 a 26-11-2019
 • Lideratge d'equips - + TALENT del 17-09-2019 a 17-10-2019
 • M Formació programada per les empreses - Fundació Paco Puerto del 25-09-2019 a 16-10-2019
 • M Mètode globalitzat. Treball per projectes - Fundació Paco Puerto del 05-10-2019 a 26-10-2019
 • Marc normatiu personal laboral - Fundació Paco Puerto del 21-09-2019 a 05-10-2019
 • Mindfulness - + TALENT del 17-09-2019 a 17-10-2019
 • MOS: Microsoft Office Access - IES MONTILIVI del 18-09-2019 a 11-11-2019
 • MOS: Microsoft Office Access - INSTITUT CARLES VALLBONA del 14-10-2019 a 27-11-2019
 • MOS: Microsoft Office Excel - Fundació Paco Puerto del 25-09-2019 a 28-10-2019
 • MOS: Microsoft Office Excel - Fundació Paco Puerto Terrassa del 09-09-2019 a 11-10-2019
 • MOS: Microsoft Office Excel II - Fundació Paco Puerto del 26-09-2019 a 29-10-2019
 • MOS: Microsoft Office Excel II - INSTITUT CARLES VALLBONA del 13-09-2019 a 09-10-2019
 • MOS: Microsoft Office PowerPoint - Fundació Paco Puerto Terrassa del 10-09-2019 a 17-10-2019
 • MOS: Microsoft Office Word - Fundació Paco Puerto Manresa del 10-09-2019 a 24-10-2019
 • Neurolideratge - Fundació Paco Puerto Terrassa del 09-09-2019 a 09-10-2019
 • Nòmines i Seguretat Social II - INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL del 02-10-2019 a 04-11-2019
 • Nutrició i dietètica - HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU del 01-10-2019 a 24-10-2019
 • Nutrició i dietètica - Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (ACEB) del 17-09-2019 a 17-10-2019
 • Nutrició i dietètica - + TALENT del 16-09-2019 a 21-10-2019
 • Posicionament web SEO/SEM - Fundació Paco Puerto Terrassa del 14-09-2019 a 30-11-2019
 • Preparació accés a l´administració local. Grups C1-C2 - CCOO Girona del 28-09-2019 a 30-11-2019
 • Preparació accés a l'administració local. Grup C - Fundació Paco Puerto Terrassa del 04-10-2019 a 17-01-2020
 • Preparació oposicions a Subaltern/a de la Generalitat de Catalunya - Fundació Paco Puerto del 26-09-2019 a 19-12-2019
 • Preparació oposicions ICS: Auxiliar d'hoteleria - Fundació Paco Puerto del 15-07-2019 a 14-10-2019
 • Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic 30h., segons normativa) - CCOO Cornellà del 15-10-2019 a 14-11-2019
 • Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic 30h., segons normativa) - CENTRE D'ESTUDIS PLA D'URGELL, SCCL del 13-09-2019 a 18-10-2019
 • Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic 30h., segons normativa) - CONSORCI SANITARI TERRASSA del 14-10-2019 a 06-11-2019
 • Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic 50h., segons normativa del sector) - Fundació Paco Puerto del 26-09-2019 a 21-11-2019
 • Primers auxilis - CCOO Reus del 01-10-2019 a 22-10-2019
 • Primers auxilis - IES MONTILIVI del 08-10-2019 a 12-11-2019
 • Programació neurolingüística - + TALENT del 16-09-2019 a 21-10-2019
 • Programació neurolingüística - Fundació Paco Puerto del 08-10-2019 a 31-10-2019
 • Programacions culturals - Fundació Paco Puerto del 30-09-2019 a 15-11-2019
 • Resolució de conflictes - ASSOCIACIÓ MIFAS del 25-10-2019 a 27-11-2019
 • Serveis assistencials en salut mental - FOMENT DE TERRASSA, S.A. - ED. CAMPUS VALLPARADIS del 17-09-2019 a 17-10-2019
 • Serveis assistencials en salut mental - Fundació Paco Puerto del 15-10-2019 a 07-11-2019
 • Soldadura: TIG - INSTITUT EL PALAU del 10-09-2019 a 17-10-2019
 • Tapes, canapès i pinxos - FOMENT DE TERRASSA, S.A. - ED. CAMPUS VALLPARADIS del 16-09-2019 a 30-09-2019
 • Tapes, canapès i pinxos - IES ESCOLA D'HOSTALERIA I TURISME DE GIRONA del 03-10-2019 a 22-10-2019
 • Tècniques de massatge - Fundació Paco Puerto del 30-09-2019 a 16-10-2019
 • Tecnologia específica d'automoció: Software - CENTRE DE FORMACIÓ PROFESSIONAL D'AUTOMOCIÓ del 16-09-2019 a 15-11-2019
 • TEI_Pack preparació concurs oposició (Actic bàsic) - CCOO Reus del 14-09-2019 a 30-11-2019
 • TEI_Pack preparació concurs oposició (Actic bàsic) - Fundació Paco Puerto del 14-09-2019 a 30-11-2019
 • TEI_Pack preparació concurs oposició (Actic bàsic) - Fundació Paco Puerto Terrassa del 14-09-2019 a 30-11-2019
 • TEI_Pack preparació concurs oposició (Actic Mitjà) - Fundació Paco Puerto del 14-09-2019 a 30-11-2019
 • TEI_Pack preparació concurs oposició (Actic Mitjà) - CCOO Reus del 14-09-2019 a 30-11-2019
 • TEI_Pack preparació concurs oposició (Actic Mitjà) - Fundació Paco Puerto Terrassa del 14-09-2019 a 30-11-2019
 • Treball en equip - ASSOCIACIÓ MIFAS del 24-09-2019 a 22-10-2019
 • Vetllador/a: Suport a la inclusió escolar - ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL - AJUNTAMENT DE GRANOLLERS del 01-10-2019 a 14-11-2019